31.2 C
Athens
Τρίτη, 11 Αυγούστου, 2020
Αρχική ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η Ελληνοτουρκική Αντιπαράθεση στα Ίμια (1996). Ο «Μύθος» του Εθνικού Τακτικού Πλεονεκτήματος

Η Ελληνοτουρκική Αντιπαράθεση στα Ίμια (1996). Ο «Μύθος» του Εθνικού Τακτικού Πλεονεκτήματος

Μοιραστείτε το άρθρο
  •  
  •  
  •  

Αναμφίβολα η κρίση των Ιμίων, υπήρξε γεγονός μείζονος σημασίας στις διακρατικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Στην κρίση η οποία ξέσπασε τον Ιανουάριο του 1996, η «Τουρκία διέβη τον Ρουβίκωνα», καθότι σημειώθηκε περιστατικό αποβάσεως σε ελληνικό έδαφος. Σκοπός του παρόντος κειμένου είναι να επικεντρωθεί αποκλειστικά στη σύγκριση των αντιπαρατιθέμενων στρατιωτικών δυνάμεων, (στοιχείων «σκληρής ισχύος hard power»), χρησιμοποιώντας συγκριτικούς πίνακες οπλικών συστημάτων, και αναλύοντας τον πιθανό τρόπο διεξαγωγής των πιθανών πολεμικών αποστολών, βάσει των καταγεγραμμένων γεγονότων

Του Παούνη Θ. Νικόλαου* – Βαλκανιολόγος, Διεθνολόγος

Κρίθηκε χρήσιμο να συμπεριληφθεί ένα σύντομο ιστορικό της κρίσης, καθώς επίσης να αναλυθεί και το ισχύων νομικό καθεστώς. Μετά την κρίση των βραχονησίδων, στην Ελλάδα αναπτύχθηκε η φημολογία και η πεποίθηση περί εθνικού στρατιωτικού πλεονεκτήματος, του οποίου δεν υπήρξε κατάλληλη εκμετάλλευση από την τότε ελληνική κυβέρνηση. Μέσω του ανά χείρας κειμένου δεικνύεται ότι ο εν λόγω ισχυρισμός ήταν εξωπραγματικός, τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρύτερο επίπεδο αντιπαράθεσης. Συνέπεια του τρόπου χειρισμού της κρίσης ήταν η περίφημη «Θεωρία των Φαιών Ζωνών» (Buffer Zones), προσθέτοντας επιπλέον πεδία διαφορών στην κατεύθυνση αμφισβήτησης της κυριότητας δεκάδων νησίδων και βραχονησίδων στο Αιγαίο.

Ι. Στοχοθεσία.
Σκοπός του παρόντος κειμένου είναι να επικεντρωθεί αποκλειστικά στη σύγκριση των αντιπαρατιθέμενων στρατιωτικών δυνάμεων, γνωστών και ως στοιχείων «σκληρής ισχύος/ hard power» (σύμφωνα με την άποψη του J.Nye, περί της «διττής φύσης» της ισχύος), χρησιμοποιώντας συγκριτικούς πίνακες οπλικών συστημάτων, προβαίνοντας σε επιγραμματική αναφορά τεχνικών λεπτομερειών, και αναλύοντας τον πιθανό τρόπο διεξαγωγής των αεροπορικών αποστολών (καθότι θεωρούνται οι πλέον κρίσιμες), βάσει των καταγεγραμμένων γεγονότων στη διάρκεια της κρίσης των Ιμίων. Ωστόσο κρίθηκε χρήσιμο να συμπεριληφθεί ένα σύντομο ιστορικό των γεγονότων της κρίσης, καθώς επίσης και το ισχύων νομικό καθεστώς. Μετά την κρίση των βραχονησίδων, στην Ελλάδα αναπτύχθηκε η φημολογία και η πεποίθηση περί εθνικού στρατιωτικού πλεονεκτήματος, το οποίο και δεν εκμεταλλεύθηκε καταλλήλως η τότε ελληνική κυβέρνηση του Κ. Σημίτη. Μέσω του ανά χείρας κειμένου δεικνύεται ότι ο εν λόγω ισχυρισμός ήταν εξωπραγματικός, τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρύτερο επίπεδο αντιπαράθεσης. Συνέπεια του τρόπου χειρισμού της κρίσης ήταν η περίφημη «Θεωρία των Φαιών Ζωνών» (Buffer Zones), προσθέτοντας επιπλέον πεδία διαφορών στην κατεύθυνση αμφισβήτησης της κυριότητας δεκάδων νησίδων και βραχονησίδων στο Αιγαίο.

ΙΙ. Το Νομικό Καθεστώς των Ιμίων.
Τα Ίμια ή Λιμνιά («Kardak» για την Τουρκία) αποτελούνται από ένα σύμπλεγμα δύο νησιών πλησίον της Ψερίμου (Δωδεκάνησα), ενώ απέχουν από τα τουρκικά παράλια περίπου 3,6 ναυτικά μίλια. Η δυτική νησίδα αφορά έναν γεωλογικό σχηματισμό εκτάσεως 25 στρεμμάτων (μεγάλη Ίμια), και αντίστοιχα η ανατολική 14 στρεμμάτων (μικρή Ίμια). Τα δυο νησιά ήταν ακατοίκητα, και φιλοξενούσαν μερικά αιγοπρόβατα του Καλύμνιου Αντώνη Βεζυρόπουλου.
Πρωτίστως τα δύο νησιά διέπονται από τον ορισμό περί νήσων που είχε δώσει η Σύμβαση της Γενεύης του 1958 για την «Χωρική Θάλασσα και τη Συνορεύουσα Ζώνη» (Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone).
Μετά τον τερματισμό του ιταλοτουρκικού πολέμου γνωστού και ως «Πολέμου της Τριπολίτιδας» (1911-1912), τα Δωδεκάνησα περιήλθαν υπό ιταλική κτήση. Η Κεμαλική Τουρκία αναγνώρισε την ιταλική κυριαρχία στα Δωδεκάνησα με το Άρθρο 15 της Συνθήκης της Λωζάννης. Παράλληλα αναγνωρίζονταν η τουρκική κυριαρχία στο σύνολο των νησίδων που απείχαν τρία ναυτικά μίλια από τα μικρασιατικά παράλια (Άρθρο 12), συνεπώς τα Ίμια εξαιρούνταν. Το ιταλοτουρκικό πρωτόκολλο της 28ης Δεκεμβρίου 1932, καθόρισε λεπτομερώς τα θαλάσσια σύνορα στα Δωδεκάνησα, και γίνεται συγκεκριμένη μνεία στο «μέσον μεταξύ των νησιών Λιμνιά και Cavus adasi» ως το 30ο σημείο καθορισμού της συνοριακής γραμμής μεταξύ των δύο χωρών. Με τη Συνθήκη των Παρισσίων του 1947 τα Δωδεκάνησα (ως νησιωτικό σύμπλεγμα) ενσωματώθηκαν στην ελληνική επικράτεια, ενώ το Άρθρο 14 διευκρίνιζε πως ίσχυαν οι οριογραμμές που καθορίστηκαν από τις προαναφερθείσες συμφωνίες. Η Σύμβαση της Βιέννης (1969), η οποία κωδικοποίησε τους εθιμικούς κανόνες περί Δικαίου των Συνθηκών, αποκλείει την περίπτωση λήξης Συνθήκης ή τη δυνατότητα αποχώρησης μέρους της, εφόσον καθορίζεται μεθοριακή γραμμή.
Πέραν της ανάγνωσης των διατάξεων του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου, η Τουρκία αναγνώριζε την ελληνική κυριότητα των νησίδων (μέχρι τις 29 Δεκεμβρίου 1995), καθότι πλήθος τοπογραφικών χαρτών των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, εμφάνιζαν της νησίδες ως ελληνικές.
H Τουρκία αμφισβήτησε την κυριότητα των βραχονησίδων με ρηματική διακοίνωση που εξέδωσε στις 29 Δεκεμβρίου 1995, αναφέροντας ότι είναι εγγεγραμμένες στο κτηματολόγιο της Νομαρχίας της Muğla. Η Τουρκία δεν θεωρεί ότι τα Ίμια είναι νησιά αλλά «βράχοι», συνεπώς καθότι τα διεθνή κείμενα έχουν καθορίσει το καθεστώς των νήσων που κατονομάζονται ρητώς, οι περιπτώσεις νησίδων όπως τα Ίμια, οι Καλόγεροι, η Ζουράφα, η Παναγιά κ.α, δεν εμπίπτουν στις διατάξεις των προλεγομένων κειμένων. Οι βραχονησίδες αυτές έχουν απροσδιόριστη κυριαρχία (γκρίζες ζώνες). Επιπλέον το Türk Dışişleri Bakanlığı, υποστήριξε ότι το Ιταλο-τουρκικό πρωτόκολλο του 1932 δεν ίσχυε, διότι δεν πρωτοκολλήθηκε στη Γραμματεία της Κοινωνίας των Εθνών. Δηλαδή η Τουρκία αμφισβήτησε το σύνολο της ελληνοτουρκικής οριογραμμής στα Δωδεκάνησα.
Η Ελλάδα απέρριψε τους τουρκικούς ισχυρισμούς με απαντητική ρηματική διακοίνωση που εξέδωσε στις 9 Ιανουαρίου 1996. Η ανάρτηση Πρωτοκόλλων στη Γραμματεία της Κ.τ.Ε. δεν κρίνονταν απαραίτητη βάσει των σχετικών αποφάσεων της 1ης Συνέλευσης της Επιτροπής του εν λόγω διεθνούς οργανισμού (05/09/1921). Επομένως το Ιταλο-τουρκικό πρωτόκολλο ισχύει, «λειτουργεί» δε συμπληρωματικά, ως προς τη Συμφωνία για τη νήσο Μεγίστη (4 Ιανουαρίου 1932).

ΙΙΙ. Σύντομο Ιστορικό.
Στο Αιγαίο Πέλαγος εξαιτίας του τουρκικού ρεβιζιονισμού, επικρατούν εναλλασσόμενες συνθήκες μεταξύ «Cold» και «Hot Conflict», για περισσότερο από 40 έτη. Μετά την επιτυχή έκβαση της επιχείρησης «Αττίλας» στην Κύπρο (ειρηνευτικού σκοπού κατά την Τουρκία, εξού και ο προσδιορισμός Kıbrıs Barış Harekatı), ο τουρκικός αναθεωρητισμός ανατροφοδοτήθηκε εξαιτίας της στρατιωτικής επιτυχίας, και εκδηλώθηκε με μεγαλύτερη ένταση στο Αρχιπέλαγος. Η Τουρκία θεωρεί ότι η φυσιογνωμία της ελληνοτουρκικής «διαμάχης» είναι πολιτικής φύσεως, εν αντιθέσει με την Ελλάδα η οποία την αντιλαμβάνεται ως νομική.
Στο συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο, η γείτονα χώρα δημιούργησε μια διευρυμένη «ατζέντα» διμερών διαφορών, θέτοντας μονομερώς διεκδικήσεις, προκειμένου να αναθεωρηθεί το υφιστάμενο Status Quo εις βάρος των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Οι τουρκικές αξιώσεις αφορούν το εύρος του εθνικού εναερίου και θαλάσσιου χώρου, τις επιχειρησιακές δικαιοδοσίες και το όριο ευθύνης του F.I.R. Αθηνών, την κατοχύρωση υφαλοκρηπίδας, τα ζητήματα Search and Rescue, την παρουσία στρατιωτικών δυνάμεων σε νησιά του ανατολικού Αιγαίου (αίτημα αποστρατικοποίησης), το καθεστώς νησίδων και βραχονησίδων (προέκυψε μετά την κρίση των Ιμίων). Οι διεκδικήσεις αυτές τέθηκαν κατά καιρούς με την
επίδοση ρηματικών διακοινώσεων, με την παράνομη δέσμευση περιοχών μέσω της έκδοσης NOTAM, NAVTEX, SUBTEX, για τη διεξαγωγή στρατιωτικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων κ.ο.κ. Αξίζει να επισημανθεί ότι στη διάρκεια των αεροναυτικών ασκήσεων, οι τουρκικές διεκδικήσεις προβάλλονται έμπρακτα, μαζικά και ταυτόχρονα.
Στη κλιμάκωση της υποβόσκουσας διμερούς έντασης μεταξύ των δύο χωρών, εκτός το βεβαρυμμένο πλαίσιο διαφορών, επικουρικά λειτούργησε το ιστορικό παρελθόν, η εκάστοτε εσωτερική κατάσταση στην Τουρκία (δημοσιονομική, πολιτειακή, πολιτική κτλ), και η ασκούμενη εξωτερική πολιτική της Ελλάδας. Σε ορισμένες περιπτώσεις σημειώθηκε εκτράχυνση της έντασης, είτε με τη μορφή διακρατικών κρίσεων, είτε με μείζονα αιματηρά επεισόδια. Διακρατικές κρίσεις εκδηλώθηκαν το Μάιο του 1974 (έξοδος σεισμογραφικού σκάφους Çandarlı), τον Αύγουστο του 1976 (έξοδος Hora), και το Μάρτιο του 1987 (απειλή εξόδου MTA Sismik 1). Θερμά επεισόδια με αιματηρή κατάληξη σημειώθηκαν το Δεκέμβριο του 1986 (δολοφονία στρατιώτη Καραγώγου και ολιγόωρη ανταλλαγή πυρών), και το Μάιο του 2006 (περιστατικό σμηναγού Ηλιάκη, Κάρπαθος).
Αν επιχειρηθεί να δοθεί μια ακριβής περιγραφή της κρίσης των Ιμίων, θα πρέπει να αναθεωρηθεί το ευρέως γνωστό αφήγημα, καθότι παρατηρείται μια διακρατική κρίση που εξελίχθηκε σε σύγκρουση χαμηλής εντάσεως με απώλειες ανθρώπινου δυναμικού, στρατιωτικού μέσου και εθνικού εδάφους. Τα προοίμια της κρίσης των Ιμίων γίνονται ορατά από το καλοκαίρι του 1995, όταν στην εκπεφρασμένη πρόθεση των υπουργείων Άμυνας και Αιγαίου περί κατάθεσης νομοσχεδίου για τον εποικισμό νησίδων, η Τουρκία απάντησε με υπερπτήσεις άνωθεν ορισμένων βραχονησίδων. Ωστόσο από τις αρχές της δεκαετίας του 90, η Τουρκία επεξεργάζονταν μια λίστα με ακατοίκητες νησίδες για τις οποίες μπορούσαν να εκφραστούν επιφυλάξεις ως προς το καθεστώς κυριότητας.
Το περιστατικό με την προσάραξη του Figen Akat στα Ίμια (25 Δεκεμβρίου 1995), έδωσε το έναυσμα για να εκδηλωθεί επισήμως η τουρκική πρόθεση αμφισβήτησης του καθεστώτος πολλών νησίδων στο Αιγαίο. Στις 29 Δεκεμβρίου 1995 επιδόθηκε η πρώτη ρηματική διακοίνωση αμφισβήτησης των Ιμίων, μετά από αεροπορικό περιστατικό στη διάρκεια του οποίου τουρκικό F-4E Phantom κατέπεσε και συνετρίβη στη θαλάσσια περιοχή της Χίου. Η Ελλάδα απάντησε στην τουρκική ρηματική διακοίνωση στις 9 Ιανουαρίου 1996, ενώ από τις 17 του μήνα άρχισε η διακριτική στρατιωτική επιτήρηση της περιοχής. Στις 24 Ιανουαρίου γνωστοποιήθηκε η τουρκική ρηματική διακοίνωση στο ευρύ κοινό, μετά από σχετικόρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού ΑΝΤ-1. Την επόμενη ημέρα κλιμάκιο δημόσιων λειτουργών με επικεφαλή τον Δήμαρχο Καλύμνου, μετέβη στο ανατολικό νησί και ύψωσε την ελληνική σημαία. Το περιστατικό έλαβε ευρύτατη έκταση καθώς αναμεταδόθηκε από το σύνολο των ΜΜΕ, προκάλεσε δε την τουρκική αντίδραση, καθώς στις 27 Ιανουαρίου κλιμάκιο της Hürriyet με επικεφαλή τον Cesur Sert προσγειώθηκε στη μικρή Ίμια υπέστειλε την ελληνική σημαία, και παράλληλα ανήρτησε την αντίστοιχη τουρκική. Tο ίδιο βράδυ οι Τούρκοι δημοσιογράφοι περιέφεραν στα Μ.Μ.Ε. της γείτονας, την ελληνική σημαία εν είδει λαφύρου, γεγονός που προκάλεσε αλγεινές εντυπώσεις στην Ελλάδα.
Στις 28 Ιανουαρίου 1996, η κρίση μεταβλήθηκε ποιοτικά (με ελληνική πρωτοβουλία), καθώς επενέβη σκάφος του πολεμικού ναυτικού (Κ/Φ «Αντωνίου»), για να αντικαταστήσει τη σημαία στον επίμαχο βράχο. Καθ αυτόν τον τρόπο, ο έως τότε πόλεμος σημαιών μεταξύ ιδιωτών, μετεξελίχθηκε σε πόλεμο σημαιών μεταξύ κρατών, εξαιτίας της ανάμιξης ναυτικής μονάδας των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων.
Από την 29η Ιανουαρίου η κρίση «εισέρχεται» στην τελική της φάση, καθώς σημειώνονται μαζικές αεροπορικές υπερπτήσεις των Ιμίων από μαχητικά αεροσκάφη της ελληνικής και τουρκικής πολεμικής αεροπορίας, ενώ την ίδια μέρα σκάφη της τουρκικής ακτοφυλακής (Sahil Güvenlik) αποπειράθηκαν να προσεγγίσουν τις δύο βραχονησίδες κατ επανάληψη, γεγονός που παρεμποδίστηκε από παραπλέουσες κανονιοφόρους του Π.Ν. και πλοία του Λιμενικού Σώματος. Συγκεκριμένο περιστατικό με τουρκικό ελικόπτερο πολιτικής χρήσης, υποχρέωσε την ελληνική στρατιωτική ηγεσία να αποβιβάσει ολιγομελή ομάδα φύλαξης (Ο.Υ.Κ.) στο ανατολικό νησί, ώστε να αποφευχθεί νέα απόπειρα υφαρπαγής του ελληνικού εθνικού συμβόλου.
Η αποβίβαση ελληνικών χερσαίων δυνάμεων στη μικρή Ίμια, εκλήφθηκε από την τουρκική κυβέρνηση ως απόπειρα επιβολής τετελεσμένων γεγονότων, και συγκλήθηκε εκτάκτως η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας (Milli Güvenlik Kurulu). Στη διάρκεια της συνεδρίασης εξετάστηκε η πρόταση της βύθισης του ελληνικού στολίσκου που παρατάσσονταν στα Ίμια (περί τα 3 σκάφη). Τόσο η πρωθυπουργός Çiller όσο και ο ΥΠ.ΕΞ D. Baykal υιοθέτησαν φιλοπόλεμη στάση, και μάλιστα εξετάστηκαν σενάρια για επίθεση και ανακατάληψη της ανατολικής βραχονησίδας, αλλά και της νήσου Μεγίστης σε περίπτωση μιας περαιτέρω κλιμάκωσης και γενικότερα μη συμμόρφωσης της Ελλάδας. Θα πρέπει να
επισημανθεί ότι η απόφαση για προσφυγή σε πόλεμο, πρέπει να εγκριθεί πρωτίστως από τη Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση (Türkiye Büyük Millet Meclisi), η οποία δεν συγκλήθηκε στο κρίσιμο διήμερο της έντασης.
Τελικώς υπερίσχυσε η πρόταση που διατύπωσε ο Πρέσβης Inal Batu (αρμόδιος στο ΥΠ.ΕΞ. για τις ελληνοτουρκικές υποθέσεις), περί κατάληψης της δεύτερης νησίδας του συμπλέγματος των Ιμίων, η οποία παρέμενε αφύλακτη. Η πρόταση εγκρίθηκε προς υλοποίηση και κωδικοποιήθηκε ως Σχέδιο «Yunus1», με έναρξη εφαρμογής την επομένη το πρωί, Τρίτη 30 Ιανουαρίου 1996. Η πρωθυπουργός Tansu Çiller εξερχόμενη της αίθουσας συνεδριάσεως, διατύπωσε την βεβαιότητα περί άμεσης απομάκρυνσης της ελληνικής σημαίας και του αγήματος από τα Ίμια (…o bayrak inecek, o asker gidecek).

