Βρετανός στρατηγός: ο Στρατός δυσκολεύεται να εκσυγχρονιστεί

Ο αντιστράτηγος Jez Bennet, διευθυντής ικανοτήτων του Βρετανικού Στρατού δήλωσε πως ο Στρατός αντιμετωπίζει δυνσκολίες στο να εκσυγχρονιστεί, προσπαθώντας να αφομοιώσει νέο υλικό που παραλαμβάνει ενώ ταυτόχρονα αναβαθμίζει παλιότερο. O Βρετανικός Στρατός βρίσκεται σε φάση αναδιάρθωσης του τροχαίου στόλου του, παραλαμβάνοντας τα νέα ΤΟΜΑ Ajax και Boxer, που μάλιστα θα συγκροτήσουν ταξιαρχίες νέου σκοπού, τη … Συνεχίστε να διαβάζετε το Βρετανός στρατηγός: ο Στρατός δυσκολεύεται να εκσυγχρονιστεί.