Οδηγίες ΓΕΕΘΑ για την πρόληψη και αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19

Στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19, το ΓΕΕΘΑ ανακοινώνει: -Το Νοσηλευτικό Ίδρυμα του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) έχει διατεθεί εξ ολοκλήρου στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) από τις 16 Μαρτίου, με βάση τον κεντρικό σχεδιασμό της Κυβέρνησης για την υγειονομική κάλυψη κρουσμάτων COVID-19. Κατόπιν τούτου, και για όσο το εν λόγω … Συνεχίστε να διαβάζετε το Οδηγίες ΓΕΕΘΑ για την πρόληψη και αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19.