IV. Επιχείρηση «Yunus 1» και Αποκλιμάκωση.
Η επιχείρηση «Δελφίνι 1» περιλάμβανε τρία επιχειρησιακά σκέλη:
α) φάση αναγνωρίσεων,
β) στάδιο παραπλάνησης,
γ) σκέλος αποβατικής ενέργειας, το οποίο συνδυάστηκε με οργανωμένη επιχείρηση ψυχολογικού πολέμου (Ψ.ΕΠ.).
Οι στρατιωτικές αναγνωρίσεις ξεκίνησαν από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης 30 Ιανουαρίου και ολοκληρώθηκαν τις μεταμεσονύχτιες ώρες, με στόχο να επιβεβαιώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα η απουσία Ελλήνων στρατιωτών από το δυτικό νησί (προσεγγίσεις σκαφών, διελεύσεις αεροσκαφών και ελικοπτέρων). Στις 07:20 το πρωί κατέπλευσε στην περιοχή η φρεγάτα F-240 Yavuz αφενός προς εφαρμογή του σχεδίου, αφετέρου προς άσκηση πίεσης προς την ελληνική πλευρά. Η Φ/Γ καθ’όλη τη διάρκεια της κρίσης παραβίαζε τα ελληνικά χωρικά ύδατα προσεγγίζοντας τα δύο νησιά. Στη διάρκεια της ημέρας και ενώ κλιμακώθηκε η αεροπορική παρουσία εκατέρωθεν, προστέθηκαν και επιπλέον έξι τουρκικά σκάφη, γεγονός το οποίο υποχρέωσε το ΓΕΝ να δράσει εξισορροπητικά.
Η παραπλάνηση αποσκοπούσε στο να δημιουργήσει στο ελληνικό επιτελείο, την εσφαλμένη πεποίθηση ότι η Τουρκία θα διενεργούσε αεροκίνητη ενέργεια κατά της ανατολικής Ίμιας (πραγματικός στόχος η δια θαλάσσης απόβαση στη δυτική). Τούτο θα επιτυγχάνονταν με υπερπτήσεις ελικοπτέρων άνωθεν της ανατολικής νήσου, και με επιδεικτικές ασκήσεις καταρρίχησης στο κατάστρωμα της τουρκικής φρεγάτας Yavuz. Τωόντι ο σκοπός επιτεύχθηκε. Λίγο πριν και κατά τη διάρκεια της τουρκικής απόβαση στη δυτική νησίδα, δύο ελικόπτερα Blackhawk υπερέπτησαν την περιοχή αποσπώντας πλήρως την προσοχή των Ελλήνων επιτελών, και των επιτόπιων δυνάμεων. Καθ αυτόν τον τρόπο ουδείς αντιλήφθηκε την απόβαση στη μεγάλη Ίμια. Η τρίτη φάση (απόβαση) είχε ως κύριο στόχο τη δημιουργία ισοδύναμου τετελεσμένου, το οποίο θα εξίσωνε τις δύο χώρες σε περίπτωση διαπραγμάτευσης. Εκτιμάται ότι διήρκησε λιγότερο από μισή ώρα και υλοποιήθηκε μεταξύ 01:20 και 01:40 το ξημέρωμα της 31ης Ιανουαρίου. Εκτιμάται ότι 12 άνδρες των επίλεκτων υποβρύχιων ειδικών δυνάμεων της Τουρκίας SAT/SAS (Sualtı Taarruz/ Sualtı Savunma), αποβιβάστηκαν από το κατάστρωμα της «Yavuz» σε 3 λέμβους Zodiac και τάχιστα διεκπεραιώθηκαν στη νησίδα. Προηγήθηκε η αιφνιδιαστική προσέγγισης της νησίδας από την τουρκική φρεγάτα. Σύμφωνα με τα προειρημένα, στη διάρκεια της κρίσης εκδηλώθηκε αμερικανική πρωτοβουλία με στόχο την αποκλιμάκωση. Από τις 21:40 της 30ης Ιανουαρίου, μέχρι τις πρώτες πρωινές της επομένης «εγκαταστάθηκε μια γέφυρα» τηλεφωνικών επαφών στο τρίγωνο Washington-Αθήνα-Ankara, με πρώτιστο στόχο την αποφυγή μιας σύρραξης και εν συνεχεία την αποκλιμάκωση της κρίσης. Οι συνομιλίες αρχικώς διημείφθησαν σε ύψιστο επίπεδο (τηλεφωνήματα Προέδρου Clinton με Çiller, Demirel και Σημίτη), προλειαίνοντας το έδαφος ώστε να αναλάβει τη σκυτάλη της διαπραγμάτευσης τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες ο έμπειρος Αμερικανός διπλωμάτης R. Holbrooke. Μέσω της διαπραγμάτευσης εκφράστηκε η πρόθεση των δυο αντιμαχομένων για επιστροφή εις την πρότερη κατάσταση (status quo ante), ωστόσο κύριο σημείο διαφωνίας υπήρξε η περίπτωση παραμονής ή απόσυρσης του ελληνικού εθνικού συμβόλου από την ανατολική νησίδα. Αξίζει να επισημανθεί ότι η αμερικανική παρέμβαση δεν ανέστειλε την εφαρμογή του σχεδίου «Δελφίνι 1», καθότι η Τουρκία αποβιβάστηκε στη δυτική νησίδα, ενώ βρίσκονταν σε πλήρη εξέλιξη η τριμερής «διελκυστίνδα» επαφών. Δεδομένου ότι ο χρόνος λειτουργούσε εις βάρος της Ελλάδας, έγινε αποδεκτή η προτεινόμενη φόρμουλα απεμπλοκής (no flags, no ships, no troops), και τελικά η κατάσταση αποκλιμακώθηκε πλήρως στις 08:30 της 31ης Ιανουαρίου, οπότε και αποχώρησαν από την περιοχή τα χερσαία κλιμάκια.
Μετά την τουρκική απόβαση άλλαξε άρδην το περιθώριο επιλογών ως προς το χειρισμό της κρίσης, από πλευράς ελληνικής κυβερνήσεως. Η Τουρκία μέσω της δημιουργίας ενός ισοδύναμου τετελεσμένου μετέβαλλε δραματικά το σκηνικό της κρίσης καθότι
i) δημιούργησε ασφυκτικά χρονικά περιθώρια αποδοχής της προτεινόμενης αμερικανικής
φόρμουλας απεμπλοκής,
ii) αποδυνάμωσε την ελληνική διαπραγματευτική θέση, διότι περιόρισε δραστικά την ικανότητα διπλωματικών ελιγμών της κυβέρνησης Σημίτη,
iii) εξύψωσε το γόητρο των Τ.Ε.Δ,
iv) αμφισβήτησε εμπράκτως ελληνικό έδαφος,
v) οδήγησε το τότε ισχύων «Δόγμα της Αποτροπής» σε πλήρη κατάρρευση,
vi) υποχρέωσε το Ελληνικό Επιτελείο να εκπέμψει αποστολή αναγνώρισης με σκοπό την πιστοποίηση της πληροφορίας περί τουρκικής απόβασης, στη διάρκεια της οποίας ένα ανθυποβρυχιακό ελικόπτερο ΑΒ-212ASW του Π.Ν. συνετρίβη στη θαλάσσια περιοχή των Ιμίων, παρασύροντας και το τριμελές πλήρωμα του. Εν κατακλείδι, το αποβατικό εγχείρημα μετέβαλε συλλήβδην το γενικότερο πλαίσιο της κρίσης, και διαμόρφωσε ευνοϊκές προϋποθέσεις διαπραγμάτευσης για την Τουρκία.

V. Η Αεροπορική Αντιπαράθεση.
Παρατίθεται συνοπτικός πίνακας αεροπορικών δυνάμεων Ελλάδας και Τουρκίας, από την πρώτη προσωπική συγγραφική εργασία με τίτλο «Ίμια 1996 o bayrak inecek».

Παρατηρήσεις: Και οι δύο χώρες διέθεταν μεγάλη δύναμη αεροσκαφών για κάθε είδους αποστολή, ωστόσο η Τουρκία εμφανίζεται να διατηρεί διπλάσια δύναμη σε μαχητικά αεροσκάφη προηγμένης τεχνολογίας (3ης γενιάς), γεγονός καθοριστικό για την εναέρια αναμέτρηση. Επίσης διέθετε υπερδιπλάσιο αριθμό μεταγωγικών αεροσκαφών, δηλαδή αξιόλογη ικανότητα μαζικής αερομεταφοράς αλεξιπτωτιστών και δημιουργίας αεροπρογεφυρώματος, με προφανείς κινδύνους για τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.
Τέλος μόνο η Τουρκία χρησιμοποιούσε «ιπτάμενα τάνκερ». Σε κάθε είδους αποστολή, κρίσιμος πολλαπλασιαστής ισχύος θεωρούνταν τα αεροσκάφη ανεφοδιασμού καυσίμων εν πτήσει, τύπου KC135A (αργότερα αναβαθμίστηκαν σε επίπεδο R), τα οποία δύναται να μεταφέρουν 90 τόνους καυσίμου, και να αναπληρώσουν το καύσιμο των μαχητικών, ώστε να μην χρειαστεί να επιστρέψουν στη μητρική αεροπορική βάση. Είναι προφανές ότι στην περίπτωση αεροπορικού ανεφοδιασμού, αφενός τα τουρκικά μαχητικά αναχαίτισης μπορούσαν να εκτελέσουν απρόσκοπτα πολύωρες περιπολίες, αφετέρου τα αεροσκάφη επιθετικών αποστολών πολλαπλασίαζαν την εμβέλεια τους, συνεπώς μπορούσαν να πλήξουν στόχους σε οποιοδήποτε σημείο της ελληνικής επικράτειας. Η Ελληνική Αεροπορία δεν αντιπαρέτασσε καμία αντίστοιχη δυνατότητα.

1. Αποστολές αεροπορικής υπεροχής, εναέριας περιπολίας μάχης (Air Supremacy & BARCAP και δευτερεύουσες DCA, HAVCAP κ.α. )
Είναι ευρέως γνωστό ότι η αντιμαχόμενη πλευρά η οποία θα διασφαλίσει αεροπορική κυριαρχία έναντι του αντιπάλου της, θεωρείται και η επικρατέστερη στην υπό εξέλιξη σύγκρουση. Καμία ναυτική ή χερσαία δύναμη δεν μπορεί να επικρατήσει της αντίπαλης εφόσον στερείται αεροπορικής κάλυψης και υποστήριξης.
Την εποχή των Ιμίων η Τουρκική Αεροπορία αντιπαρέτασσε σε αποστολές ημερήσιας και νυχτερινής αναχαίτισης το συγκριτικά ανώτερο τεχνολογικά συνδυασμό αεροσκάφους / ραντάρ / ηλεκτρονικού συστήματος αυτοπροστασίας / βλημάτων κατηγορίας B.V.R.: F-16C block30/40/50/AN-APG-68V ή V(5)/Rapport III/Aim-120A Amraam, δηλαδή διέθετε αξιόπιστο Σ.Α. ενώ η εμβέλεια εμπλοκής-πλήγματος ελληνικών αεροσκαφών κυμαίνονταν από τα 55 έως τα 70 km (η εμβέλεια πρόσκτησης στόχου είναι διαφορετική, εν προκειμένω περί τα 100χλμ.).
Σύμφωνα με τις νυχτερινές περιπολίες που εκπέμφθηκαν από τις μεταμεσονύχτιες ώρες στο Αιγαίο (23:30- 05:30) η Ελλάδα αντιπαρέτασσε τον υποδεέστερο συνδυασμό Mirage2000/RDM/ICMS/Matra Super 530D με εμβέλεια εμπλοκής-πλήγματος περί τα 37 km, και τα δεύτερης γενιάς αεροσκάφη F-4E Phantom σε συνδυασμό με AN/APQ-120/DIAS/Aim-7 Sparrow με εμβέλειες πλήγματος 19-24 km. Είναι φανερό ότι η τουρκική αεροπορία μπορούσε να εμπλέξει και να καταρρίψει τους ελληνικούς σχηματισμούς από διπλάσια απόσταση. Οι αθρόες απώλειες αεροσκαφών αναχαίτισης (και πληρωμάτων), θα έκρινε τη συνολική έκβαση της ελληνοτουρκικής σύρραξης, και θα είχε σοβαρό αντίκτυπο στο ηθικό των Ε.Δ. και της ελληνικής κοινωνίας.
Μείζων μειονέκτημα αποτελούσε το γεγονός ότι τα ελληνικά F-16 δεν διέθεταν ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό σύστημα αυτοπροστασίας (εγκαταστάθηκε το αμερικανικής κατασκευής ASPIS ένα έτος αργότερα). Σε περίπτωση εμπλοκής η έλλειψη ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού συστήματος αυτοπροστασίας, θα συνεπάγονταν μαζικές καταρρίψεις των εν λόγω αεροσκαφών, εξαιτίας της αδυναμίας έγκαιρής ανίχνευσης, προειδοποίησης και αντιμετώπισης επερχομένων απειλών. Παράλληλα ο συγκεκριμένος τύπος, εξαιρέθηκε από την ανάληψη νυχτερινών αποστολών εξαιτίας της μειωμένης εξοικείωσης του προσωπικού, για επιχειρήσεις σε περιβάλλον περιορισμένης ορατότητας. Ως εκ τούτου οι περιπολίες στο βόρειο τομέα, ανατέθηκαν στα πληρώματα των αεροσκαφών 2ης γενιάς τύπου Φάντομ της 337 Μοίρας (110 Π.Μ.).

2. Αποστολές Καταστολής της εχθρικής αεράμυνας (SEAD/DEAD Strike)
Οι συγκεκριμένες αποστολές είναι απαραίτητο να υλοποιηθούν, προκειμένου να «εκκαθαρισθούν» οι υποψήφιοι στόχοι από αντιαεροπορικές συστοιχίες, ώστε στη συνέχεια να πληγούν εκ του ασφαλούς από επιθετικά αεροσκάφη. Οι Α/Α συστοιχίες αναλαμβάνουν την κάλυψη κρίσιμων εγκαταστάσεων όπως αεροδρόμια, βιομηχανικές περιοχές, ναυστάθμους, σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, εργοστάσια της αμυντικής βιομηχανίας κ.α. Δια τούτο πρέπει να εκτελεστούν αποστολές καταστροφής των αντιαεροπορικών που παρέχουν προστασία στις προλεγόμενες υποδομές. Μετά την καταστολή των Α/Α συστοιχιών, τα βομβαρδιστικά αεροσκάφη, μπορούν να βομβαρδίσουν με ασφάλεια τις εχθρικές εγκαταστάσεις, μεγιστοποιώντας την ακρίβεια των πληγμάτων και τη γενικότερη επίδοση.
Η Τουρκική Πολεμική Αεροπορία θα χρησιμοποιούσε το συνδυασμό αεροσκάφους/βλήματος F-16 block50/AGM-88 HARM (High-speed Anti-Radiation Missile). Το βλήμα Harm είναι ένα βλήμα με εμβέλεια 140 χλμ. ειδικά σχεδιασμένο να εντοπίζει και να καταστρέφει τα radar εγκλωβισμού και καθοδήγησης πυραύλων των Α/Α συστοιχιών. Η μεγάλη εμβέλεια άφεσης σε συνάρτηση με την υψηλή ταχύτητα καθιστούσε τρωτά τα ελληνικά Α/Α συστήματα συλλήβδην (Hawk, Sa-8B Gecko, Nike-Hercules). Ανάλογη ικανότητα από την ελληνική πολεμική αεροπορία δεν υφίστατο την εποχή της κρίσης.

3. Νυχτερινές αποστολές προσβολής στόχων εδάφους (κυρίως Strike αλλά και OCA
Strike, CAS, BAI κ.α.)
Αμφότερες οι αντιπαρατιθέμενες πολεμικές αεροπορίες, διέθεταν «ευμέγεθες» αεροπορικό δυναμικό ώστε να εκτελέσουν πληθώρα επιθετικών αποστολών. Κύριο μειονέκτημα αποτελούσε η διάθεση μικρού αριθμού κατευθυνόμενων όπλων αέρος-εδάφους νέας τεχνολογίας, καθώς επίσης και συλλογών μετατροπής (smart weapons, standoff & cruise missiles). Σημειωτέων ότι η κατάσταση μετά την κρίση, μεταβλήθηκε υπέρ του ελληνικού οπλοστασίου. Υπεροχή της Τουρκικής Αεροπορίας σημειώνονταν στον τομέα των νυχτερινών κρούσεων εξαιτίας της παραγγελίας 40 σύγχρονων συστημάτων νυχτερινής ναυτιλίας και σκόπευσης LANTIRN, εκ των οποίων αξιοποιούνταν επιχειρησιακά τουλάχιστον τα μισά από 2 πολεμικές Μοίρες σε Bandırma (161 Filo “Yarasa”) και Diyarbakır (181 Filo “Pars”). Τα συγκεκριμένα ατρακτίδια παρείχαν εικόνα υψηλής ανάλυσης στα HUD των τουρκικών cockpits, ώστε να εκτελούν ναυτιλία ακριβείας και επιτυχή σκόπευση σε συνθήκες απόλυτου σκότους, ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών. Η Πολεμική Αεροπορία αντιπαρέτασσε περίπου 20 συστήματα AN/AAR-45 LANA. Το ατρακτίδιο έχει συνολικό βάρος 327 κιλά, μήκος 4,9 μέτρα και διάμετρο 0.53 μέτρα. Από τις διαθέσιμες πληροφορίες, το σύστημα που αγόρασε το Αμερικανικό Ναυτικό (από το οποίο μεταβιβάστηκαν τα ατρακτίδια στην Π.Α.) βασίζονταν στο FLIR AN/AAR-42 της εταιρίας Texas Instruments. Το σύστημα έχει δύο πεδία κάλυψης, ένα ευρύ με απεικόνιση 1:1 για ναυτιλία και ένα στενότερο με μεγέθυνση (x4) που επιτρέπει πρόσκτηση στόχων και άφεση των όπλων. H αρθρωμένη κεφαλή έχει κάλυψη (±20) σε
αζιμούθιο και (+5) έως (-35) σε ανύψωση. Το pod χρησιμοποιεί τις περιοχές μήκους κύματος 3 μm έως 5 μm, επιτυγχάνοντας ασφαλή πλοήγηση και παραμέτρους επίθεσης, κατά τη διάρκεια της νύχτας, όχι όμως κάτω από ακραίες καιρικές και ατμοσφαιρικές συνθήκες. Το γεγονός ότι τη νύχτα της κρίσης παρατηρούνταν αυξημένα ποσοστά υγρασίας (βροχόπτωση, υψηλός κυματισμός λόγω ανέμων εντάσεως 6 μποφόρ), έθετε περιορισμούς σε κάθε σύστημα infrared, συνεπώς και στη χρήση των ατρακτιδίων LANA.

4. Αποστολές προσβολής ναυτικών στόχων (TASMO)
Η πραγματοποίηση αποστολών ναυτικής κρούσης αποσκοπεί στην καταστροφή του εχθρικού πολεμικού ναυτικού, και πραγματοποιείται είτε σε αγαστή συνεργασία με τις φίλιες ναυτικές δυνάμεις, είτε σε αυτοτελή επιχειρησιακή βάση από την πολεμική αεροπορία. Υπάρχουν τρεις επιχειρησιακές μέθοδοι για την εκτέλεση των συγκεκριμένων αποστολών, αναλόγως της ποικιλίας των διατιθέμενων οπλικών συστημάτων:
1) καταστολή ραντάρ αεράμυνας πλοίων και εξαπόλυση αντιπλοϊκών βλημάτων (SEAD Escort/Naval Strike λ.χ. συνδυασμός F-16/Harm & Mirage2000/Exocet) ως η πλέον ενδεδειγμένη μέθοδος από απόψεως αποτελεσματικότητας. Αξίζει να επισημανθεί ότι η συγκεκριμένη δυνατότητα αποκτήθηκε από την ελληνική πλευρά μετά από αξιολόγηση των διδαγμάτων της κρίσης.
2) Επίθεση με αντιπλοϊκά βλήματα (κατά το πρότυπο της επίθεσης αεροσκαφών Super Etendard της Αργεντινής με πυραύλους Exocet, εναντίον του βρετανικού HMS Sheffield). Η τακτική θεωρείται μερικώς ικανοποιητική, αναλόγως της φυσιογνωμίας και του αριθμού των στόχων. Επί παραδείγματι αν ο στόχος διαθέτει επαρκή αντιπυραυλική προστασία, ή συνοδεύεται και από άλλα σκάφη με προηγμένη αντιαεροπορική ικανότητα, θα πρέπει να εξαπολυθεί μεγάλος αριθμός βλημάτων, ώστε να επιτευχθεί κορεσμός των εχθρικών Α/Α συστημάτων.
3) Επιθέσεις από ιπτάμενα σε χαμηλό ή μέσο ύψος αεροσκάφη, με απευθείας προσβολή της εχθρικής νηοπομπής από ελάχιστη απόσταση (π.χ. επιθέσεις Αργεντίνικης Αεροπορίας με A-4 Skyhawk κατά βρετανικών σκαφών στο San Carlos/Falklands 1982).
Αξίζει να επισημανθεί ότι στις δύο πρώτες τακτικές, η επιτυχής έκβαση εξαρτάται από το επιλεγμένο προφίλ πτήσης, τις ικανότητες ελιγμών των πυραύλων, το RCS, το υπέρυρθο ίχνος, τη χρήση τακτικών Ηλεκτρονικού Πολέμου και λοιπές παραμέτρους. Η τελευταία περίπτωση δεν ενδείκνυται στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον, διότι πέραν της χαμηλής αποτελεσματικότητας των πληγμάτων, η πλήρης έκθεση των αεροσκαφών στα εχθρικά αντιαεροπορικά πυρά συνεπάγεται υψηλές απώλειες αεροσκαφών. Η Ελλάδα την εποχή των Ιμίων ελλείψει κατάλληλων βλημάτων, μπορούσε να εξαπολύσει επιθέσεις μόνο
κατά τα πρότυπα της τρίτης μεθόδου, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνεται από μεταγενέστερο δημοσίευμα στον ιστότοπο αμυντικής ειδησεογραφίας Defenceline.gr. Σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, σε 6 έως 10 βομβαρδιστικά αεροσκάφη A-7H Corsair της 345Μ (115 Π.Μ. Σούδα), ανατέθηκε ο ρόλος της επίθεσης κατά των τουρκικών σκαφών που βρίσκονταν στα Ίμια, κάνοντας χρήση βομβών ελεύθερης πτώσης Mk-82/83, δηλαδή η προσβολή θα υλοποιούνταν με υπέρπτηση των τουρκικών σκαφών, βύθισηκαι άφεση των όπλων (3η περίπτωση).

Πέραν της παρωχημένης τακτικής, η αποστολή αντιμετώπιζε σωρεία σοβαρών επιχειρησιακών
μειονεκτημάτων ώστε το αποτέλεσμα της να εκτιμάται ως αμφιλεγόμενο, όπως:
i) Ο αριθμός των εμπλεκομένων αεροσκαφών θεωρείται μικρός (περίπου 10), βάσει του αριθμού των στόχων (τουλάχιστον 10 τουρκικά σκάφη). Αντίθετα η παρουσία πολλών τουρκικών σκαφών συνεπάγεται μεγάλο όγκο αντιαεροπορικών πυρών, όπερ μεθερμηνευόμενων εστί χαμηλή επιβιωσιμότητα επιτιθέμενων αεροσκαφών και πληρωμάτων,
ii) εάν οι Έλληνες αεροπόροι καλούνταν να φέρουν εις πέρας την αποστολή στη διάρκεια της
νύχτας, τότε ο βαθμός δυσκολίας αυξάνονταν λόγω της έλλειψης κατάλληλου ατρακτιδίου
νυχτερινής ναυτιλίας και σκόπευσης (τα LANA AN/AAR-45 FLIR εξόπλιζαν μόνο τα T/A-7E/C του Αράξου),
iii) Η υπερσυγκένρωση ναυτικών δυνάμεων στην περιοχή του στόχου, αναμένονταν να δημιουργήσει σύγχυση ως προς την ταυτοποίηση των στόχων, ενισχύοντας την πιθανότητα λανθασμένων ή φίλων πληγμάτων.
Εν κατακλείδι παρατηρείται πλήρης αεροπορική υπεροχή της Τουρκίας και αποκλειστική «πρόσβαση» σε πολλαπλασιαστές ισχύος, γεγονός το οποίο προμήνυε πιθανή επικράτηση της Τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας. Στην προειρημένη περίπτωση ήταν ζήτημα χρόνου η κυριαρχία στη θάλασσα και σταδιακά στη ξηρά. Συνεπώς ετίθετο ζήτημα επιβιωσιμότητας των λοιπών ελληνικών Κλάδων, διότι το Ναυτικό και ο Στρατός θα στερούνταν αεροπορικής κάλυψης και υποστήριξης, εν αντιθέσει με τις τουρκικές χερσαίες και ναυτικές δυνάμεις οι οποίες θα απολάμβαναν τα εν λόγω επιχειρησιακά πλεονεκτήματα. Τούτη η εξέλιξη
θα ήταν καθοριστική για την ελληνική κυριαρχία στο Αρχιπέλαγος.

