338 Μοίρα: Τα Phantom σε αποστολή «Iron Hand» στην «ΤΑΜΣ ΠΑΡΜΕΝIΩΝ 2018»

Θεαματική ήταν η συμμετοχή της 338 Μοίρας στην τελική φάση της «ΤΑΜΣ ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ 2018». Τα Phantom ανέλαβαν να προβάλουν εικονικές θέσεις που απεικόνιζαν εχθρικούς στόχους στο Πεδίο Ασκήσεων «ΑΕΤΟΣ» στην Αλεξανδρούπολη με την εκτέλεση προσέγγισης για άφεση συμβατικών βομβών. Συνολικά 4 μαχητικά της 338 Μοίρας προσέγγισαν από μέσο ύψος εκτελώντας τακτική Low Appex προκειμένου να … Συνεχίστε να διαβάζετε το 338 Μοίρα: Τα Phantom σε αποστολή «Iron Hand» στην «ΤΑΜΣ ΠΑΡΜΕΝIΩΝ 2018».