Καλημέρα με μια φωτογραφία Rafale σε μεγάλο ύψος

 

()