VI. Ναυτικός Συσχετισμός.
Παρατίθεται συνοπτικός πίνακας ναυτικών δυνάμεων Ελλάδας και Τουρκίας, από την πρώτη προσωπική συγγραφική εργασία με τίτλο «Ίμια 1996 o bayrak inecek».

Παρατηρήσεις: Το Αιγαίο ως κλειστός θαλάσσιος χώρος και διάσπαρτος με δεκάδες νησιά (κατοικημένα και μη), αποτελεί ειδική περίπτωση όσον αφορά τα μέσα και τις ενδεικνυόμενες τακτικές για την αποτελεσματική προάσπιση του. Περαιτέρω ανάλυση των επιχειρησιακών ιδιαιτεροτήτων του Αιγαίου δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας εργασίας, ωστόσο συνοπτικά μπορεί να λεχθεί ότι τα στενά θαλάσσια περάσματα αποτελούν ιδανικά σημεία υποβρύχιων ενεδρών, η ύπαρξη δεκάδων νήσων απαιτεί τη διατήρηση ισχυρού αποβατικού στόλου, ενώ η μορφολογία των νησιών (λ.χ. όρμοι-κρησφύγετα), ευνοεί τη χρήση μικρών επιθετικών σκαφών (π.χ. πυραυλάκατοι). Η Ελλάδα διέθετε 4 αντιτορπιλικά Charles F. Adams με δυνατότητες αεράμυνας περιοχής, γεγονός το οποίο επέτρεπε όχι απλώς την αντιαεροπορική κάλυψη της ελληνικής ναυτικής αρμάδας, αλλά και την αντιαεροπορική προστασία μιας περιοχής συνολικής διαμέτρου 60 χλμ. εξαιτίας των πυραύλων SM-1, εναντιθέσει με την Τουρκία η οποία στερούνταν ανάλογο επιχειρησιακό πλεονέκτημα. Η Τουρκία διέθετε 5 σύγχρονες φρεγάτες τύπου ΜΕΚΟ (+ 3 υπό ναυπήγηση), ενώ η Ελλάδα διέθετε μόλις 1 σκάφος (+ 3 υπό ναυπήγηση), το οποίο την ημέρα της έντασης βρίσκονταν στην Αδριατική. Οι Φρεγάτες τύπου Standard και Knox θεωρούνταν παλαιού τύπου σκάφη, πλην όμως αξιόμαχα.

VII. Χερσαίες Δυνάμεις.
Παρατίθεται συνοπτικός πίνακας χερσαίων δυνάμεων Ελλάδας και Τουρκίας, από την πρώτη προσωπική συγγραφική εργασία με τίτλο «Ίμια 1996 o bayrak inecek»

Παρατηρήσεις: Αξιοσημείωτο γεγονός οι «πρώιμες παρουσίες» αμιγώς τουρκικών οπλικών συστημάτων (AIFV, Akrep, RA-7040 κ.α.), παραγωγής της εθνικής πολεμικής βιομηχανίας της γείτονας. Η Ελλάδα διατηρεί ποιοτικό προβάδισμα στον στόλο των αρμάτων μάχης εξαιτίας της χρήσης του προηγμένου μοντέλου Leopard-1A5, καθώς επίσης και στον τομέα των επιθετικών ελικοπτέρων AH-64A+ Apache. Όμως τα Ε/Π δεν ήταν επιχειρησιακά έτοιμα για ανάληψη αποστολής καθώς δεν υφίστατο επαρκής πυρήνας εκπαιδευμένων χειριστών, δεν είχαν εξοπλιστεί με τα απαραίτητα πυρομαχικά (Hellfire, Hydra, βολίδες 30mm), και δεν είχαν πραγματοποιήσει τις απαιτούμενες εκπαιδευτικές βολές. Τούτο συνέβη έξι μήνες αργότερα στο Π.Β. Λιτοχώρου, όπου στη διάρκεια της συγκεκριμένης δραστηριότητας δεν απέδωσαν ικανοποιητικά. Η κακή επίδοση θεωρήθηκε απόρροια του ελάχιστου χρόνου εκπαιδεύσεως που προηγήθηκε. Συνεπώς απαιτούνταν επιπλέον πτητικές ώρες ώστε να καταστούν τα πληρώματα πλήρως αξιόμαχα. Το γεγονός αυτό είναι ενδεικτικό για την επιχειρησιακή συνεισφορά των Ε/Π «Απάτσι», σε περίπτωση σύρραξης τις ημέρες των Ιμίων. Επομένως η μεταστάθμευση δύο αντίστοιχων ελικοπτέρων στη Σαντορίνη, την ημέρα κορύφωσης της έντασης, λογίζεται ως κίνηση συμβολικού χαρακτήρα. Οι αντιαεροπορικές ικανότητες του Ελληνικού Στρατού ήταν ασύγκριτα υπέρτερες των αντίστοιχων τουρκικών δυνατοτήτων, εξαιτίας των 42 εκτοξευτών μέσης εμβέλειας Improved Hawk, και των 12 αυτοκινούμενων εκτοξευτών κατηγορίας SHORADS τύπου SA-8B Gecko, τα οποία παρελήφθησαν από τα ανατολικογερμανικά αποθέματα. Η τουρκική πλευρά περιορίζονταν στην προστασία των συστημάτων βρετανικής κατασκευής Rapier Blindfire, τα οποία είχαν περιορισμένη εμβέλεια εμπλοκής στόχου (περίπου 5 χλμ.).

IIX. Ελληνικό ή Τουρκικό Τακτικό Πλεονέκτημα;
Ένα μείζων ζήτημα του υπό διαπραγμάτευση θέματος, είναι η περίπτωση του τακτικού πλεονεκτήματος, το οποίο η ελληνική στρατιωτική ηγεσία διατείνεται ότι διέθετε. Προηγουμένως να διευκρινιστεί ότι πάντοτε υφίστανται αστάθμητοι και μη μετρήσιμοι παράγοντες (ηθικές δυνάμεις, πνεύμα λαού κ.ο.κ.), ενώ υπάρχει και η περίπτωση παρείσφρησης έκτακτων ή τυχαίων γεγονότων (τριβή πολέμου). Κρίσιμοι παράγοντες θεωρούνται το επίπεδο εκπαίδευσης και το ηθικό των αντιμαχόμενων, καθώς επίσης οι καιρικές συνθήκες βάσει των διατιθέμενων τεχνολογικών ικανοτήτων των οπλικών συστημάτων κ.α. Ο ισχυρισμός του ελληνικού επιτελείου βασίζεται στο αξίωμα περί συντριπτικής υπεροχής βλημάτων πέριξ της περιοχής αντιπαράθεσης. Με βάση τα αντιπαρατιθέμενα πυραυλοφόρα σκάφη συνάγεται το συμπέρασμα ότι ο συσχετισμός βλημάτων έχει ως εξής:
Α) Ελλάδα: Φρεγάτα «F-461 Ναβαρίνο»: βλήματα 16 (8 RGM-84 Harpoon + 8 Α/Α Sea Sparrow), Αντιτορπιλικό Αεράμυνας περιοχής «D-221 Θεμιστοκλής» 40 (32 Α/Α SM-1 + 8 Harpoon), 3 συνολικά Πυραυλάκατοι (2 Combattante IIIB Ξένος, Σταράκης, 1 Combattante II Μυκονιός) με 12 βλήματα Penguin και 4 MM-38 Exocet αντίστοιχα.
Β) Τουρκία: 1 Φρεγάτα κρούσης «F-240 Yavuz» 16 (8 Harpoon + 8 Α/Α Sea Sparrow), 2 Φ/Γ ανθυποβρυχιακές («F-256 Ege» και «F-254 Trakya» εξοπλισμένες με βλήματα κατά υποβρυχίων τύπου ASROC + 8 Harpoon έκαστη), 2 Πυραυλάκατοι (Gurbet, Fırtına) με 8 συνολικά βλήματα (έφεραν το ήμισυ των προβλεπόμενων εκτοξευτών). Δηλαδή συνολικά η Ελλάδα διέθετε στην περιοχή 72 βλήματα (32 αντιπλοϊκά και 40 αντιαεροπορικά), ενώ η Τουρκία συνολικά 40 (32 αντιπλοϊκά και 8 αντιαεροπορικά), συνεπώς παρατηρείται πλήρης εξισορρόπηση όσον αφορά τα αντιπλοϊκά βλήματα, ενώ υπέρ της Ελλάδας διαμορφώνονταν το ποσοστό σε αντιαεροπορικά βλήματα (1/5). Όμως εάν ληφθούν υπόψη οι καιρικές συνθήκες της 30ης Ιανουαρίου (αυξημένη υγρασία λόγω βροχόπτωσης, και κυματισμός εξαιτίας των ανέμων εντάσεως 6 μποφόρ), θα πρέπει να θεωρείται απαγορευτική (ή τουλάχιστον προβληματική) η χρήση πυραύλων κατηγορίας «infrared», ήτοι αφαιρούνται από το ελληνικό πυραυλικό δυναμικό τα 12 βλήματα Penguin. Άρα η αναλογία διαμορφώνεται στο δυσμενές για την Ελλάδα ποσοστό 1/1,6. Δηλαδή δεν υφίστατο συντριπτικό τακτικό πλεονέκτημα για την ελληνική πλευρά.
Η κατάσταση τις απογευματινές ώρες μεταβλήθηκε καθότι η Τουρκία απέσυρε τις μικρού εκτοπίσματος ναυτικές μονάδες αντικαθιστώντας τες με μεγαλύτερες, ενώ η Ελλάδα διατήρησε σχεδόν τον ίδιο αριθμό δυνάμεων στην περιοχή. Στον τουρκικό στολίσκο προστέθηκε μια επιπλέον φρεγάτα τύπου Meko-200T (F241 Turgutreis), 1 ακόμη ανθυποβρυχιακή (F-250 Zafer), 2 παλαιότερου τύπου φρεγάτες (Gemlik D-361 και Berk D-358), και 2 αντιτορπιλικά (Piyale Paşa D-351 και D-345 Yücetepe). Οι νέες αφίξεις σκαφών του Τουρκικού Ναυτικού βελτίωσαν αισθητά την τουρκική δυνατότητα εξαπόλυσης μεγάλου όγκου πυρός.
Γενικότερα μπορεί να λεχθεί ότι αντιπαρατάσσονταν επαρκές απόθεμα πυρομαχικών ώστε να πληγούν και να βυθιστούν πολλαπλάσια σκάφη από τα αντιπαρατιθέμενα. Τρεις αξιοσημείωτες παρατηρήσεις αφορούν τα κάτωθι: αφενός το πλεόνασμα βλημάτων προκύπτει από
την παρουσία 1 Α/Τ (Θεμιστοκλής), αφετέρου η παρουσία συνολικά 3 τουρκικών ανθυποβρυχιακών φρεγατών τύπου «Knox» στην περιοχή, συνεπάγονταν άριστη γνώση της τακτικής κατάστασης από απόψεως παρουσίας εχθρικών (ελληνικών) υποβρυχίων. Αντιθέτως οι τρεις ομοιότυπες ελληνικές ανθυποβρυχιακές φρεγάτες δεν εμφανίστηκαν στο θέατρο των επιχειρήσεων στη διάρκεια της κρίσιμης φάσης των γεγονότων (η Φ/Γ «F-456 Ήπειρος» απέπλευσε μετά το απόγευμα από τη Σούδα). Τέλος οι τουρκικές φρεγάτες κλάσης Meko απολάμβαναν εξαιρετική αντιπυραυλική προστασία λόγω των συσκευών Sea Zenith, από τις οποίες τρεις έφερε κάθε σκάφος, ενώ η ελληνική Standard χρησιμοποιούσε μόλις ένα Phalanx.

Επομένως
i) η πυραυλική υπεροχή της Ελλάδας εντοπίζονταν μόνο σε Α/Α συστήματα, αντιθέτως η Τουρκία υπερτερούσε σε αντιπλοϊκά,
ii) η Ελλάδα στερήθηκε τα επιχειρησιακά οφέλη της Φρεγάτας Meko200HN (F-452 Ύδρα), η οποία έπλεε στην Αδριατική συμμετέχοντας στο ναυτικό αποκλεισμό της Ο.Δ.Γ, και
iii) η Ελλάδα δεν συνυπολόγιζε τυχόν παρουσία τουρκικών υποβρυχίων στην περιοχή.
Ένα ακόμη στοιχείο το οποίο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις θα δύνατο να αποτελέσει παράγοντα τακτικού πλεονεκτήματος, αφορά την έγκαιρη κινητοποίηση μονάδων του ελληνικού στρατού στο χώρο ευθύνης του Δ. Σώματος Στρατού και της Α.Σ.Δ.Ε.Ν. Πράγματι από τις πρώτες απογευματινές ώρες της 30ης Ιανουαρίου ξεκίνησε να υλοποιείται αρχικώς το σχέδιο διασποράς δυνάμεων και εν συνεχεία η μετακίνηση προς τους χώρους τελικού προορισμού. Η βασικότερη παράμετρος η οποία έθετε εν αμφιβόλω το συγκεκριμένο πλεονεκτήματα, ήταν η λειψανδρία η οποία «μάστιζε» τις μονάδες του στρατού ξηράς. Τα ποσοστά επάνδρωσης κυμαίνονταν σε εξόχως χαμηλά επίπεδα, τα οποία καθιστούσαν τις Μονάδες μη επιχειρησιακές (ενδεικτικά στο χώρο ευθύνης της Α.Σ.Δ.Ε.Ν. ανέρχονταν σε ποσοστό 30%). Τούτο συνεπάγεται ότι για να καταστούν επιχειρησιακά έτοιμες οι Μονάδες, θα έπρεπε να βελτιωθεί αισθητά το ποσοστό επάνδρωσης, ώστε να μεταπέσουν στην πολεμική τους σύνθεση. Το δυναμικό επάνδρωσης προβλέπονταν να ενισχυθεί βάσει και των σχεδίων των Μονάδων μέσω της διαδικασίας της μερικής επιστράτευσης. Την επίμαχη νύχτα εκλήθησαν ορισμένοι «πυρήνες», με αποστολή την προπαρασκευή για επιστράτευση, όχι όμως και το σύνολο των απαιτούμενων εφέδρων ώστε οι Μονάδες να αποκτήσουν την πολεμική τους σύνθεση.
Συνεπώς το πλεονέκτημα της έγκαιρης εξόδου προς τους Χ.Δ. ήτο αμφίβολο, ενώ εν τοις πράγμασι εντοπίστηκαν προβλήματα ακόμη και στη διάρκεια της κινητοποίησης.
Επιπλέον επιχειρησιακά μειονεκτήματα εντοπίστηκαν στη «Διακλαδικότητα» καίτοι είχε αναδειχτεί η αξία της στη διάρκεια της πρώτης σύρραξης στον Περσικό Κόλπο (στην πραγματικότητα ετίθετο θέμα ακόμη και διαλειτουργικότητας), στις ικανότητες Ηλεκτρονικού Πολέμου, και σε μια σειρά άλλων επιχειρησιακών παραμέτρων.

IX. Ο.Υ.Κ. και Έλλειψη Σχεδιασμού.
Αξιοσημείωτα στοιχεία για την εθνική στρατιωτική ετοιμότητα προκύπτουν από την παρουσία και εμπλοκή της πλέον επίλεκτης Μονάδας (Ο.Υ.Κ.) των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στην περιοχή της κρίσης. Την Κυριακή 28 Ιανουαρίου 1996 (10:30 π.μ.) συνήλθε το άτυπο Συμβούλιο Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων (Σ.Α.Γ.Ε.) ώστε να εκτιμηθεί η κατάσταση στα Ίμια, και να ληφθούν αποφάσεις σε σχέση με την ανάγκη φύλαξης της ελληνικής σημαίας η οποία αναρτήθηκε για 2η φορά στην ανατολική νησίδα (από το Π.Ν.) λίγες ώρες νωρίτερα. Στη διάρκεια του Σ.Α.Γ.Ε. υπήρξε κατηγορηματική άρνηση του Α/ΓΕΣ Αντιστράτηγου Βούλγαρη για εμπλοκή τμήματος των ειδικών δυνάμεων στη φύλαξη της σημαίας.
Εικάζεται ότι η επιφυλακτική στάση του Αντιστράτηγου Βούλγαρη σχετίζεται με την πραγματική κατάσταση των ελληνικών ειδικών δυνάμεων, ωστόσο εξουσιοδοτήθηκε το 5ο ΕΤΕΑ (Κως), να συγκροτήσει ένα τμήμα αμφίβιων καταδρομέων, με ετοιμότητα άμεσης ανάληψης αποστολής. Η αινιγματική στάση του Α/ΓΕΣ υποχρέωσε το επιτελείο να στραφεί προς εναλλακτικές λύσεις, και τελικώς κατέληξαν στην αποστολή ενός Στοιχείου 14 ανδρών της Μονάδας Υποβρυχίων Καταστροφών. Το Στοιχείο των Ο.Υ.Κ. μεταφέρθηκε στην Κάλυμνο με ελικόπτερο CH-47 Chinook, και στη συνέχεια επιβιβάστηκε στην Κανονιοφόρο «Ρ-57 Πυρπολητής», ώστε να προσεγγίσει το εν δυνάμει θέατρο των επιχειρήσεων. Αρχικά διαιρέθηκαν σε δύο υποστοιχεία των επτά ανδρών, και στη συνέχεια ανέλαβαν αποστολή αναγνώρισης, διαπράττοντας σοβαρό επιχειρησιακό σφάλμα (αποβιβάστηκαν σε λάθος βραχονησίδα). Αντιλαμβανόμενοι το διαπραχθέν «παράπτωμα», σύντομα βρέθηκαν στο σωστό βράχο για αναγνώριση και ανίχνευση.
Ένα πρώτο χαρακτηριστικό στοιχείο αφορά τον ανεπαρκή ιματισμό της Μ.Υ.Κ. καθώς το κλιμάκιο φύλαξης πολύ σύντομα βρέθηκε αντιμέτωπο με τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή, και για την επαρκέστερη προστασία τους, χορηγήθηκαν τζάκετ κυανής αποχρώσεως (πιθανή παραχώρηση από το πλήρωμα του παραπλέοντος σκάφους), με αποτέλεσμα να καταστραφεί κάθε έννοια αποτελεσματικής παραλλαγής και κάλυψης από την τουρκική επιτήρηση. Ερωτήματα όμως υπάρχουν και για τα διατιθέμενα βοηθήματα νυχτερινού αγώνος της Μονάδος. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες μόλις ένας στρατιώτης (από τους συνολικά επτά που βρίσκονταν στη βραχονησίδα), ήταν εξοπλισμένος με διόπτρα νυχτερινής παρατήρησης. Αμέσως τίθεται ζήτημα για τον τρόπο παρατήρησης και σκόπευσης των υπόλοιπων έξι στρατιωτικών.
Τέλος ένα ακόμη ζήτημα που τέθηκε στη διάρκεια της έντασης ήταν η γενικότερη λογιστική επάρκεια του αμυντικού μηχανισμού, καθώς μεσούσης της κρίσης, ένα επίλεκτο σώμα δεν διέθετε μπαταρίες ασυρμάτων (τύπου Racal), και επομένως θεωρούνταν αδύνατη κάθε επαφή και συντονισμός με τις υπόλοιπες εθνικές δυνάμεις. Προβληματικός υπήρξε και ο γενικότερος στρατιωτικός σχεδιασμός σε σχέση με τη διαχείριση πιθανών σεναρίων. Ζήτημα ανέκυψε όταν ετέθη ως ενδεχόμενο υλοποίησης το εγχείρημα ανακατάληψης της δυτικής βραχονησίδας, η οποία αφέθηκε εκ παραδρομής αφύλαχτη. Αφενός εξαιτίας της λειψανδρίας δεν υπήρχαν ομάδες μάχης πλήρους σύνθεσης στις ειδικές δυνάμεις, αφετέρου η ελλιπής νυχτερινή πτητική εμπειρία των χειριστών των ελικοπτέρων της Αεροπορίας Στρατού, καθιστούσε αδύνατη την ταχεία μεταφορά επαρκούς αριθμού δυνάμεων προς την περιοχή μείζονος σημασίας, ώστε να επιχειρηθεί η ανάκτηση του εθνικού εδάφους. Παρά το γεγονός ότι η συγκεκριμένη αδυναμία ήταν γνωστή στο σύνολο των Ελλήνων Επιτελών, δεν ελήφθησαν μέτρα προληπτικής φύσεως όπως για παράδειγμα η μεταφορά επιπλέον εφεδρικών τμημάτων εγγύς των Ιμίων (λ.χ. Ψέριμος), πριν την έλευση του σκότους. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω παραλείψεων, η αδυναμία εκδήλωσης αντεπίθεσης σε εύλογο χρονικό διάστημα, προς αποκατάσταση του κατεχόμενου ελληνικού εδάφους.
Χαρακτηριστικά αναφέρεται η επιχειρησιακά ανεπαρκής προτεινόμενη λύση του ελληνικού επιτελείου. Μεταφορά «δια θαλάσσης» ειδικών δυνάμεων από την Κω, και εκδήλωση αντεπιθετικού εγχειρήματος. Η επιχείρηση μεταφοράς αναμένονταν να διαρκέσει περίπου τέσσερεις ώρες, και εν συνεχεία θα εξαπολύονταν η αντεπίθεση, δηλαδή το καταδρομικό εγχείρημα κατά των Τούρκων SAT/SAS θα λάμβανε χώρα μεταξύ 09:00-11:00 (πρωινές ώρες 31ης Ιανουαρίου, διότι η εντολή για προετοιμασία ανακατάληψης δόθηκε στις 04:40), υπό το άπλετο φως και την παρουσία δεκάδων τηλεοπτικών συνεργείων. Συνεπώς
τεκμαίρεται το συμπέρασμα περί ελλιπούς σχεδιασμού.

X. Συλλογή και Αξιολόγηση Πληροφοριών
Από τα περιεχόμενα του ειδικού στρατιωτικού κανονισμού περί Δόγματος Πληροφοριών, λαμβάνονται τα εξής στοιχεία: Οι πληροφορίες αποτελούν παράγοντα επιτυχίας κάθε ενέργειας και νίκης στη μάχη. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση ενός καλού σχεδιασμού και αναντικατάστατο εργαλείο στο οπλοστάσιο κάθε επιτυχημένου ηγέτη. Για το στρατιωτικό ηγέτη που αρχίζει μια επιχείρηση χωρίς να έχει προσπαθήσει να αποκαλύψει τις προθέσεις και τις δυνατότητες του αντιπάλου είναι σαν να ενεργεί στο πεδίο της μάχης με τα μάτια κλειστά. Οι τεχνολογικές εξελίξεις αυξάνουν κατά πολύ τον όγκο των πληροφοριών και εξασφαλίζουν συνεχή ροή παρέχοντας δυνατότητα στο στρατιωτικό ηγέτη να μπορεί να γνωρίζει τι κάνει ο αντίπαλός σε πραγματικό χρόνο. Ένα μέρος από αυτά τα δεδομένα, αφού αναλυθούν και επεξεργαστούν κατάλληλα, θα αποτελέσουν τις πληροφορίες με βάση τις οποίες μπορούν να γίνουν προβλέψεις, εκτιμήσεις για τις δυνατότητες του αντιπάλου και τους πιθανούς τρόπους που μπορεί να ενεργήσει. Οι πληροφορίες διαδραματίζουν κύριο και διαρκή ρόλο στην υποστήριξη των επιχειρήσεων. Οι εξελίξεις στην επεξεργασία πληροφοριών μέσω υπολογιστών, στις τηλεπικοινωνίες και στα συστήματα προσδιορισμού θέσεως, παρέχουν στους Διοικητές τη δυνατότητα να προσδιορίσουν τις ακριβείς θέσεις των φίλιων και αντίπαλων δυνάμεων, να συλλέξουν, να επεξεργαστούν και να διανείμουν πληροφορίες σε πολλούς αποδέκτες. Για να καταστεί δυνατή η διαχείριση όλων των απλών πληροφοριών, ώστε αυτές τελικά να αποτελέσουν επεξεργασμένες πληροφορίες, απαιτείται μια σωστά δομημένη και συστηματική σειρά ενεργειών. Ο Κύκλος Πληροφοριών είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο διεξάγονται διακριτές λειτουργίες, σε τέσσερα στάδια οι οποίες καταλήγουν στην εκμετάλλευση του τελικού προϊόντος. Οι λειτουργίες αυτές είναι:
(1) Διεύθυνση,
(2) Συλλογή,
(3) Επεξεργασία,
(4) Εκμετάλλευση.
Η ακολουθία των λειτουργιών είναι κυκλική, καθώς οι πληροφορίες απαιτούν συνεχή επανεκτίμηση και ανανέωση ώστε να παραμένουν επίκαιρες και σχετικές με τις ανάγκες του εκάστοτε Διοικητή. Μέσω της πληροφοριακής προπαρασκευής του χώρου Μάχης, οι πληροφορίες επιτρέπουν τον προσδιορισμό των τρωτών σημείων των φίλιων δυνάμεων. Οι πληροφορίες παρέχουν μια εκτίμηση των εχθρικών προθέσεων και των πιθανών τακτικών, πάνω στις οποίες ο Διοικητής μπορεί να βασίσει το σχέδιό του για την προστασία των δυνάμεών του. Οι πληροφορίες προσδιορίζουν τα μέσα συλλογής του Συστήματος Πληροφοριών, Επιτήρησης, Εντοπισμού Στόχων και Αναγνώρισης (ISTAR) του αντιπάλου, επιτρέποντας τη λήψη μέτρων προς αποφυγή της έκθεσης των φιλίων δυνάμεων σ’ αυτά. Οι
δραστηριότητες αντι-πληροφοριών συνεισφέρουν στην προστασία των δυνάμεων.
Η προειρημένη εισαγωγή αποσκοπεί στην ανάδειξη της σημασίας του διαχρονικά βαρυσήμαντου ρόλου των πληροφοριών, σε επίπεδο σχεδίασης και διεξαγωγής επιχειρήσεων. Στην Ελλάδα την εποχή της κρίσης δεν υπήρχε ενιαίος φορέας (σε επίπεδο στρατιωτικής διεύθυνσης), ώστε να συλλέγει να αξιολογεί και να αξιοποιεί καταλλήλως τις εισερχόμενες πληροφορίες. Ως αποτέλεσμα της συγκεκριμένης ανεπάρκειας, η αξιολόγηση και η ιεράρχηση «κατακερματισμένων» πληροφοριών των οποίων η εγκυρότητα ήταν αμφίβολη, ενώ ως σύνολο συνέθεταν αντικρουόμενα αποτελέσματα.
Επί παραδείγματι ο Έλληνας ΥΠΕΘΑ Γ. Αρσένης κατείχε την πληροφορία περί τουρκικής επιδρομής στην Κω, ως εκ τούτου ειδοποίησε τον προϊστάμενο της Α.Σ.Δ.Ε.Ν. να μεγιστοποιήσει την επιφυλακή στη νήσο (παρά την επιχειρηματολογία του Αντιστράτηγου Σπυρίδων ότι δεν υπήρχε ανάλογη τουρκική κινητικότητα). Παράλληλα ο Α/ΓΕΕΘΑ «εκτιμούσε» ότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα επίθεσης στην Καλόλιμνο, εξου και η αεραποβίβαση δυνάμεων ενίσχυσης στη νησίδα το μεσημέρι της 30ης Ιανουαρίου (παρόλο που η συγκεκριμένη αποστολή απογειώθηκε με προορισμό τα Ίμια), ενώ ο υφυπουργός εθνικής άμυνας κος Ν. Κουρής είκαζε ότι θα εκδηλωθεί επίθεση στο Φαρμακονήσι, και δια τούτο υπήρχε κανονιοφόρος στην περιοχή, σε ρόλο επιτήρησης-αποτροπής. Η αδυναμία συλλογής αξιόπιστων πληροφοριών, και ερμηνείας των τουρκικών σχεδιασμών στερούσε στην ελληνική πλευρά κάθε πρωτοβουλία κινήσεως. Μετά την παρέλευση της κρίσης, αποκαλύφθηκε η σχεδιαζόμενη πρόθεση της Τουρκίας να κινηθεί κατά της νήσου Μεγίστης. Ο εν λόγω σχεδιασμός δεν ήταν εν γνώσει των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών.
Πέραν της μαζικής εισροής αμφίβολων πληροφοριών, ζήτημα τίθεται και ως προς την ασφαλή διακίνηση των πληροφοριών, των εκάστοτε εντολών και γενικότερα των επικοινωνιών μεταξύ των Επιτελείων και των στρατιωτικών σχηματισμών. Αφορμή για τη συγκεκριμένη παρατήρηση, αποτελεί το γεγονός ότι στη διάρκεια που το μοιραίο ελληνικό ελικόπτερο AB-212ASW εξέπεμπε σήμα κινδύνου (emergency) και επικοινωνούσε με τη φρεγάτα «F-461 Ναβαρίνο» ώστε να φωταγωγηθεί το ελικοδρόμιο της (προκειμένου να προσνηωθεί με ασφάλεια), ο πλοίαρχος της τουρκικής φρεγάτας παρενέβη στη συχνότητα επικοινωνίας, προτείνοντας προσνήωση στο κατάστρωμα της «Yavuz» (λόγω εγγύτητας). Κατόπιν τούτου προκύπτουν εύλογα ερωτηματικά περί της διαβλητότητας του ελληνικού συστήματος διακίνησης πληροφοριών, και της συνεπαγόμενης επιχειρησιακής διάστασης του μειονεκτήματος.

XI. Συμπεράσματα.
Σύμφωνα με το Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο τα Ίμια θεωρούνται νησιά. Κατά συνέπεια έχουν εφαρμογή όλοι οι αντίστοιχοι διεθνείς κανόνες που αφορούν τα νησιά και εφαρμόζονται για τον προσδιορισμό των θαλασσίων ζωνών τους, του εύρους αυτών και την οριοθέτηση τους. Η ελληνική κυριαρχία προκύπτει αφενός από τα κείμενα διεθνούς εμβέλειας, αφετέρου από την απρόσκοπτη άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων ως την 31η Ιανουαρίου 1996.
Το επεισόδιο των Ιμίων έληξε κατόπιν μιας συμφωνίας για αμοιβαία αποχώρηση από ελληνικό έδαφος, προκειμένου να επιτευχθεί απεμπλοκή και αποκλιμάκωση της κρίσης, ενώ παραλλήλως συνοδεύτηκε με μια γενικότερη αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας σε νησιά του Αιγαίου. Στη διάρκεια της κρίσης των Ιμίων, κατέρρευσε το «Δόγμα της Στρατιωτικής Αποτροπής», εξαιτίας της απόβασης των SAT/SAS σε ελληνικό έδαφος. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις απέτυχαν αφενός να αποτρέψουν το αποβατικό εγχείρημα και να αντιληφθούν τη διενέργεια του, αφετέρου να αποκαταστήσουν το εθνικό έδαφος.
Προδήλως η αριθμητική και ποιοτική στρατιωτική υπεροχή της Τουρκίας ενείχε τον κίνδυνο συντριβής των εθνικών αεροναυτικών δυνάμεων, σε ενδεχόμενη γενικευμένη σύρραξη.
Παράλληλα τέθηκε υπό αμφισβήτηση η δυνατότητα εφαρμογής του Δόγματος του Ενιαίου Αμυντικού Χώρου, αφού Λευκωσία και Αθήνα αδυνατούσαν ακόμη και να συντονίσουν τις στρατιωτικές και διπλωματικές κινήσεις εκατέρωθεν.
Η Τουρκία εφαρμόζει τις διατάξεις του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου κατά το δοκούν, ενίοτε συνοδευόμενες υπό την απειλή πολέμου (Casus belli.). Η Τουρκία προσπαθεί να επιτύχει αποτελέσματα με μοχλό πίεσης την απειλή χρήσης ωμής βίας (brute force), χωρίς την προσφυγή σ’αυτήν (στρατηγική πειθαναγκασμού).
Η Ελλάδα απέχει συστηματικά από πράξεις που θα συνιστούσαν απειλή άσκησης βίας. Η ελληνική εξωτερική πολιτική έχει ως κύρια χαρακτηριστικά
i) τον κατευνασμό (appeasement), και
ii) την αδράνεια. Η Ελλάδα οφείλει να εξισορροπήσει την τουρκική απειλή μέσω της στρατηγικής της «Εξωτερικής Εξισορρόπησης» και της «Ενδυνάμωσης».
Στο πλαίσιο της Εξωτερικής Εξισορρόπησης η χώρα οφείλει να ενισχύσει τις περιφερειακές συμμαχίες (π.χ. στρατιωτική συνεργασία με Ισραήλ, Αίγυπτο), αλλά και να παραμείνει εντός των ευρωατλαντικών θεσμών. Στο πλαίσιο της Ενδυνάμωσης οφείλει να αναβαθμίσει τις αμυντικές ικανότητες ώστε να είναι έτοιμη να ασκήσει το φυσικό δικαίωμα της Νόμιμης Άμυνας σε κάθε περίπτωση και όποτε απαιτηθεί, βάσει των διατάξεων του Κεφαλαίου 7 του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Η ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων οφείλεται να γίνει μέσω διαφανών διαδικασιών, και βάσει των ακόλουθων παραμέτρων:
α) δημογραφικό πρόβλημα και συνεπαγόμενη λειψανδρία,
β) πελιδνή δημοσιονομική κατάσταση και περιορισμένοι πόροι,
γ) σύγχρονες τάσεις του Πολέμου υπό την έννοια της τεχνολογικής εξέλιξης, και της εμφάνισης νέων τακτικών στο πεδίο της μάχης και τέλος
δ) υφιστάμενες και αναδυόμενες απειλές. Εντός του ιδίου πλαισίου θα διαμορφωθεί το σύγχρονο Δόγμα Επιχειρήσεων και Εκπαίδευσης.
Εν κατακλείδι προτείνεται η θεσμική ανασυγκρότηση του σχεδιασμού της Πολιτικής Εθνικής Ασφάλειας κυρίως στη μορφή σύστασης Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας (ή του Πρωθυπουργού), με τη συμμετοχή όλων των κομμάτων. Ενδιαφέρουσες προτάσεις για τη θεσμική αναμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής, καταθέτει ο Πρέσβης ε.τ. κος Μαλλιάς Αλέξανδρος σε προσωπικό πόνημα. Είναι απολύτως βέβαιο ότι εν έτει 2017, η Ελλάδα απέχει παρασάγγας από τις παραπάνω προτάσεις, γεγονός ενδεικτικό ότι τα παθήματα της κρίσης δεν μετουσιώθηκαν σε διδάγματα.

Παραπομπές και βιβλιογραφία: http://www.eliamep.gr/wp-content/uploads/2017/12/87_2017_-WORKING-PAPER-_Παούνης-Θ.-Νικόλαος.pdf

Νικόλαος Παούνης γεννήθηκε στην Πτολεμαΐδα Εορδαίας. Είναι αριστούχος απόφοιτος του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας όπου συνέχισε τις μεταπτυχιακές σπουδές του στην κατεύθυνση “Ιστορία και Πολιτισμός στη Ν.Α. Ευρώπη”. Το 2017 εισήχθη στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, με κατεύθυνση τις Στρατηγικές Σπουδές. Το 2013 δημοσίευσε το πρώτο πόνημα με τίτλο “Ίμια 1996’. Το 2016 δημοσίευσε την επιστημονική συγγραφική εργασία: “Ιστορική και Κριτική Προσέγγιση της Ανθρωπιστικής Επέμβασης. Περιπτωσιολογία, Νομικά και Θεωρητικά Ζητήματα. Το Κοσσυφοπέδιο” (Εκδόσεις Ινφογνώμων). Συμμετείχε σε 3 πανεπιστημιακά συνέδρια (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου) όπου παρουσίασε έρευνες σχετικά με θέματα διεθνούς πολιτικής και ιστορικά ζητήματα. Πραγματοποίησε επιστημονικές δημοσιεύσεις και δημοσιοποιήσεις άρθρων σε έγκυρα περιοδικά (Εκδόσεις Πανεπιστημίου Αιγαίου, Foreign Affairs, CNN, Στρατηγική κ.ά.), σε εφημερίδες (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ), καθώς επίσης και σε ιστοχώρους ευρείας επισκεψιμότητας με θεματολογία που άπτεται της επιχειρησιακής διάστασης της
σύγκρουσης Ισραήλ-Χεζμπολά στο Λίβανο, τον Υβριδικό Πόλεμο, τη Συριακή κρίση, τη Σινο-αμερικανική αντιπαράθεση, θέματα στρατιωτικών Δογμάτων, τη διεθνοπολιτική διάσταση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, για το Διεθνές Δίκαιο και το ιστορικό των ανθρωπιστικών επεμβάσεων κ.ο.κ. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνονται ζητήματα όπως η Θεωρία Πολέμου & η φύση των σύγχρονων συγκρούσεων, το ευρύτερο πλαίσιο των ελληνοτουρκικών σχέσεων, η νεότερη βαλκανική ιστορία, το νομικό σύστημα των διεθνών επεμβάσεων, θέματα στρατιωτικής οργάνωσης της σύγχρονης τουρκικής κρατικής οντότητας κ.ά. Ήταν συνεργάτης του Ινστιτούτου Geostrategic Forecasting Corporation of
Chicago, ενώ από τον Ιούνιο του 2017 εργάζεται ως ερευνητής του επιστημονικού οργανισμού Ε.Κ.Ε.Ο.
Ομιλεί Αγγλικά, Τουρκικά και τη γλώσσα της Π.Γ.Δ.Μ.


Μοιραστείτε το άρθρο
  •  
  •  
  •  

Τα άρθρα που δημοσιεύονται στο ptisidiastima.com εκφράζουν απαραίτητα τους συντάκτες τους κι όχι υποχρεωτικά την ιστοσελίδα. Ο ιστότοπος δεν λογοκρίνει τις γνώμες των συντακτών της και των άρθρων τους. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση των άρθρων μας χωρίς γραπτή έγκριση, αλλιώς το ptisidiastima.com θα λάβει όλα τα απαραίτητα νομικά μέτρα. Τα σχόλια των άρθρων που ακολουθούν, δεν εκφράζουν την ιστοσελίδα, παρά μόνο αυτούς τους ίδιους τους σχολιαστές. Η αρχισυνταξία έχει το δικαίωμα να λογοκρίνει σχόλιο ή να απαγορεύσει την δημοσίευσή του.

- Advertisement -

141 ΣΧΟΛΙΑ

141 Comments
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
KonTim

Εξαιρετικό το άρθρο και βάζει τα πράγματα στη σωστή τους σειρά!

Elsiudor

Πονηρό άρθρο, πολύ πονηρό… ξεπλένει με εύσημο τρόπο τις αμαρτίες των εκσυγχρονιστών και του Σημίτη φορτώνοντας τα πάντα στους στρατιωτικούς! Για να το πετύχεις αυτό χρειάζεται PhD στην τέχνη διαστρέβλωσης της πραγματικότητας. Ένα τακτικό παράδειγμα : ο συγγραφέας συγκρίνει αριθμό βλημάτων γύρο από τα Ίμια, αλλά αγνοεί (sic) ότι στην προκειμένη περίπτωση αυτό που θα μετρούσε περισσότερο ήταν πόσες κάνες πυροβόλων είχε ο καθένας… όχι τα βλήματα. Γιατί οι Τούρκοι είχαν τοποθετήσει Φ/Γ KNOX, φοβόταν κάτι…οεο? Τα υποβρύχιά τους είχαν αποπλεύσει εκείνο το βράδυ ή όχι? Αν οι Τούρκοι ήταν τόσο επιχειρησιακά επαρκείς όπως αφήνει να εννοηθεί γιατί το στοιχείο… Read more »

Kostas

Άψογος για ακόμα μια φορά.

τερμα το σανο

Αυτο ακριβως.

Sofoklis

“Ο Λυμπέρης πίστευε…” Είχε άραγε μοιραστεί την “στρατηγική” του (ναυτικός βομβαρδισμός) με τους πολιτικούς προϊσταμένους του; Είχε αυτή εγκριθεί; Ή μήπως, όπως προκύπτει και από τις μετέπειτα σχετικές δηλώσεις του Λυμπέρη, η συγκεκριμένη “στρατηγική” εμφανίστηκε ως λύση εκ των υστέρων. Τα λάθη της πολιτικής ηγεσίας της χώρας εκείνες τις ημέρες ήταν πολλά και έχουν αναλυθεί εξαντλητικά τα τελευταία 20 χρόνια. Νομίζω πως είναι καιρός να αρχίσουμε να μιλάμε και για τα λάθη της στρατιωτικής ηγεσίας και εν προκειμένω του Α/ΓΕΕΘΑ, ο οποίος αξίζει να σημειωθεί πως ήταν στη συγκεκριμένη θέση (Αρχηγός ΓΕΕΘΑ) από το 1993. Φυσικά και είχε σημασία το… Read more »

tsimuha

Συμφωνα με οσα εγιναν γνωστα η αποφαση να παει αγημα μονο στην μια νησο ηταν απαιτηση του τοτε υπουργου του κυριου Αρσενη ( αν θυμαμαι καλα ειχε πει μονο εκει που εβαλαν σημαια οι τουρκοι-προφανως για να μην προκαλεσουμε ).Τοτε επρεπε να πατησει ποδι ο αρχηγος και να πει λυπαμαι κυριε υπουργε αλλα θα βαλω και στο αλλο νησι γιατι ετσι πρεπει επιχειρησιακα.Τοτε επρεπε να απειλησει με παραιτηση οχι μετα.Δεν εχω απαιτηση απο εναν ασχετο (περι των στρατιωτικων) υπουργο να γνωριζει επιχειρησιακα θεματα, εχω απαιτηση ομως απο εναν αρχηγο να τα ξερει και να τα απαιτει.

Thras

Αν ο Λυμπέρης είχε σκεφτέι κατά αυτόν τον τρόπο θα έπρεπε:
α) Να ενημερώσει τους πολιτικούς του προϊσταμένους για το θέμα ώστε να έχει απο πρίν το ok και άρα απελευθερωμένους κανόνες εμπλοκής
β) Να προχωρούσε σε χτύπημα κατά των τούρκων χωρίς την έγκριση των πολιτικών προϊσταμένων (αφού κατελήφθη εθνικό έδαφος), αλλά εδώ πάμε σε τελείως άλλη συζήτηση…

ACHERON

Υπάρχουν και άλλα πικάντικα στο κείμενο,όπως «Τέλος οι τουρκικές φρεγάτες κλάσης Meko απολάμβαναν εξαιρετική αντιπυραυλική προστασία λόγω των συσκευών Sea Zenith, από τις οποίες τρεις έφερε κάθε σκάφος, ενώ η ελληνική Standard χρησιμοποιούσε μόλις ένα Phalanx.» Αυτό,είτε μπορεί να εκληφθεί ὡς παραδοχή εκ μέρους της ἑλληνικής πλευράς την συγκεκριμένη στιγμή 30/01/1996,οπότε όμως πάει πακέτο με την όλη χρησιμότητα των Κ/Β που έθιξες,είτε δέν ήταν κἄν παραδοχή,αφού εκ των υστέρων έχει επιβεβαιωθεί ότι τα Sea Zenith αντιμετώπιζαν προβλήματα,ενώ τα Phalanx ήταν πλήρως αξιοποιήσιμα. Παρομοίως,για τα F-16 της ΠΑ αναφέρεται ότι δέν αποδεσμεύτηκαν,κάτι που όντως ισχύει,αλλά εγώ θα ακολουθήσω τον δρόμο και… Read more »

Nikolaos

Επειδή όπως καταλαβαίνω έχουμε αμφότεροι τους διαύλους και τις πληροφορίες μας εκ των έσω για τη δραματική νύχτα, νομίζω πρέπει να αφήσουμε το hindsight bias και να ανακατασκευάσουμε το σκηνικό με βάση το γνωστικό ορίζοντα των δρώντων υποκειμένων εκείνης της νύχτας. 1) Sea Zenith. Ο αιώνιος άγνωστος χ, στα χαρτιά υπερόπλο, η διάταξη στις -200ΤΝ επιτρέπει να βάλλονται εισερχόμενα βλήματα με δύο π/β από κάθε πλευρά, διάταξη που υπάρχει και στις -200ΗΝ και στα Arleigh Burke, όχι όμως σε Knox & Kortenaer, ούτε καν στα Ticonderoga. Δεν είχαμε τρόπο να ξέρουμε τότε τα πιθανά προβλήματα. 2) HARM. Θάνατος. 3) LANTIRN.… Read more »

ACHERON

Νικόλαε,δέν έχω διαύλους εκ των έσω. Απλώς,και πρίν και μετά και πολύ μετά τα Ίμια,μέχρι σήμερα δηλαδή,παρακολουθώ τα της άμυνας σε όποιον τομέα μου δοθεί ευκαιρία,και μπορώ να καταλάβω. 1)Sea Zenith. Το 1996 το ΠΝ γνώριζε κάποια πράγματα,και θα διαπίστωνε πολύ περισσότερα ἄν εξαπολυόταν ένα μελίσσι από Κ/Β από αγκιστρωμένα ταχέα σκάφη,τα οποία ὁ εχθρός δέν μπορούσε να τιμωρήσει. Μάλλον στην Γιαβούζ δέν αισθανόταν άνετα εκείνο το βράδυ. Αλλά το πρώτο όπλο για τέτοιες καταστάσεις είναι το υποβρύχιο. Δέν γνωρίζω πού ήταν τα ἑλληνικά υ/β εκείνο το βράδυ αλλἀ και το απόγευμα που προηγήθηκε. Γνωρίζω όμως ότι σχεδόν όλα ήταν… Read more »

Nikolaos

Αγαπητέ Αχέροντα, πάντα χαρά μου η συζήτηση μαζί σας. 1) Δεν αμφιβάλλω ότι το ΠΝ είχε στο εν στενή εννοία θέατρο των επιχειρήσεων τακτικό πλεονέκτημα. Η “μεγάλη εικόνα” είναι που με προβληματίζει. Το αργότερο μετά την επίδοση τουρκικής ρηματικής διακοίνωσης έπρεπε οι ΕΔ να τεθούν εν συνόλω (και κατά το δυνατόν διακριτικά) on war footing. Αυτό δεν έγινε, και βέβαια δεν θα αναιρούσε την έλλειψη κρίσιμων πολλαπλασιαστών δύναμης. 2) Η απειλή των Χαρμ σχετικοποιείται υπό τη σημερινή οπτική της ύπραξης μέσων AEW&C σε ΠΑ & ΤΗΚ. Τότε όμως δεν υπήρχαν! Θα μπορούσαν να ανοίξουν χάσματα στην επιτήρηση του ΕΕΧ και… Read more »

Andreas

Δεν χρειάζεται να αφήσεις πύραυλο. Το αφος μπορεί να κάνει ελιγμό σαν να είχε αφήσει πύραυλο και να αναγκάσει τον αντίπαλο να κάνει ελιγμό αποφυγής. επειδή αυτό το κάνουν και οι δύο τελικά μάλλον οι πύραυλοι θα πάνε ΓΚ, η απόσταση θα μειώνεται και μετά αρχίζουμε ACM.
Ο Άγγλος έχει πολύ χώρο για να κάνει τέτοιες βολές ( και σε ποιόν τις κάνει μετράει). Στο Αιγαίο ο χώρος είναι λίγος η αναγνώριση προβληματική. Επίσης τι θα κάνει αν ετοιμάζεται να βάλλει AIM 120 και δει να τον σημαδεύει Gecko;

ACHERON

Νικόλαε,το 1996 υπήρχαν δύο πολύ γνωστά πράγματα που είχαν οἱ απέναντι,και ήταν επίφοβα,το AMRAAM και το HARM. Πιό πάνω παρέθεσα και εγώ,και κυρίως ὁ Κων.Ζηκίδης το πόσο υπερτιμήθηκε το πρώτο. Για το δεύτερο,δέν είμαι κατάλληλος να εκφέρω οποιαδήποτε γνώμη,αλλά μάλλον ὁ αντισμήναρχος. Θα αναφέρω μόνο κάτι μου είχε υποδειχθεί από κάποιον με κάποια εξοικείωση με το αντικείμενο,και συγκεκριμένα ότι το HARM είναι όπλο αντιραντάρ,αλλά όχι ηλεκτρονικό αντίμετρο καθ᾿εαυτό,«και αυτό έχει την σημασία του». Ὡστόσο,όπως είπα και σε άλλο σημείο,ούτε το Γ΄Ράϊχ σώθηκε από τα Wunderwaffen. Aλλά και ἡ Ἑλλάς είχε κάποια ατού το 1974 έναντι της Τουρκίας : F-4E/AIM-7,Exocet,Τ-209,και έστω… Read more »

Nikolaos

Το HARM έχει πολλές τακτικές χρήσεως, η βέλτιστη είναι σε ενεργητικό κυνήγι ραντάρ, που προϋποθέτει εξεζητημένα συστήματα εντόπισης εκπομπών στο ίδιο το α/φ φορέα, π.χ. F-4G, Tornado ECR, EA-6B, F/A-18G. Οι υπόλοιποι το χρησιμοποιούν με εξαπόλυση στη γενική κατεύθυνση του στόχου (όπως δίδεται από το μέσο RWR), ή κατά γνωστής θέσεως στόχων, ή κατά πλοίων για τύφλωση, ή με μαζική εξαπόλυση βλημάτων απο συνοδά α/φ για κάλυψη COMAO (US Marine Corps). Το ότι μόνο η πρώτη είναι η “επιστημονική” χρήση δεν απομειώνει τη σημασία του, επίσης η ταχύτητά του είναι πολύ μεγάλη και του επιτρέπει επικράτηση σε μονομαχίες πυραύλων σαν… Read more »

tsimuha

Μερικα χρονια αργοτερα χρειαστηκαν πανω απο 500 HARM , με πληρη αεροπορικη υπεροχη, με ενα σωρο AWACS και δεκαδες αεροπλανα ΗΠ απο πλευρας αμερικανων για να σιγησουν την απαρχαιωμενη σερβικη αεραμυνα.

comment image

Nikolaos

Σωστό. Είναι αυτό που έλεγε ο σοφός για τις πτωχεύσεις, που αναφέρω παραπάνω. Το διακύβευμα! Κάθε χαμένο α/φ και κάθε νεκρός ΝΑΤΟϊκός για την “απελευθέρωση του Κοσόβου” ήταν ένα χαμένο α/φ και ένας νεκρός παραπάνω από ότι έπρεπε. Μέσα τουναντίον υπήρχαν ανεξάντλητα, όπως και χρόνος, όπως και καλή διάθεση της διεθνούς κοινής γνώμης (ο πρώτος καθαρά ιδεολογικός πόλεμος στην ιστορία, προπαρασκευσμένος επιμελώς επί επτά έτη στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη από τους “68ηδες”, η ευκαιρία της ζωής τους να συντρίψουν ένα “προνεωτερικό, θρησκόληπτο, σωβινιστικό έθνος”, ο “δικός τους πόλεμος” …). Φυσικά, ήρθαν από κοντά τα ορφανά του Μπρεζίνσκι, το αιωνίως σλαυοφοβικό… Read more »

Konstantinos_Zikidis

Αγαπητέ Αχέροντα, ο φίλος Νικόλαος έχει δίκιο σε αυτά που γράφει. Ο ΑΙΜ-120 ήταν επανάσταση σε σχέση με ό,τι κυκλοφορούσε μέχρι τότε (προφανώς με εξαίρεση τον ΑΙΜ-54), απλά (εκτιμώ ότι) δεν το είχαμε αντιληφθεί πλήρως τότε, αλλά ούτε και οι απέναντι. Για το λόγο αυτό θεωρώ ότι δεν έχει έννοια η αντιπαράθεση των ονομαστικών μέγιστων εμβελειών, ενώ επιμένω ότι ο άρτι αφιχθείς Super 530D (μιλάμε για ένα “ζώο” σχεδόν 300 kgr, κατηγορίας ΑΙΜ-7, με ταχύτητα σχεδόν 5 Mach και 30 kgr πολεμική κεφαλή) ήταν ένα ισχυρό φόβητρο. Τότε. Όντως ο HARM δυνητικά θα μπορούσε να μας κάνει μεγαλύτερη ζημιά. Αγνοώντας… Read more »

Flight

Θα πρέπει κάπου εδώ να σημειώσουμε πως ο 530D ήταν εξαιρετικός, αλλά με κάποιους περιορισμούς για την χρήση με το RDM, σε σχέση πάντα με τον συνδυασμό του με το RDI. Σας ευχαριστούμε πολύ και για το link της νέας σας εργασίας!

Nikolaos

Σας ευχαριστώ θερμά, πάντα με εξαιρετικό ενδιαφέρον παρακολουθώ τις πολύτιμες συμβολές σας στη συζήτηση. Με αφορμή και το σχόλιο του περιοδικού, και επειδή αν υπάρχει ένας άνθρωπος που ξέρει την απάντηση είστε σεις, τελικά γιατί δεν παραγγείλαμε το RDI; Η παραδοχή ότι δεν διέθετε λειτουργίες χαρτογράφησης και εν γένει αέρος- εδάφους δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται από τις δημόσιες πηγές. Από δημόσιες επίσης πηγές του αποδίδονται σπάνιες για την εποχή ικανότητες, όπως NCTR, που αν αληθεύει υποδηλοί απίστευτα προηγμένη επεξεργασία σήματος … Τι συμβαίνει τελικά;

ACHERON

Ευχαριστώ τόν Κων.Ζηκίδη και τον Νικόλαο για τις τοποθετήσεις τους. Θα αφήσω μία παρατήρηση στο σχόλιο του Νικολάου,σχετικά με «Το 1974 είναι εν πολλοίς ο αντίποδας του 1996: Στην πρώτη περίπτωση χαμηλού γενικού επιπέδου ΕΔ με κάποια συστήματα αιχμής, στα οποία ο εχθρός ήταν ανυπεράσπιστος, στη δεύτερη ικανοποιητικότατου γενικού επιπέδου ΕΔ με σοβαρά σφάλματα και κενά στη μικρή εικόνα, και τρωτά σε συστήματα αιχμής του εχθρού στη μεγάλη εικόνα.» Δέν το συμμερίζομαι. Το 1974 οἱ ΕΕΔ ήταν σε γενικό επίπεδο καλύτερο των αντιστοίχων ΤΕΔ,και δέν ήταν τα νέα «αξεσουάρ» που άλλαζαν την εικόνα,αλλά την βελτίωναν. Ἡ παρτίδα χάθηκε σε στρατηγικό… Read more »

Konstantinos_Zikidis

Το RDI δεν ήταν διαθέσιμο όταν υπεγράφη η σύμβαση για την προμήθεια των Μ2000. Πιο συγκεκριμένα, οι συζητήσεις για το επονομαζόμενο πρόγραμμα “Τάλως” ξεκίνησαν το 1983 και η σύμβαση υπεγράφη το 1985. Οπότε, τα Μ2000 εξοπλίστηκαν με το μόνο ραντάρ που ήταν τότε διαθέσιμο, το RDM (Radar Doppler Multifunction), όπως και όλοι οι υπόλοιποι χρήστες του Μ2000Ε (Ε: Export). To RDI ήταν όντως πολύ πιο εξελιγμένο για λειτουργίες α-α και παραδόθηκε στην Armée de l’Air για δοκιμές λίγο μετά τα μέσα της δεκαετίας του ’80. Το RDI ήταν ο πρόγονος του εξαιρετικού RDY και δεν διατέθηκε ποτέ για εξαγωγή, παρά… Read more »

Nikolaos

Σας ευχαριστώ θερμά, υπόχρεος!

Andreas

Κ. Ζηκίδη τα ραντάρ εδάφους θα είχαν την δυνατότητα να ανιχνεύσουν το ΗARM μετά την άφεση του από το αεροσκάφος; ¨Η το emission control πρέπει να έχει αρχίσει από πριν; ώστε να μην περάσει στον πύραυλο το στίγμα του ραντάρ και πάει πάνω του ακόμα και αν δεν εκπέμπει;
Θα χαρώ να διαβάσω την εργασία σας ( όση καταλάβω) . Η ανίχνευση stealth θα είναι πονοκέφαλος για χρόνια.

Konstantinos_Zikidis

Προφανώς είναι καλύτερο να εφαρμοστεί emission control πριν στοχοποιηθεί ένα ραντάρ, πράγμα το οποίο όμως θα δημιουργήσει την ανάλογη “τρύπα” στην αεροπορική εικόνα. Εάν ο HARM “δει” (ή μάλλον “ακούσει”) ένα ραντάρ και φύγει, δεν είναι σίγουρο ότι το ραντάρ θα μπορέσει να τον αντιληφθεί (σημειωτέον ότι ο HARM είναι υπερηχητικός). Εάν προλάβει το ραντάρ-στόχος και διακόψει την εκπομπή, αυξάνεται η πιθανότητα αστοχίας του πυραύλου, χωρίς όμως αυτό να είναι σίγουρο. Οι HARM μαζί με τα Harpy αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για τα ραντάρ…

Andreas

Ευχαριστώ για την απάντηση και για την χορήση του κειμένου της εργασίας σας.

psaltone

Δεν διεκδικώ τίτλους αυθεντίας στο πεδίο της μάχης ωστόσο να επισημάνω τα εξής: Αεροπορικές επιχειρήσεις την συγκεκριμένη νύχτα ΔΕΝ ήταν δυνατόν να γίνουν λόγω καιρού, καιρός νεφοσκεπής με καταιγίδες σε όλο το θέατρο επιχειρήσεων, επομένως για τις κρίσιμες ώρες ΔΕΝ είχαμε τα όποια μειονεκτήματα στον αεροπορικό αγώνα. Ο αστικός μύθος λέει για ένα μεγάλο τούρκικο COMAO προς κεντρική Ελλάδα, αν μετεξελισσόταν η κρίση, αγνοώντας την άμεση αντίδραση της ΠΑ η οποία ήταν σε κατάσταση μάχης όλη την νύχτα και με βεβαιότητα σου λέω ότι το μόνο πρόβλημα που αντιμετώπιζαν τα πληρώματα δεν ήταν ο καιρός αλλά ότι δεν δινόταν το… Read more »

zipo's

Απαντήσεις με ουσία, μέσα σε λίγες γραμμές. Σωστός !

Theo

Πάντως το ελικόπτερο δεν το έχασε εκσυγχρονιστής.
Όπως δεν θα κατηγορήσουμε το Λυμπέρη για την αποτυχία ενεργοποίησης του Ενιαίου Δόγματος Αμυντικού Χώρου έτσι δεν πρέπει να κατηγορούμε και το Σιμήτη για την ανικανότητα της στρατιωτικής ηγεσίας (την οποία δεν διόρισε άλλωστε ο ίδιος αφού ούτε ψήφο εμπιστοσύνης δεν είχε).
Απλά πράγματα, οι στρατιωτικοί φταίνε για την ανικανότητά τους στον τομέα ευθύνης τους και οι πολιτικοί αντίστοιχα για τη δική τους.

cynaegeirus

Εξαιρετικός

Κωνσταντινος Κλαδιανος

Αντιγαρφω φιλε από σχολιο σου αλλου στο νετ. ”Στον πόλεμο κερδίζει ο λιγότερο κακός όχι αυτός με την καλύτερη μπροσούρα. αυτή είναι άλλη μια ανάλυση μπροσούρας. πάρε για παράδειγμα την νύχτα των ιμίων και την ΤΗΗ με τους amraam. αν το δεις σκέτο μιλάς για ολική τουρκική αεροπορική υπεροχή. στην πράξη όμως δεν ήταν έτσι. πάρε για παράδειγμα την έξοδο του TDK απο τα στενά απέναντι στις “παλιές” φρεγάτες του ΠΝ. πουθενά δεν αναφέρεται η συστοιχία ΜΜ-40 πλησίον ή το ΠΒ σε άλλο νησί που τους είχε πάνω απο ΩΡΑ στο στόχο. μιλάνε όλοι για υπεροπλία στρατού και δεν λέει… Read more »

Γιώργος70

“ο Λυμπέρης πίστευε θα είχε το ελεύθερο να πάει σε πρώτο πλήγμα και με ναυτικό βομβαρδισμό να τους εξουδετερώσει χωρίς να θυσιάσει μια πολύτιμη ομάδα ΟΥΚ ή άλλες μονάδες που θα τοποθετούσε εκεί.” Δυστυχως δεν θυμαμαι την πηγη. Δηλωση των τουρκων στους αμερικανους οτι πληγμα στους τουρκους στα ιμια σημαινει total war. Και αντιστοιχη δηλωση των αμερικανων αλιμονο σε αυτον που θα ριξει την πρωτη σφαιρα Μπορει να ειναι μπλόφα,ψεματα,προσωπικη αποψη οτιδηποτε. Εστω οτι ισχυει ως υποθεση εργασιας. Τα θεματα αυτα ειναι περα απο το pay grade του Λυμπερη. Ξεπερνα και τον πρωθυπουργο αφορα -την κυβερνηση στο συνολο της –… Read more »

Γκεμπελ

Μην μιλάς αστούς να λένε τα δικά τους….. θα χρωστάνε ….. προσπαθούν να φτιάξουν προφίλ των σχολιαστών γι’αυτο κ τόσα σχόλια που συμφωνούν για να κάνουν τους λογικουσ Κ τους γνωστές να μιλήσουν,κρίμα για την πτήση

Kanenas

Απολύτως ορθή απάντηση , όσο για τις αναλύσεις των δήθεν ειδικών αναλυτών , όπως του συγκεκριμμένου κυρίου, προσωπικά κρατάω την κοιλιά μου από τα γέλια όποτε ακούω τις ” βαθυστόχαστες ” αναλύσεις τους – ειδικά θυμάμαι έναν κακόμοιρο που προσπαθούσε να μας πείσει μιλώντας στον Realfm να τα παρατήσουμε όλα και να αγοράσουμε 8-12 νέα F-35 για να λυθούν αυτομάτως όλα τα προβλήματά μας-. Δεν είμαι ειδικός , δεν είμαι στρατιωτικός αλλά και εγώ , όπως και άλλοι , δεν θα ξεχάσω την μεγάλη πίκρα φίλου , αξιωματικού στο Πολεμικό Ναυτικό , που μου είπε πολύ απλά: Δεν μας άφησαν… Read more »

GK_

Αξιοσεβαστη η λεπτομερεια που εντοπισατε σχετικα με τις πιθανες προθεσεις του αξιοτιμου Κου Ναυαρχου. Αλλα πιστευω οτι θα εχετε αντιληφθει οτι μια τετοια αποφαση δηλαδη περι προληπτικου χτυπηματος, χωρις πρωτερη καταθεση απο ελληνα πρεσβυ κυρηξης πολεμου, θυμιζει το περλ χαρμπορ και σημαινει μια πολυ αρνητικη εικονα για την ελλαδα. Εμμεσο επακολουθο θα ειχε την κυρηξη πολεμου απο πλευρας της Τουρκιας και την διεθνη κοινοτητα να προβληματιζεται σοβαρα για την ελληνικη σταση. Βεβαια σε περιπτωση που η ΠΑ καταφερνε στο εχγειρημα για τους «εδω» θα ηταν ψηλα γραμματα», αλλά, εαν δεν «καθοταν»… «πολλα ασχημα επονται». Η Ελλαδα δεν ηταν Ισραηλ, ουτε… Read more »

observer

Nα αναφέρω ότι ο Λυμπέρης θεωρούνταν ότι καλύτερο είχε η πατρίδα μας στον τομέα των ανωτάτων αξιωματικών. Θα θυμίσω όμως ότι αυτός ο άνθρωπος, θεώρησε ότι το ΠΝ μόνο του θα έδινε τη λύση,το οποίο απεδείχθη λάθος.Όσο για τους αριθμούς του ’96 σαφώς ήταν εις βάρος μας, σήμερα όμως είναι συντριπτικά εις βάρος μας. Αν η απόφαση των επιτελών και της πολιτικής ηγεσίας ήταν να κοντύνουμε πολύ τους Τούρκους, πιστεύω ακράδαντα ότι θα είχε γίνει. Το δεύτερο λάθος Λυμπέρη , η εμπιστοσύνη του σε πολιτικούς νάνους, και δυστυχώς είναι λάθος του, παρόλη τη συμπάθειά μου στο πρόσωπό του(Φυσικά δεν μου… Read more »

4Horsemen

Στο θέμα της ελλιπούς επάνδρωσης των μονάδων (30%), ίσως “κολλάει” και εδώ το “μαζί τα φάγαμε” του Θ. Πάγκαλου. Όταν ζητάγαμε (συνεργαζόμενοι με τους πολιτικούς) τοποθέτηση σε Ναυτικό, Αεροπορία, “σύνορα” Αττικής, Πεντάγωνο κλπ , πώς μετά να υπήρχε επαρκής επάνδρωση στις κρίσιμες μονάδες;

Nikolaos

Ακριβώς έτσι … Το αυτό ισχύει και για τους στρατευσίμους που ενημέρωναν τηλεφωνικώς τις μανάδες τους “για να μη ανησυχούν”, κρίνοντας σκόπιμο να αναφέρουν και το προορισμό της μεταστάθμευσης της μονάδας τους …

ΣΕΡΓΙΟΣ

Πάρα πολύ καλό άρθρο, κρίμα για μας που δεν είχαμε ούτε μπαταρίες για ασυρμάτους των ΟΥΚ. Βέβαια δεν προκύπτει ούτε σημαντική Τουρκική υπεροχή, πιθανώς με τόσες πολλές μονάδες σε τόσο μικρό χώρο να γινόταν κάτι σαν μαζική ανταλλαγή πυρών και κάποιος να καταφέρει με τη βοήθεια της τύχης μια Πύρρειο νίκη..

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ

Μπραβο για την εξαιρετικη αναλυση!!!!!!

DEAD KENNEDYS

Συγχαρητηρια στον αρθρογραφο.

τερμα το σανο

Καλημερα σας. νομιζω πως το σκεπτικο σας αποτυπωνει μια εικονα η οποια βασιζεται μονο στους απολυτους αριθμους ,κατι που απαραιτητα δεν ειναι λαθος , αλλα απο την αλλη αφηνει απ’εξω κινησεις τακτικης εκατερωθεν. Το προβλημα στην ολη εξισωση ειναι οτι θα επρεπε η Ελλαδα να αναλαβει πρωτοβουλια κινησεων για να επικρατησει εστω τοπικα. Συμφωνα με μαρτυριες υπηρχαν σκαφη φιλια αγκιστρωμενα τα οποια δεν ειχαν εντοπισθει ,υπηρχε ετοιμοτητα στα Α-7 να πληξουν εχθρικα αεροδρομια με durandal condib και λοιπους φορεις βομβιδιων. Στον Εβρο ειχαν κολλησει στη λασπη ολοκληρες μοναδες τουρκικων ΤΘΤ περιμενοντας την καταστροφη απο το ελληνικο ΠΒ ή τις ελληνικες… Read more »

Em.Ti

Ενδιαφέρουσα τοποθέτηση. Όντως είχαμε κάνει λάθη, πολλά από αυτά τραγικά, όπως επίσης αποδείχθηκε το πόσο ανέτοιμοι ήμασταν για κάτι τέτοιο.

Αυτό δεν μειώνει το γεγονός ότι δεν έπρεπε να κάνουμε πίσω.

Nikolaos

Οι ΕΔ μπορούν να κινηθούν τόσο, όσο τους επιτρέπουν οι διαταγές της πολιτικής ηγεσίας. Οι επιλογές της πολιτικής ηγεσίας είναι τόσες, όσες της επιτρέπουν οι πραγματικές επιχειρησιακές δυνατότητες των ΕΔ έναντι της συγκεκριμένης απειλής τη στιγμή και στο χώρο που εκδηλώνεται (αλλά και συνολικά, όταν βάσιμα προσδοκάται γενικευμένη σύρραξη). Οι επιχειρησιακές δυνατότητες των ΕΔ είναι συνάρτηση α) της επάρκειας της εκπαίδευσης και του επιχειρησιακού σχεδιασμού, που είναι υπόθεση της στρατιωτικής ηγεσίας και β) των πόρων – υλικών και ανθρώπινων – που διατίθενται, που είναι υπόθεση της πολιτικής ηγεσίας, που με τη σειρά της είναι υπόθεση του ποιος θα τάξει μικρότερη… Read more »

Γιώργος Π.

Το νόημα της μελέτης οπτικοποιημένο.
https://www.youtube.com/watch?v=-PYlRkeG5js

Arkas

ολη η ευθυνη ειναι του Ναυαρχου Λυμπερη. Τι θα πει (η αστεια δικαιολογια) οτι ο σημιτης δεν ειχε δωσει κανονες εμπλόκης;;;; Σημιτης ο οποιος ηγουταν κυβερνησης που ΔΕΝ ειχε λαβει ψηφο εμπιστοσυνης,ακομα……..
Δηλαδη κατα την κριση του λυμπερη , ακομα και εαν πατουσαν την καλυμνο και δεν ειχε κανονες εμπλοκης δεν θα εκανε τιποτα!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Πολυ λιγος για την θεση του .
Υ.Γ θα πρεπει να ελεχθει και ο τοτε Δημαρχος Καλυμνου , για την σκοπιμότητα της πραξης του και την ημερομηνια που το εκανε…..βουτηρο στο ψωμι των τουρκων.

zipo's

Εκτεταμένη και λεπτομερής ανάλυση, αλλά με βάση αυτή τη λογική (συγκριτική), ούτε επικράτηση του Ελληνικού στρατού θα είχαμε στον Β’ΠΠ αλλά ούτε και νίκη του Ισραήλ τόσο στον πρώτο αραβοϊσραηλινό όσο και συντριπτικά στον πόλεμο των 6 Ημερών. Καλή η σύγκριση των οπλικών συστημάτων, αλλά υπάρχουν και άλλοι παράγοντες οι οποίοι “παίζουν” ίσως σημαντικότερο ρόλο σε ένοπλες συγκρούσεις.

Theo

Συγχαρητήρια για την ανάλυση. Στήθηκαν καριέρες πάνω στο ψευδές επιχείρημα ότι υπήρχε το τακτικό πλεονέκτημα αλλά οι πολιτικοί πρόδωσαν. Και πολλά ψήφαλα κερδήθηκαν μέσω “αγανακτισμένων” με τους πολιτικούς κλπ. Η υπόθεση των Ιμίων ήταν ένα κρεσέντο στρατιωτικής ανικανότητας και γενικότερης πολιτικής αποτυχίας διαχείρρησης και πολύ φοβάμαι ότι η κατάσταση δεν έχει αλλάξει και πάρα πολύ από τότε (σε ότι αφορά εμάς). Κορυφαίο παράδειγμα προς αποφυγή που μπορεί άνετα να διδάσκεται στις στρατιωτικές σχολές ανά τον κόσμο είναι η μεταφορά με CH47 στην Κάλυμνο, η μετεπιβίβαση σε Κανονιοφόρο, η απόβαση σε λάθος βραχονησίδα, ειδικών δυνάμεων χωρίς εξοπλισμό και ιματισμό. Γενικά στην… Read more »

karatasiospa

Και δυστυχως δεν αλλαξαμε ακομα μυαλα απο τοτε. Οι εξοπλισμοι ουσιαστικα σταματησαν το 2005 η θητεια μειωθηκε και εξακολουθουμε να διατηρουμε αχρηστες μοναδες ( πχ ταξιαρχια κοζανης)

seb

Μπράβο και από μένα με τη σειρά μου, ειδικά αφού είχα σχηματίσει και ‘γω την ίδια αντίληψη περί τακτικού πλεονέκτήματος.
Τι και αν τα επιμέρους στοιχεία που χρησιμοποιεί ο αρθρογράφος ήταν γνωστά από τις σελίδες του περιοδικού και όχι μόνο, τι και αν θέλω να λέγομαι “σκεπτόμενος” άνθρωπος, τι και αν έχω μια εικόνα για τα “σφάλματα” στη λειτουργία του εγκεφάλου, στη τελική έπρεπε να μου το “σερβίρουν στο πιάτο”…

psaltone

Ο «Μύθος» του Εθνικού Τακτικού Πλεονεκτήματος Όταν ο….αρθογράφος καταλάβει τι σημαίνει ΤΑΚΤΙΚΟ πλεονέκτημα σε ένα θέατρο επιχειρήσεων, τότε ίσως να μπορέσει να αντιληφθεί ότι μάλλον ο ίδιος είναι που ζει τον…. μύθο του στην Ελλάδα. Η…ανάλυση αγνοεί τις συνθήκες που είχαν δημιουργηθεί στην περιοχή επιχειρήσεων και σχεδόν μας…προτρέπει να ακολουθήσουμε το παράδειγμα της Φινλανδίας…. Καλή η θεωρία και οι όροι (Hard/Soft power, appeasement) αλλά είναι εξίσου σημαντικό για την κατανόηση και τη σωστή εξαγωγή συμπερασμάτων να κατανοούμε τι έχει συμβεί…πχ γίνεται μεγάλη αναφορά στις τότε ικανότητες της THK σε σχέση με την ΠΑ, αγνοώντας ότι ο καιρός ΔΕΝ επέτρεπε την… Read more »

Andreas

Εχεις δικιο. Κανένα F-16 δεν θα πετούσε βράδυ για καμία από τις δύο χωρες οπότε τα Μ-2000 θα εκαναν ολονύκτιο πάρτυ. Στον περιορισμένο χώρο του Αιγαίου το dog fight ειναι που θα κρίνει την αεροπορική υπεροχή ακόμα και σήμερα. Και βέβαια μια αεροπορία που πετά 4vs4 έχει υπεροχή απέναντι στον αντίπαλο που δεν κάνει τέτοια σπορ. Το τι θα έκαναν τα ατρακτίδια και τι εικόνα θα έδιναν διαφέρει πολύ απο το προσπέκτους της εταιρειας. Το αυτό και για τα συστήματα αυτοπροστασίας. Δεν έχει φτιαχτεί κανένα που να σταματά τις σφαίρες του Βούλκαν. Επίσης κρίσιμος είναι ο αριθμός των εξόδων που… Read more »

Nikolaos

Dogfight; Πυροβόλα;; Νύχτα;;;

Andreas

Dog fight και πυροβόλα ναι για όλη τη σύρραξη όσο θα διαρκούσε. όχι την νύχτα ασφαλώς.

Em.Ti

Ποιός σας υπογράφει ότι τα τουρκικά F-16 δεν θα πετούσαν νύχτα όπως τα δικά μας;

Η ιστορία έχει προς το παρόν αποδείξει ότι οι Τούρκοι (από τον Κεμάλ και μετά) κινούνται ΠΟΛΥ προσεκτικά και αφού είναι σίγουροι για την ευνοϊκή για αυτούς έκβαση. Η επιχείρηση Δελφίνι ήταν πολύ προσεκτικά σχεδιασμένη σε όλες της τις λεπτομέρειες.

Greg

Οχι ότι πίστευα πώς λειτουργεί οτιδήποτε σωστά σέ αυτή τήν έρμη πατρίδα, αλλά αυτό τό κείμενο ήρθε νά διαψεύσει καί τήν τελευταία μου ελπίδα ότι μπορεί καί νά κάνω λάθος. Ελλείψεις, παραλλείψεις, ανοργανωσιά, αδιαφορία, ευθυνοφοβία, ημιμάθεια, ερασιτεχνισμός, σύγχυση, άγνοια αρμοδιοτήτων θέσης, άγνοια ακόμη καί τών βασικών αρχών εμπλοκής, απουσία προβλέψεων καί ρεαλιστικού σχεδιασμού , ανυπαρξία αίσθησης καθήκοντος, αμετροέπεια καί αυτοπροβολή στά εύκολα, αποποίηση καί μετάθεση ευθυνών στά δύσκολα, είναι αυτά πού μού ‘ρχονται γιά τούς εμπλεκόμενους, υποτίθεται, υπεύθυνους, αρμόδιους, ειδικούς, τούς αποφασίζοντες τέλος πάντων, πολιτικούς καί στρατιωτικούς. Αλλο ένα φιάσκο, μέχρι τό επόμενο, χωρίς τιμωρία υπευθύνων, χωρίς καταλογισμό ευθυνών, χωρίς… Read more »

IoannisK

Και μετά από αυτή την κρίση, σαν κοινωνία που μας πόνεσε πάρα μα πάρα πολύ (…να δεις μωρέ πως λέγανε αυτούς τους τρεις με το ελικόπτερο), φροντίσαμε να τιμωρήσουμε όλους αυτούς που μας οδήγησαν εκεί και να τους στείλουμε σπίτια τους.

Έτσι σήμερα έχουμε πολιτικούς με γνώση και όραμα, ένοπλες δυνάμεις εκσυγχρονισμένες και εκπαιδευμένες, όπως ακριβώς μας αξίζουν, έτσι ώστε να μην ξαναζήσουμε τέτοια γεγονότα και όλα είναι όμορφα και αγγελικά πλασμένα.

Κάνω κάπου λάθος, ή είμαι ηλίθιος;

stefanos

H Εθνική ταπείνωση των Ιμίων και το γκριζάρισμα του Αιγαίου δρομολογήθηκε χρόνια πριν το συμβάν. Όταν η πολιτική ηγεσία αδιαφορεί προκλητικά για την ανατροπή της ισορροπίας δυνάμεων τότε είναι θέμα χρόνου μια εξέλιξη τύπου “Ίμια”. Βρεθήκαμε, σαν λαός, ταπεινωμένοι και άοπλοι την ώρα που ο αντίπαλος θα μπορούσε να καταφέρει αποφασιστικό χτύπημα. Εκείνο το βράδι σωθήκαμε απο εθνικό ακρωτηριασμό χάρη στην παρουσία μας στους Ευρωατλαντικούς θεσμούς. Το πλεον ανησυχητικό είναι η ομοιότητα της τότε με την τωρινή κατάσταση. Μπορεί μετά το 1995 να ακολουθήσαμε το δρόμο του επανεξοπλισμού (που διατηρεί σχετική ισορροπία μέχρι σήμερα), αλλα σύντομα λησμονήσαμε το πάθημά μας.… Read more »

Nikolaos

Ίσως το πιο ουσιώδες σχόλιο που έχει γραφεί στο περιοδικό όλα αυτά τα χρόνια.

chikichiki

Πολύ ωραίο και λεπτομερές άρθρο, που δίνει σημασία στην πλέον κρίσιμη πτυχή των ελληνοτουρκικών διενέξεων. Για να πω την αλήθεια δεν κατανοώ τις υπόνοιες ορισμένων σχολιαστών για απόπειρα “ξεπλύματος” της τότε πολιτικής ηγεσίας, και ειδικά σε ένα περιοδικό με περιορισμένο αναγνωστικό κοινό (μη τυχόν και ξεφύγουν οι αναγνώστες της Π&Δ από το σημιτικό αναθεωρητισμό, μιλάμε για καταστάσεις τύπου…NRO: ). Το άρθρο ήδη από τον τίτλο ξεκαθαρίζει ότι σκοπός του είναι η ανάλυση της στρατιωτικής πτυχής της κρίσης των Ιμίων, και όχι της πολιτικής, αν και προφανώς έως ένα βαθμό τα δυο σύνολα τέμνονται. Και σε αυτό το επίπεδο, είναι πιστεύω… Read more »

Tom J

Ενδιαφέρον το άρθρο και η ανάλυση… Όμως , το άρθρο θεωρεί ότι το ποσοστό επιτυχίας κάθε επιχείρησης είναι πάντα θετικό ως προς το αποτέλεσμά του. Αυτό ισχύει πάντα στη θεωρεία. Για να σηκώσεις όλες τις μοίρες των αεροσκαφών , να ετοιμάσεις όλα τις πυροβολαρχίες στον Έβρο και όλα τα κανόνια και πυραυλικά συστήματα στα πλοία απαιτείται προετοιμασία που προφανώς η Τουρκία δεν είχε κάνει το προηγούμενο 48ωρο (ο τούρκος κομάντος έβαλε καύσιμα με την κάρτα του, δεν είχαν προετοιμαστεί για μαζικό πόλεμο που περιγράφεται στους πίνακες )… Προφανώς είχαν υπεροπλία οι Τούρκοι, είναι τεράστια χώρα, αλλά το να φέρεις αεροσκάφη… Read more »

Konstantinos1

Εξαιρετο άρθρο μπράβο. Συνοψίζει όλα τα γνωστά στοιχεία.. Ας μην ξεχνάμε ότι και σα λαός ανταμειψαμε τους υπεύθυνους πολιτικούς της ήττας μας στα Ιμια ξανά με την ψήφο μας για άλλη μια τετραετία.. Οπότε τι πόλεμο να κά νουμε και τι Γουδί..Αυτοί είμαστε και έχουμε τους πολιτικούς που μας αξίζουν. Οι Τούρκοι έχουν πιο αποφασισμένη πολιτική ηγεσία, με σταθερή εξωτερική πολιτική και λαό που εμπιστεύεται και ακολουθεί.. Γι αυτό και προοδευουν.Εμεις σκίζουμε τα μνημόνια οχτώ χρόνια τώρα..

Τριανταφύλλου Δημήτρης

Το μόνο σίγουρο είναι πως είχαν πλάνο από τις εφημερίδες που το ξεκίνησαν μέχρι και τα καύσιμα που αγόρασαν. Εμάς μας έμπλεξε ένας δήμαρχος και απλά ακολουθούσαμε. Το σημαντικό είναι τα υποβρύχια πόσα ήταν και που, και με βάση τα υπόλοιπα γεγονότα μάλλον θα είχαν πλεονέκτημα γιατί απλά όλοι είχαν σχέδιο εκτός από εμάς.

Kostas

To άρθρο αξιοποιεί ανακριβή δεδομένα με αποτελέσμα να οδηγεί σε εσφαλμένα συμπεράσματα. Για παράδειγμα, οι πίνακες για το ισοζύγιο ισχύος τον Ιανουάριο του 1996 περιέχουν λάθη, όπως ο αριθμός των α/φων εναέριου ανεφοδιασμού KC-135R Stratotanker, τα οποία δεν ήταν 7 αλλά 2 υπό καθεστώς leasing στην ΑΒ Incirlik από το Μάρτιο του 1995. Συνεπώς υπάρχει μεγάλο ερωτηματικό για το κατά πόσο οι ΗΠΑ θα επέτρεπαν την αξιοποίησή τους σε περίοδο πολέμου αλλά και πόσοι χειριστές ήταν πραγματικά διαθέσιμοι στη διαδικασία. Σε άλλο σημείο γίνεται αναφορά στη λογιστική ανεπάρκεια της ΜΥΚ αλλά ταυτόχρονα αγνοείται η παραδοχή πως οι ίδιοι Τούρκοι βατραχάνθρωπο… Read more »

akatanomastos

ψπ….σημερα το μενου ειχε ιμια και ποσο λιγοι ειμασταν κ τοτε..την προηγουμενη εβδομας..ειχε ο ανικητος στρατος σουλτανου του μικροπρεπη το ααα του ερντογανετου κανει πικ νικ στην αφριν..και η μογγολολατρια συνεχιζεται…υγ το σανο να τον βρεχετε πριν τον σερβιρετε….αχχχ αυτοι τουρκοι ατροτοι τρασφορμερσ που πας ρε ραγια καραμητρο που χρωστας κιολας….

Flight

Κάναμε λάθος. Έχουν ΤΟΝ ΑΝΙΚΗΤΟ ΣΤΡΑΤΟ, είμαστε φοβεροί, δεν χρειάζεται να ανησυχούμε, τους έχουμε εύκολα τους Τούρκους. Αυτοί είναι μπουνταλάδες, δεν ξέρουν τι τους γίνεται, θα αυτοκτονήσουν πριν πολεμήσουμε. Ευχαριστημένος τώρα;

Spyros

Ξεχάσατε να βάλετε πως απο όπλα, ελικόπτερα κτλ δεν μπορούν να φτιάξουν ούτε σφεντόνα, ενώ εμείς σε λίγο θα στήσουμε τη γραμμή παραγωγής του F-22GR.

Giorgos Tsagkaris

Nαι,,,,,ιδιως τα επιθετικα τους ε/π ειναι ο ορισμος του VFM,,,,,,,

Λεοντόκαρδος

Αρα το αρθρο θελει να πει οτι ο “στρατηγος ανεμος” δεν εφερε καμια ευθυνη που πηγε βολτα τη σημαια… Ποσο δε μαλλον ο ανωτερος του… Σημειωση οταν μας εβαλε στα μνημονια ο τζεφρι ειχε συνεννοηθει μηνες πριν…Μηπως θυμιζει κατι… Προσωπικα παντως θυμαμαι κατι αλλους κακους στρατηγους που με την ιδια λογικη δεν επρεπε να πολεμησουν γιατι η ηττα ηταν προδιαγεγραμμενη… Λεωνιδας-Θερμοπυλες Μιλτιαδης-Μαραθωνας Θεμιστοκλης-Σαλαμινα Μ.Αλεξανδρος-ολη την Περσια κ οχι κονο… Περιεργο παντως σλαβικα δε νομιζω οτι μιλαγε… Παλαιολογος-Κωνσταντινουπολη Κολοκοτρωνης-θα μιλαγαμε ακομα οθωμανικα Καραισκακης- μη μπερδευεστε με το ναο Διακος και υπολοιποι του 21 Μεταξας- Μα να πει ΟΧΙ αντι ναι…. Και… Read more »

Theo

Ποιος Φώσκολος, της Λάμψης;

Andreas

Λεοντόκαρδε, μην ξεχνάς τον Μπικάκη που θέλησε να τα βάλει με ένα τάγμα και κάτι άρματα.

Zipo's

“Δυνατή” απάντηση !

x-m

Ωραίο άρθρο, καμιά αντίρρηση. Μπορεί και να είναι έτσι όπως τα λέει. Δυσκολεύομαι όμως να ανοίξω το στόμα τρεις πήχες απο θαυμασμό και να πιστέψω ότι ένα τόσο σύνθετο ζήτημα που προϋποθέτει πληροφόρηση που δεν κυκλοφορεί ελεύθερα, έχει τεθεί κατά σωστό τρόπο απο ένα νέο προφανώς επιστημόνα που προς το παρόν απ’ότι φαίνεται είναι απλά μεταπτυχικός .Θα μου πείτε “τα ράσα δεν κάνουν τον παπά”. Σύμφωνοι, αλλά και παπάς χωρίς ράσα δεν γίνεται………

Walton

Τα πράγματα είναι δύσκολο να μπουν σε σωστή σειρά μόνο με την παράθεση πινάκων, χωρίς να εξεταστούν διαθεσιμότητες, ποσοστά επάνδρωσης και αναπλήρωσης, χρόνοι αντίδρασης κτλ. Φυσικά αυτά τα στοιχεία σπάνια έως ποτέ δημοσιεύονται οπότε είναι δύσκολο και να εξαχθούν αξιόπιστα συμπεράσματα από οποιονδήποτε ερευνητή.

Desert_Falcon

Οταν εβλεπα τα ρεπορταζ για τα Ιμια πριν απο χρονια και ακουσα το βατραχι, που γυριζε πλατη στην καμερα μη δουμε τη μουτσουνα του, και παραδεχοταν οτι ξεχασαν να παρουν δευτερες μπαταριες βαραγα το κεφαλι μου….
Τωρα λεμε οτι καναμε οικονομια μη χασουμε τους επιλεκτους….πωπω τρολια.
Στην οικοδομη ολα τα μαστορια εχουν 2 εξτρα μπαταριες για το κατσαβιδι…
Μαγκες, στις ΕΔ υπαρχει αντιστοιχα η σαβουρα που θα βρεις σε ολο το δημοσιο. Βυσματα, αμορφωτοι, χοντροι (ειμαι κι εγω, αλλα δεν φοραω στολη) και νοοτροπια καφενιου.
Αστο να παει στο διαολο….ειναι ολο το συστημα για κλαματα…

Kamp

Η μάχη είχε χαθεί από χρόνια πριν.. Κατά την νύχτα των Ιμίων έχουμε α) Απροετοίμαστο ελληνικό στράτευμα καθώς και απροετοίμαστο Τουρκικό στράτευμα β) Κυβέρνηση που μετρούσε μερικές ημέρες μη γνωρίζοντας τις δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεων γ) Κυβέρνηση που εξέπεμπε ανασφάλεια σε κάθε της κίνηση δ) Στράτευμα που δεν εξέπεμπε εμπιστοσύνη στην πολιτική ηγεσία ε) Τουρκική κυβέρνηση και στρατιωτική ηγεσία που πιθανόν να ήταν έτοιμη και αποφασισμένη να το φθάσει μέχρι τέλους ζ) Σε περίπτωση εχθροπραξιών χωρίς καμία αμφιβολία θα γινόταν ολοκληρωτικός πόλεμος σε όλα τα μέτωπα. η) Ο Λυμπέρης από άλλο πλανήτη χωρίς να μπορεί να καθοδηγήσει σωστά το πολιτικούς… Read more »

Πάνος

Αριστα τα γράφεις! Ισως, κάποτε πρέπει, να συνειδητοποιήσουμε, πως χάνουμε κατά κράτος σε θέματα τακτικής! Σε όλα τα πεδία, φοβάμαι… Από την αρχή της Επανάστασης του ’21! Σίγουρα από την Μικρασιατική Καταστροφή και μετά! Συγχωρέστε με, αγνοώ, αν αυτός η άλλος ιστότοπος έχει ασχοληθεί με το κορυφαίο αυτό ζήτημα

Τριανταφύλλου Δημήτρης

Αυτό που δεν θα ξεχάσω είναι η απ ευθείας τηλεοπτικη κάλυψη της εξόδου του στόλου από τα «καμάρια» που φωνάζουν για την πατρίδα και κάνουν τους ειδικούς σε στρατιωτικά και άλλα θέματα.
Για τα υπόλοιπα τι να πω, για τις μπαταρίες την άρνηση του Α/ΓΕΣ το ότι δεν μπορούσαν να βρουν 28 άτομα για να τα βάλουν στις βραχονησίδες, τον εξοπλισμό τους, την ικανότητα των ελικοπτεράδων …. από που να αρχίσεις και που να τελειώσεις. Θυμάστε καμιά παραίτηση;

Desert_Falcon

Πες τα ρε Μητσο…ειμαι 100% μαζι σου

Stamatis

Εξαιρετικό άρθρο και συγχαρητήρια! Θα σταθώ στα παρακάτω σημεία: 1. Είχε δίκιο ο Θ. Πάγκαλος που είχε αναφέρει ότι τη νύχτα των Ιμίων η Ελλάδα δεν είναι το πλεονέκτημα. Ότι βρέθηκε απροετοίμαστη. Υπό αυτό το πρίσμα, σώστα έγινε η απεμπλοκή όπως και έγινε. 2. Η κατάσταση του στρατού ήταν απαράδεκτη. Οι περίφημες μονάδες Ο.Υ.Κ έμειναν από μπαταρία, δεν αξιοποιήθηκαν σωστά. Η αποστολή με το ελικόπτερο ήταν αυτοκτονίας. Ο Λυμπέρης κατώτερος των περιστάσεων. 3. Για όλα αυτά την μεγαλύτερη ευθύνη φέρει ο σοφός ελληνικός λαός. Που δεν πληρώνει φόρους, θέλει να διοριστεί στο δημόσιο, να αποφύγει την δύσκολη θητεία, να βολευτεί… Read more »

ACHERON

«Αν δεν ήταν ο μπαμπά – Σάμ, ένας Θεός ξέρει που θα είχε καταλήξει αυτή η κρίση. »
Ὁ μπαμπά-Σάμ ευλογεί την τύχη του που κάποιοι τον θεωρούν φύλακα και φυλαχτό τους.
Αλλά προσπαθεί και να μήν αφήσει τίποτε στην τύχη,εννοείται.

STRATOS

Αν η παραπάνω ανάλυση έχει στόχο να αναδείξει την αδυναμία της Ελληνικής πλευράς και την ορθή επιλογή της τότε κυβέρνησης να μην πάμε σε πόλεμο με τους τούρκους είναι τελείως άστοχη. Όπως πολύ σωστά επισημαίνουν οι προηγούμενοι συνομιλητές, αντίστοιχες ελλείψεις υπήρχαν και στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις με τους τούρκους βατραχανθρώπους να παρουσιάζονται σε τραγική κατάσταση….. ανέφεραν ότι οι ίδιοι πλήρωσαν τα καύσιμα για τα φουσκωτά τους!! Οι λέμβοι τους ήταν εξοπλισμένες με λευκού χρώματος εξωλέμβιες (τελείως ακατάλληλες για στρατιωτικές επιχειρήσεις)…. μετά την πανηγυρική αποχώρηση τους από τα Ίμια συνοδεία τουρκικών τηλεοπτικών καναλιών πέταξαν τον οπλισμό τους χύμα στην προβλήτα!!!…. χαρακτηριστικό… Read more »

Konstantinos_Zikidis

Συμφωνώ απολύτως με τον φίλο Στράτο, ο οποίος έγραψε όλα όσα ήθελα να πω και με το παραπάνω. Διατηρώ όμως σοβαρές επιφυλάξεις ως προς το κείμενο της ανάρτησης, το οποίο με βάζει σε σκέψεις ως προς την σκοπιμότητά του… Μάλιστα, μου θύμισε ένα παλαιότερο άρθρο του defence-point.gr, με τίτλο “Το BATTLESTAR GALACTICA ήταν εκεί, στα Ίμια!”: http://www.defence-point.gr/news/%cf%84%ce%bf-battlestar-galactica-%ce%ae%cf%84%ce%b1%ce%bd-%ce%b5%ce%ba%ce%b5%ce%af-%cf%83%cf%84%ce%b1-%ce%af%ce%bc%ce%b9%ce%b1 Γενικότερα, ο κ. Πάγκαλος αφού περίμενε να πεθάνουν οι άλλοι δύο κύριοι παίκτες (Γ. Αρσένης και Ρ. Χόλμπρουκ), άρχισε να κάνει περίεργες δηλώσεις, ίσως για να δικαιολογήσει τις τότε ενέργειές του, οι οποίες όμως δηλώσεις δηλώνουν βαθεία άγνοια κατ’ εμέ. Το γεγονός ότι… Read more »

GK_

Εχετε απολυτο δηκιο στην τοποθετηση σας για «τοπικο πλεονεκτημα». Θελω ομως να σας επιστησω την προσοχη οτι εαν καποιος παταγε την «σκανδαλη» πηγαιναμε για γενικευμενο πολεμο! Εκει τοτε ολα αλλαζουν!

Desert_Falcon

Ειπες πολλα σε μια φραση, γραφω δυο μερες τωρα αλλα το ζουμι το ειπες εσυ χαχα…μετα απο την πρωτη φαπα, που μαλλον θα επεφτε ξυλο ετσι οπως λενε οσοι ηταν εκει (θα ετρωγαν εννοω), θα γινοταν της κακομοιρας. Σε 3-4 μερες δεν θα υπηρχε AIM-9…ουτε Papa, θα πολεμουσαμε με σφεντονες και πετρες (αν βεβαια μας αφηνε ο θειος Σαμ). Και οικονομικη καταστροφη φυσικα, ακομα και σε περιπτωση νικης θα θελαμε 5-10 δις σε οπλα καυσιμα ζημιες.

Desert_Falcon

Ζηκ, αν επιτρεπεται μια ερωτηση…
Ο Παγκαλος σε μια απο τις τραγικες του εμφανισεις στον Παπαχελα, ελεγε οτι υπηρχαν 2 αμερικανικα πλοια εκει γυρω και θα τυφλωναν τα παντα. Ας πουμε οτι εξ’αρχης ειναι παπαρια, γιατι θα μιλαγαν τα κανονια σε πολλες φασεις, παιζει να τυφλωσει τα παντα ενα η δυο πλοια σε βαθμο που να μην πετυχει ουτε ενας πυραυλος στοχο? Ειναι δηλαδη τοσο αποτρεπτικο ωστε να παρθει αποφαση βασει αυτης της παραμετρου?
Και μια ερωτηση μπονους, τα γαλλικα δεν ειναι δυσκολο για τους αμερικανους να τα βγαλουν off τοσο ευκολα?
Ευχαριστω πολυ

Konstantinos_Zikidis

Εάν δεχθούμε ότι οι Αμερικανοί δεν διαθέτουν καμμία εξωτική τεχνολογία που δεν γνωρίζουμε (καθώς είναι πολύ λογικό να διαθέτουν τα καλύτερα συστήματα για το USN), εκτιμώ ότι δεν είναι δυνατόν να έχουν κάποια πλοία από απόσταση, τα οποία να είναι σε θέση να παρεμβάλλουν ό,τι υπάρχει. Ακόμα κι αν ήταν σε θέση να κάνουν κάποια παρεμβολή στα ραντάρ των πλοίων, θα ήταν ακόμα πιο δύσκολο στο ραντάρ ενός Exocet ή ενός Harpoon, το οποίο δεν κοιτάει γύρω-γύρω αλλά προς την κατεύθυνση του στόχου. Επίσης, οι Exocet που έχουμε για τα Μ2000 μπορούν να εκτοξευθούν ακόμα και χωρίς τη βοήθεια του… Read more »

Desert_Falcon

Ευχαριστω για την εκτενεστατη απαντηση. Αυτο το βιντεο ειδα με τον Παγκαλο και εθεσα την ερωτηση. Ειναι λιγο κουκου…ειδικα οταν ειπε για exocet ανοιξα τα ματια!

Καλημερα

Nikolaos

Απολογούμενος εκ προοιμίου για την κατάχρηση της ειδημοσύνης και του χρόνου σας, τι αντίστοιχες δυνατότητες (εκτιμάται ότι) έχουν τα αντίστοιχα ιπτάμενα μέσα των ΗΠΑ (ΕΑ-6Β); Από τι απόσταση θα μπορούσαν να παρεμβάλλουν δραστικά π.χ. το AN/SPS-52 των DDG κλάσεως Charles F. Adams του ΠΝ, ή τα ραντάρ καταύγασης εναερίων στόχων της ίδιας κλάσεως, ή του MIM-23B I-HAWK;

Konstantinos_Zikidis

Δεν έχω καθόλου στοιχεία σχετικά με τα ΕΑ-6Β ή για τα σημερινά EA-18 Growler, οπότε δεν θα ήθελα να διακινδυνεύσω μία πρόβλεψη. Πάντως, τέτοια Α/Φ θεωρούνται ότι παρέχουν stand-off jamming, πράγμα το οποίο σημαίνει παρεμβολή από κάποια απόσταση ασφαλείας, εκτιμώ της τάξης μερικών δεκάδων ν.μ. Προφανώς, όσο πιο καινούργιο είναι ένα ραντάρ, τόσο λιγότερο επιρρεπές θα είναι σε παρεμβολή. Π.χ., το RDY-2 του -5 εφαρμόζει διαρκώς frequency agility (δεν περιμένει να παρεμβληθεί για να αλλάξει συχνότητα).

Nikolaos

Θερμές ευχαριστίες για τις πολύτιμες πληφορορίες!

tsimuha

“Εκτιμώ ότι υπάρχει κάποια ανάλογη λειτουργία και για τους πυραύλους που εκτοξεύονται από πλοίο, δηλαδή να φύγουν με κάποια ελάχιστα δεδομένα που εισάγονται “manual” ή ακόμα και απλά να εκτοξευτούν προς την κατεύθυνση του στόχου, χωρίς τη βοήθεια του ραντάρ ” Απο οσο ξερω manual εφυγαν οι ΜΜ38 που ειχαν οι αργεντινοι στα Φωκλαντς.Το συστημα ελεγχου πυρος αφαιρεθηκε απο αντιτορπιλικα και τοπθετηθηκε σε τρειλερ μαζι με γεννητρια. o εκτοξευτης το ολο συστημα ονομαστηκε ( ΙΤΒ -Instalación de Tiro Berreta ) Εδω δεδομενα ( διοπτευση και αποσταση ) για τον στοχο εδωσε ενα ρανταρ παρατηρησης εδαφους RASIT, αυτα τα δεδομενα εισηχθησαν… Read more »

STRATOS

Ευχαριστώ πολύ φίλε μου. Συγκλονιστικό το ντοκιμαντέρ (κατάφερα και το είδα εχθές το Βράδυ). Όντως (προσωπικά) ότι ποιο κατατοπιστικό έχω δει τόσα χρόνια. Βλέποντας το video με τους τούρκους πάνω στα δυτικά Ίμια (πάνω σε Ελληνικό έδαφος) να μαζεύουν την σημαία τους (μετά από μας) σε πιάνει ανατριχίλα με το μέγεθος της προδοσίας των πολιτικών. Ο Λυμπέρης ήταν άψογος αξιωματικός του ναυτικού (σύμφωνα με τόσες μαρτυρίες συναδέλφων του), αλλά δυστυχώς όταν ο στρατιωτικός πολιτικοποιείτε (μου φαίνεται ότι ο Λυμπέρης ήταν μέλος του πασοκ και ανακλήθηκε από την αποστρατεία για να αναλάβει ΑΓΕΕΘΑ), γίνεται αποδέχτης της εξευτελιστικής συμπεριφοράς των αστράτευτων και… Read more »

CHAMP

Ο κ.Παούνης ποιά ακριβώς γλώσσα της Π.Γ.Δ.Μ. ομιλεί….?????????

Flight

Έχει γράψει κάτι που δεν το καταλαβαίνετε στην ελληνική;

CHAMP

Τελευταία γραμμή στο βιογραφικό του!!

Theo

Και πριν αλέκτωρ λαλήσει τρις, βγήκε ανάρτηση από ιστοσελίδα εγνωσμένης εγκυρότητας που μιλά για τη γνωστή υπεροχή της Ελλάδας στα Ίμια αλλά… (οι πολιτικοί πρόδωσαν θα εννοεί ο σύντροφο Κομιταζής…).
Ο Σανός σερβίρεται ωμός (ωμοφαγικός Σανός που θα` λεγε και κανένας Βίγκαν) και με λίγο ψέκασμα, έτοιμος ο αγανακτισμένος.
Καλή χώνεψη σε όσους μίλησαν για ψυχή, πολιτικούς και προδοσίες. Μήπως είστε σε λάθος φόρουμ;

ACHERON

Για σπάστα και ξαναρίχτα,επειδή δέν πιάνω από καθαρεύουσα…

GK_

Πολυ καλο σαν κειμενο. θα ηθελα να παρατηρησω κατι σχετικα με τα ΜΒΤ Η Ελλαδα ειχε 77 Leo1A5 και χαρις τις παραχωρησεις απο την συνθηκη της Βιεννης αλλα 312 Μ60Α3. Η Τουρκια ειχε παραλαβει 658 Μ60Α3 ενω ειχε εγκαταστησει ΣΕΠ με θερμικα σε 760 Μ48Α5. Τα Μ60Α3/Μ48Α5Τ2 εχουν θερμικη καμερα της Texas Instruments το οποιο στην περιπτωση των Μ60Α3 μαλιστα θεωρειται ανωτερο απο εκεινο των αρχικων Μ1. Τα Leo1A5 εχουν ΣΕΠ μετεξελιξη εκεινου των Leo2 με περιπου το ιδια θερμικα. Τα θερμικα των Leo2/Leo1A5 ειναι κατοπιν αδειας παραγωγης εκεινων των ΗΠΑ! Ολα τα θερμικα ειναι 1ης γενιας! Οποτε συγκρητικα οι… Read more »

ACHERON

Tο Μ-48 έχει επαρκέστατο χώρο για τοποθέτηση μεγαλύτερου θερμικού απεικονιστή 120 συοιχείων,αντί των 60 που τοποθετήθηκε τελικά. Το πρωτότυπο Super M-48 ήταν μία γερμανική πρόταση για ένα βελτιωμένο Μ-48,έφερε τον απεικονιστή των 120 στοιχείων,και αυτούσιο το προϋπάρχον οπτικό αποστασιόμετρο. Παραθέτω σύνδεσμο όπου φαίνεται καθαρά ότι το άρμα φέρει τον μεγαλύτερο απεικονιστή σχε σχέση με αυτόν που υιοθετήθηκε από τον Ε.Σ στα Μ-48A5 MOLF.(φαίνεται από το μεγαλύτερο κουβούκλιο του συγκροτήματος) Ἡ απόδειξη ότι φέρεται αυτούσιο το οπτικό αποστασιόμετρο,δίνεται από τις σχισμές δεξιά και εριστερά της πρόσθετης θωρακίσεως πύργου. https://imgur.com/r/tankporn/7Ws6x Αυτό το άρμα επιδείχθηκε στην Ἑλλάδα το 1986,και συμμετείχε και στην έκθεση… Read more »

GK_

Σας ευχαριστω πολυ!
Θεωρω τοτε οτι με μεγαλη πιθανοτητα υπηρχε οικονομικο ζητημα και επελεξαν το ποιο φτηνο. Την ιδια χρονικη περιοδο ειχε δημιουγηθει πολιτικο ζητημα με δημοσιονομικα και τα σκανδαλο «Κοσκωτά» με αποτελεσμα μαλλον η Ελλαδα ηδη να βρισκονταν σε δεινη οικονομικη θεση που να μην επετρεπε παρα πολλα.

ACHERON

Παρακαλώ,το έχω θίξει και αλλού το θέμα,διότι επικρατεί και αναπαράγεται ἡ άποψη περί ελλείψεως χώρου,που όμως δέν ευσταθεί.
Ίσως και να μήν ικανοποίησε ὁ απεικονιστής των 120 στοιχείων τύπου WBG-X που έφεραν τα Leo-1A5/Leo-2,και πρότεινε ἡ Wegman για το Super Μ-48.
Ίσως έπαιξε οτιδήποτε,εκτός όμως από έλλειψη χώρου.

ΝΚ

ELIAMEP…

Nuff said.

Ο δε αναλυτής, φαντάζομαι θα χαίρεται ιδιαιτέρως τώρα για την πατρίδα, Makedonija, ποιός στην χάρη μας.

Ας το κλείσουμε το μαγαζί παιδιά, αφού οι άλλοι έχουν περισσότερα όπλα.

Το Ελλαδιστάν εννοώ. Έτσι δεν θα πληρώνουμε και τέτοια ”θινκ τανκ” από τους φόρους μας τουλάχιστον.

Θα διαβάζουμε αμετάφραστη την άποψη του τούρκικου ΓΕΕΘΑ, τι να κάνουμε.

Θα διορθωθεί και το αρχικό λάθος του 1821, που πάλι με κάτι καρυοφίλια και πυρπολικά τρέχαμε κόντρα σε ολάκερη αυτοκρατορία.

4Horsemen

Στο ΕΛΙΑΜΕΠ, δεν είναι αντιπρόεδρος ο Βερέμης, που έλεγε στο “ντοκιμαντέρ” του ΣΚΑΪ “1821” ότι περνάγαμε ωραία επί τουρκοκρατίας; Και ότι η Ελλάδα δημιουργήθηκε το έτος 1821;

ΝΚ

Τέτοιου φυράματος άτομα, γενικώς.

Μια μάτια στο επίσημο σαητ τους , για τις πηγές χρηματοδότησης τους, λύνει αρκετές απορίες.

ACHERON

Ἄ,τώρα δέν φέρεσαι σάν τζέντλμαν.
Καθόλου τάκτ ρε παιδί μου…

Nikolaos

Ίσως δεν είναι δίκαιο να μεταφέρουμε τον σκεπτικισμό μας για το διαβλητό και έκθετο πλέον think tank (προχθές ο αμίμητος επικεφαλής του δήλωνε στο Spiegel ότι αν θέλαμε να δώσουμε τους 8 Τούρκους, το καλύτερο θα ήταν να το κάναμε κρυφίως σε υπηρεσιακό επίπεδο μόλις έφθασαν και πριν αποκτήσει το πράγμα δημοσιότητα … όπως οι Αυστριακοί έδωσαν το Ρήγα στους Τούρκους δηλαδή … ωραίες αντιλήψεις περί κράτους δικαίου …) σε έναν νεαρό επιστήμονα που κατέθεσε ένα πόνημα, δεν λέμε ότι είναι ο νέος Clausewitz ή Liddel-Hart, αλλά προσπάθησε. Το να αποδίδεται δε σλαυομακεδονική εθνικότητα συλλήβδην στους Δυτικομακεδόνες αποτελεί βαρύτατη προσβολή… Read more »

SEAMAN

Ως στέλεχος που υπηρετούσε στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Φ/Γ ΥΔΡΑ το βράδυ της κρίσης έχω να καταθέσω τα εξής: Το ανωτέρω πόνημα αποτελεί εξαιρετική δουλειά και προϊόν μακροχρόνιας έρευνας ενός νέου επιστήμονα (προφανώς μεταπτυχιακού),που όμως δεν καταφέρνει να απαγκιστρωθεί από τις προσωπικές του ιδεοληψίες και πεποιθήσεις.Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ή οι πηγές άντλησης των πληροφοριών του να είναι ελλείπείς ή αναξιόπιστες, με αποτέλεσμα να καταφεύγει σε μία απλή αντιπαράθεση αριθμών οπλικών συστημάτων/επιδόσεων που όμως δεν δίνουν μια ρεαλιστική εικόνα της Τακτικής κατάστασης που επικρατούσε το βράδυ της κρίσης. Τονίζω το ‘Τακτικής’ γιατί σε επίπεδο Πολίτικης-Διπλωματικής κατάστασης δεν είχα εικόνα άρα… Read more »

Nikolaos

Εξαιρετικά πολύτιμη η συμβολή σας στο θέμα και στη συζήτηση, σας οφείλουμε ευχαριστίες. Αναφέρομαι στις προηγούμενες παρεμβάσεις μου στο ίδιο θέμα για να διευκρινίσω ότι δεν είχα ούτε στιγμή αμφιβολία ότι το ΠΝ είχε τοπικό τακτικό πλεονέκτημα. Η μεγάλη εικόνα (πλην ΠΝ) δεν ήταν βέβαια ενθαρρυντική. Χωρίς να έχω πολύ μεγάλη εποπτεία των ναυτικών πραγμάτων, μένω πάντως με την εντύπωση ότι η σχετική αξία των μεγάλων ναυτικών μονάδων είναι πολύ υψηλότερη για μας, που έχουμε να υπερασπιστούμε νήσους πλησίον της εχθρικής ηπειρωτικής μάζας, παρά για την Τουρκία: Σε μια υποθετική κατάσταση χωρίς ΠΝ και ΤΝ, φαντάζομαι ότι οι νήσοι Ανατολικού… Read more »

Γιώργος Π.

Τα τελευταία είκοσι χρόνια για την έκβαση της υπόθεσης των Ιμίων οι πρωταγωνιστές εκείνης της περιόδου συνηθίζουν να κατηγορούν ο ένας τον άλλο. Συγκεκριμένα η πολιτική ηγεσία κατηγορεί τη στρατιωτική για ανεπάρκεια ενώ η στρατιωτική ηγεσία την πολιτική για ατολμία. Η επιχειρηματολογία της στρατιωτικής ηγεσίας συνήθως είναι η εξής «είχαμε το τακτικό πλεονέκτημα», «δεν αποδέσμευσε η πολιτική ηγεσία τους κανόνες εμπλοκής», «είχαμε εγκλωβίσει με πυραύλους τα τουρκικά πλοία και θα τα στέλναμε στον πάτο της θάλασσας, αλλά ο Σημίτης επέλεξε την απεμπλοκή». Η επιχειρηματολογία της πολιτικής ηγεσίας είναι πως ενημερώθηκε για την ύπαρξη των Τούρκων κομάντος στην δυτική Ίμια από… Read more »

ACHERON

«για ατολμία της πολιτικής ηγεσίας, που εάν δεν υπήρχε, ο τουρκικός στόλος θα ήταν στον πάτο της θάλασσας. Ας αναρωτηθούμε πότε ακριβώς η Ελλάδα κέρδισε στρατιωτικά την Τουρκία μόνη της; »
Στις ναυμαχίες Ἔλλης και Λήμνου,είχε ὁ Στόλος μας κάποιον συμμαχικό στόλο δίπλα του;

Γιώργος Π.

Οι ναυμαχίες Έλλης και Λήμνου ήταν οι δύο μεγάλες ναυμαχίες που έδωσε το Ελληνικό Βασιλικό ναυτικό εναντίων του Οθωμανικού στόλου κατά των Α Βαλκανικό πόλεμο. Στον πόλεμο αυτό συμμάχησε η Ελλάδα, με τη Σερβία, τη Βουλγαρία και το Μαυροβούνιο. Η ήττα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήρθε γιατί ο Ελευθέριος Βενιζέλος άλλαξε τον σε βάρος μας συσχετισμό ισχύος και δεν επαναλήφθηκε η ήττα του 1897. Δεν είναι τυχαίο πως ο Βενιζέλος υπήρξε μελετητής του Θουκυδίδη.

ACHERON

Άρα λοιπόν,το Ναυτικό είχε (και έχει) νικηφόρα παράδοση έναντι του τουρκικού,άρα,έχουμε έναν τουλάχιστον κλάδο που δικαιούται να ατενίζει οράματα Νίκης. Επίσης,ούτε ἡ Αεροπορία μας έχασε ποτέ από την τουρκική. Μένει ὁ Στρατός,λοιπόν. Ἄν ψάξει κανείς την ιστορία της Μικρασιατικής Εκστρατείας,θα δεί ότι ὁ Στρατός μπορούσε,με δύο-τρείς καταλληλώτερους στην ηγεσία,να δώσει την Νίκη στην Μικρά Ασία,όχι απλώς μαχόμενος μόνος,αλλά και υπονομευόμενος από τους κατ᾿όνομα «συμμάχους» Ιταλούς και Γάλλους. Βέβαια,ἡ απλή επίκληση της παραδόσεως δέν δημιουργεί ευνοϊκώτερους συσχετισμούς ισχύος από μόνη της,αλλά εφόσον την επικαλεσθήκατε,πρέπει και να δεχθείτε τις επιμέρους διαστάσεις της. Αλλά και ἡ παράδοση δημιουργείται,ἤ ανατρέπεται,δέν πέφτει ουρανοκατέβατη και δεδομένη.… Read more »

ΝΚ

Πείτε μου ότι διδάσκει και στρατιωτικούς , να γελάσω.

Αλλά γιατί όχι, Σάμπως έχει πάτο η ξεφτίλα μας;

Ioann

Oxi tha valoume agrammata skoupidia san esena…ai pniksou re psekasmene

Nikolaos

Χωρίς διάθεση να ρίξω νερό στο μύλο ανορθολογικών προσεγγίσεων, δαιμονολογίας και “αγανάκτησης”, νομίζω επίσης ότι πρέπει να προσεχθούν α) ο μοιραίος ρόλος του Γεράσιμου Αρσένη, νεκροθάπτη της ελληνικής οικονομίας δια παντός με το όργιο δανεισμού και δαπανών του 1981-85, ο οποίος κλιμάκωσε με δική του πρωτοβουλία, πιθανόν θέλοντας από ρεβανσισμό να δημιουργήσει προφίλ για έναν ενδεχόμενο δεύτερο γύρο για την ηγεσία του καθεστωτικού κόμματος, όπου οι χήρες του Παπανδρέου είχαν χάσει με ελάχιστη διαφορά, και β) η απολύτως ατυχής συγκυρία, να ρητορεύει ο τότε νέος πρωθυπουργός με πάθος (κατά την εκφώνηση των προγραμματικών δηλώσεων) υπέρ της περικοπής των αμυντικών δαπανών,… Read more »

Giorgos Tsagkaris

Eπειδη η απλη παραθεση αριθμων και η στατιστικη ειναι ο επιστημονικος τροπος για να πεις ψεμματα.
Ετσι Κε Παουνη?
https://www.militaire.gr/imia-1996-nychta-pou-tha-vythizame-miso-tourkiko-stoloo-antinavarchos-konidaris-afigite/

Μετα το 9ο λεπτο….

Ioann

Twra katalava giati psifisate SYRIZANEL stin Ellada. Giati xaftete oti sas serviroun, kai den pistevete adiaseista stoixeia. Vevaia den perimena tipota parapano apo 1 tsagkari…..

giorgos tsagaris

Eιλικρινα δεν αντιλαμβανομαι την προσωπικη επιθεση,ποσο μαλλον την οξυτητα αυτης. Δεν σας επιτρεπω σχολια σχετικα με το αναφαιρετο δικαιωμα της ψηφου μου (πολυ περισσοτερο δε απο τη στιγμη που τα γραφομενα σας δεν ανταποκρινονται στην πραγματικοτητα). Επειδη παρακολουθω ΤΑ ΠΑΝΤΑ στον ειδικο τυπο πιθανοτατα και πριν τη γεννηση σας,εχω πολλακις επικρινει τον συγκεκριμενο δημοσιογραφο. Εχω ομως θεωρω την κριση, να αξιολογησω τα λεγομενα του ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ στρατιωτικου που τα εζησε απο πρωτο χερι. Αναφερει λοιπον το αυτονοητο (και για αυτο το παραθετω). Οτι δεν εχει σημασια ο αροθμος των βληματων,αλλα η ταξη των μοναδων και το κατα ποσο υπαρχει η δυνατοτητα… Read more »

Desert_Falcon

Εδω αγαπητε κανεις λαθος. η στατιστικη δεν ειναι απολυτος οδηγος σε κατασταση πολεμου. Αν ηταν ετσι, οι 300 θα ειχαν εξαφανιστει σε 10 λεπτακια.
Το βιντεο ειναι κατατοπιστικο, να πω την αληθεια δεν ειχα πληροφοριες για τις ελαχιστες αποστασεις βολης βληματων Α/Ε.
Γενικα το υφακι σου ειναι ασχετο με τον ιστοτοπο που εισαι! Γραψε οτι θες αλλα με μετρο….

x-m

Απο το βιογραφικό δεν προκύπτει ότι διδάσκει κάπου.

4Horsemen

Η Τουρκία, κάθε 20-25 χρόνια περίπου εμπλέκεται με την Ελλάδα: 1897: Ελληνοτουρκικός πόλεμος 1922: Μικρασιατική καταστροφή 1955: Πογκρόμ κατά των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης 1974: Εισβολή στην Κύπρο 1996: Ίμια Από το τελευταίο συμβάν συμπληρώθηκαν 22 χρόνια, και παρατηρείται έντονη “κινητικότητα” (Αιγαίο, Λοζάνη, Σκοπιανό κλπ). Ελπίζω με το παρόν άρθρο το ΕΛΙΑΜΕΠ (έστω και εκόν άκον) να μην προλειαίνει το έδαφος (στον ψυχολογικό τομέα), διασπείροντας κλίμα ηττοπάθειας. Το στράτευμα πρέπει ωστόσο να λάβει υπ’ όψιν τα γραφόμενα στο άρθρο, ώστε να τα διορθώσει. Καλές οι πτώσεις με αλεξίπτωτο και οι καταδύσεις από τον Α/ΓΕΕΘΑ, αλλά το το επιτελείο θα πρέπει να… Read more »

Ioann

To the point Nicholas…To paper sou gia to Non Linear War diavastike se aithousa sto Exeter! Ase tous ntopious ********.

Andreas

Ο μύθος του COMAO είναι μάλλον 8 τουρκικά που πήγαιναν στην τουρκική ενδοχώρα, για να μην ειναι εκτεθειμένα σε αιφνιδιαστικό πλήγμα. Πίσω τραβιόντουσαν οι άνθρωποι.

K.

Μένω έκπληκτος από τον υποτιμητικό χαρακτηρισμό (“καραβανάς”) που χρησιμοποίησε ο κ. Παούνης εν αντιθέσει με τον τίτλο που ο ίδιος αποδίδει στον εαυτό του (“Καθηγητής” με κεφαλαίο Κ”) ενώ στο βιογραφικό του σημείωμα αναφέρει πως είναι απλώς απόφοιτος μεταπτυχιακού. Αλήθεια, στη …συνεισφορά του ΕΛΙΑΜΕΠ, το οποίο μέχρι και το 2007 χρηματοδοτείτο από τους Έλληνες φορολογουμένους, περιλαμβάνεται και το συνέδριο στην Κομοτηνή το 2013 για τη Συνθήκη της Λωζάννης, στο οποίο οι οργανωτές κάλεσαν μόνον εκπροσώπους των μουσουλμάνων; Τέλος, μόνο γέλωτα προκαλεί ο διάλογος με το μεγαλύτερο troll του διαδικτυακού αμυντικού” χώρου”, ο οποίος μέχρι πριν λίγα χρόνια παρουσιαζόταν στα σχόλια… Read more »

Flight

Κανονικά δεν έπρεπε να έχουμε εγκρίνει την συζήτηση από την αρχή. Ζητούμε λοιπόν σεβασμό στην σελίδα και την ΠΤΗΣΗ, και διάλογο με παράθεση επιχειρημάτων.

Desert_Falcon

Χαθηκε το τοπι…
Σορρυ αλλα θα το πω! Θελατε αλλαγη στην υλη και περισσοτερα κλικ? Καλη σας (μας δλδ.) ορεξη…

Desert_Falcon

Τελικα καταλαβα το λαθος του αρθρου!!! (ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ). Το προβλημα ειναι στην εισαγωγη. Δεν επιτρεπται αρθρο που μιλα για στατιστικη να προδικαζει το αποτελεσμα μιας εμπλοκης. Ο λογος ειναι απλος, δεν λαμβανει υποψιν, μα καθολου, τις παραμετρους στρατηγικη, ψυχολογια και timing. Ειναι σαν να λεμε οταν ριχνω ζαρια, αφου στατιστικα το 6 ειναι πιθανο να ερθει 1/6 φορες καλυτερα να μην παιξω. Ειναι σαν να λεμε οτι στις θερμοπυλες καλυτερα να καθομασταν στ’αυγα μας. Αλλος λογος ειναι η μαλλον λανθασμενη αντιληψη της πραγματικης καταστασης τοσο των συστηματων οσο και των οπλων. Πορισμα: Τα καναμε (τα κανανε) σαν τα μουτρα μας (τους),… Read more »

Stamatis

Απο την στιγμή που η συμφωνία ήταν “No flags, no troops” η Ελλάδα είχε χάσει. Αυτή ήταν η συμφωνία, πριν ακόμα πάνε οι Τούρκοι στα Ίμια. Ακόμα και να μην πήγαιναν, πάλι είχε γκριζαριστεί το Αιγαίο. Άλλο που η Τσιλές ήθελε show. Το ερώτημα εάν θα επικρατούσαν ή όχι οι Έλληνες είναι ρητορικό και επί της ουσίας δεν έχει και τόση σημασία. Δηλαδή έστω ότι η Ελλάδα επικρατούσε με πολύ μικρότερες απώλειες από την Τουρκία (που δεν το πιστεύω αλλά λέμε τώρα). Θα πηγαίναμε σε πόλεμο με την Τουρκία! Μεσοπρόθεσμα θα χάναμε και μακροπρόθεσμα θα παρακαλάγαμε τους Αμερικανούς να μεσολαβήσουν.… Read more »

ACHERON

Ιχυρή οικονομία,σωστά.
Αλλοιώς πώς θα πληρώνουμε τον φόρο υποτελείας;

Goedersog

Ότι να’ναι γράφεις δείγμα της άγνοιας σου. Το Ισραήλ έχει θριαμβευσει σε πολέμους με αριθμητικά πολυπληθεστερους αντιπάλους πολύ πιο επικίνδυνους από τους Τούρκους. Διαθετει και κάνει ότι είναι δυνατόν για να διατηρήσει το Τεχνολογικό και Επιστημονικό πλεονέκτημα καθώς επίσης και πυρηνικά όπλα. Το Ισραήλ έχει Εθνική Στρατηγική επιβίωσης, εμείς όχι. Έχουμε ωστόσο αμέτρητους καταθληπτικους που επαναλαμβανουν σε όλα τα ζητήματα την ίδια ιδέα “είμαστε λίγοι, δεν μπορούμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα”. ακόμη και στο ζήτημα με τα ανισχυρα σκοπια. Για προφανείς λόγους σε λίγα χρόνια στην Εποχή των Robots και Drones, το δημογραφικο δεν θα εχει σημασία στο πεδίο… Read more »

Stamatis

Το Ισραήλ έχει υψηλό ΑΕΠ και μια οικονομία που πρωτοπορεί σε επενδύσεις, τεχνολογία. Θα αναφέρω χαρακτηριστικά την start up σκηνή του και τις προόδους του σε θέματα βιοτεχνολογίας. Επίσης έχει ισχυρούς συμμάχους (Η.Π.Α.). Η Ελλάδα έχει χάλια οικονομία, κρατικοδίαιτη νοοτροπία και είναι σχεδόν τελευταία σε καινοτομία. Οι μισοί Έλληνες κατηγορούν τις Η.Π.Α/ Γερμανία κλπ. Η Εθνική Στρατηγική θέλει $$$ ή €€€. Όπως και τα Robots/ drones. Άρα μάλλον δεν είμαι μοιρολάτρης, το αντίθετο. Χωρίς φράγκα δεν έχει ανταγωνιστικό στρατό. Με τους μισούς νέους να θέλουν να μεταναστεύσουν.

Nikos Malachias

Καλησπερα σας! Το αρθρο κατα τη γνωμη μου εμπεριεχει αρκετα ενδιαφεροντα στοιχεια και σιγουρα αξιζει να διαβαστει. Θα ηθελα να κανω μια τεχνικης φυσεως παρατηρηση: Η αποτελεσματικοτητα των κατευθυνομενων βληματων (Κ/Β) εναντιον πλοιων επιφανειας, τοσο με radar seeker οσο και με παλιας τεχνολογιας infrared seeker (πχ Renguin) ειναι πολυ μικρη πλησιον ακτων. Με υγρασια και βροχη φυσικα η αποτελεσματικοτητα των τελευταιων – οπως σωστα λετε – μειωνεται ακομη περισσοτερο. Συνεπως και η υπεροπλια των Τουρκικων μοναδων – που αναφερετε – σε Κ/Β εναντιον πλοιων επιφανειας (αντιπλοικα ειναι εντελως αδοκιμος ορος) δεν αναμενεται να ειχε καποιο σηματικο πλεονεκτημα γιαυτους, στη δεδομενη… Read more »

Παούνης Νικόλαος

Θερμές ευχαριστίες προς τους συντελεστές του περιοδικού “Π & Δ” για την αναδημοσίευση. Η μακρόχρονη παρουσία (αρχικώς σε έντυπη μορφή -1978) αποτέλεσε διαχρονικό σημείο αναφοράς στο χώρο της υπεύθυνης ενημέρωσης στο χώρο της άμυνας και της διπλωματίας. Ευχαριστώ επίσης όλους όσους διάβασαν καλοπροαίρετα τη μελέτη. Έλαβα δεκάδες μηνύματα επιβράβευσης, γεγονός το οποίο μου δίνει δύναμη να συνεχίσω (ευχάριστη διαπίστωση ότι ως επι το πλείστον ως κοινωνία, αποβάλουμε σταδιακά τον Λαϊκισμό). Λαμβάνω υπόψη μου τα αντεπιχειρήματα που εστιάζουν στην ανατροπή των δεδομένων. Ωστόσο για μια Έρευνα που πέρασε διαδικασία “Peer review”προκειμένου να δημοσιευτεί, ανατροπή των ευρημάτων της μπορεί να γίνει με… Read more »

Nikolaos

Αξιότιμε κύριε Παούνη, σας ευχαριστούμε για την προθυμία σας να μοιραστείτε το πόνημά σας και σας συγχαίρουμε για την προσπάθεια σας. Δεν χρειάζεται κάποιος να συμφωνεί (εν μέρει ή εν όλω) με μια μελέτη, το αναμφίβολο είναι ότι αποτελεί συμβολή στο οικείο επιστημονικό πεδίο. Προφανώς δεν θέτει (ούτε θα μπορούσε να θέτει) τελεία στην οικεία συζήτηση, ήδη ακούσθηκαν σημαντικά πραγματολογικά ευρήματα, τα οποία πιθανώς θα μπορέσουν να αξιοποιηθούν (υπό τους όρους της επιστημονικής μεθοδολογίας) σε κάποια μεταγενέστερη μελέτη, δική σας ή άλλου. Θα ευχόμουν το περιοδικό να μας έδινε τη δυνατότητα να δούμε α) βιβλιογραφικό πίνακα και β) υποσημειώσεις και… Read more »

Nikolaos

Ευχαριστώ πολύ!

Nikolaos

Μια όψη του ζητήματος που θα άξιζε να αναδειχθεί (ιδίως θεωρώντας ως δεδομένο ότι η συζήτηση δεν γίνεται για να βγουν λάδι κάποιοι και να ριχθεί ανάθεμα σε άλλους, αλλά για να δούμε τι ΔΕΝ πήγε καλά και να ΑΠΟΦΕΥΧΘΕΙ στο μέλλον) είναι η εξής: Παραδεχόμαστε, και ορθά, ότι η αξιολόγηση των πράξεων των δρώντων υποκειμένων της νύχτας εκείνης (αλλά και νωρίτερα, η αντίδραση στην προσάραξη του πλοίου, στην τουρκική ρηματική διακοίνωση, στη τουρκική ενέργεια με το το ε/π και τις σημαίες, η κλιμάκωση) δεν μπορεί να γίνεται με γνώμονα την εκ των υστέρων προκατάληψη επι τη βάσει της μεταγενεστέρως… Read more »

Γιώργος Π.

Σκεπτόμενοι το βράδυ των Ιμίων ας αναρωτηθούμε γιατί ο αξιότιμος κ Λυμπέρης περιορίστηκε ως προς τις προτάσεις του στον κ πρωθυπουργό, τον κ Σημίτη, για την εκδίωξη των τούρκων από τη δυτική Ίμια α) στο βομβαρδισμό με ναυτικό πυροβόλο ή β) στο βομβαρδισμό από την πολεμική αεροπορία; Με δεδομένη την πρόταση Χόλμπρουκ για επιστροφή στο status quo ante (πρότερη κατάσταση) μέσα από την απομάκρυνση των συμβόλων κυριαρχίας, των ναυτικών δυνάμεων κτλ γιατί δεν εισηγήθηκε ο κ Λυμπέρης την κατάληψη μίας τουρκικής βραχονησίδας, ώστε η συμφωνία Χόλμπρουκ, να οδηγούσε πραγματικά στο status quo ante και όχι στις γκρίζες ζώνες; Η απάντηση… Read more »

Θ.Ν.

Καλά όλα αυτά που λέτε αγαπητέ, αλλά παρατηρώ ότι ξεχνάμε πολύ εύκολα στις κρίσεις μας για το Ισραήλ, τα δισ. οικονομικής και στρατιωτικής βοήθειας που παίρνει το Ισραήλ κάθε χρόνο από τις ΗΠΑ. Νομίζω ότι ανέρχονται σε 5 δισ. το χρόνο πλέον. Οργανωμένοι οι Ισραηλινοί και σοβαροί αλλά και εξαιρετικά ευνοημένοι…

Θ.Ν.

Εξαιρετικό άρθρο. Μπράβο στον συντάκτη για το θάρρος του να δημοσιεύσει μια αντιδημοφιλή μελέτη. Ελπίζω τα κακεντρεχή και πικρόχολα σχόλια, τα οποία φυσικά στερούνται και σοβαρών αντεπιχειρημάτων, να μην τον αποθαρρύνουν στην υπεράσπιση του έργου του. Εύγε πραγματικά!

Χρήστος Μπαζίνας

Ανοησίες ανάξιες σχολιασμού αν δεν ήταν ενδεδυμένες με παραπλανητική σοβαροφάνεια. Για την εγκυρότητα των όσων γράφει ο κύριος Παούνης θα πω τούτο μόνο: Η αναφορά στην παρέμβαση του Τούρκου Πλοιάρχου ότι και καλά ήταν υποκλοπή επικοινωνιών κλπ δείχνει την ασχετοσύνη του ανθρώπου. Είναι σε όλους (αυτούς που πραγματικά ξέρουν) γνωστό ότι η συχνότητα 243.0 στα UHF είναι η “διεθνής” στρατιωτική συχνότητα ανάγκης. Γνωστή και ως Military Air Distress η UHF Guard. Εκεί μίλησε ο Τούρκος. Αλλά τόσα ξέρει τόσα γράφει ο Παούνης. Καλά για τη σύγκριση του Sea Zenith με το Phallanx τι να πω, γελάνε τα πληκτρολόγια. Θα τον… Read more »

Το Σχόλιο της Ημέρας

Τι θα κάνει η ΕΕ και πόσο τουρκόφιλη είναι η Γερμανία; 

Για άλλη μια φορά η Τουρκία στήνει ένα σκηνικό κρίσης, και για άλλη μια φορά η προπαγάνδα της προσπαθεί να εκμεταλλευτεί φοβίες και ανασφάλειες...

Το τεύχος μας που κυκλοφορεί

Κύριο Άρθρο

Τι συμβαίνει με το Oruc Reis; Τι προσπαθεί να πετύχει η...

37
 Από χτες το βράδυ, το τουρκικό ερευνητικό πλοίο Oruc Reis βρίσκεται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, περίπου από 10 ως 20 ναυτικά μίλια, και έχει...
Card image

ΠΤΗΣΗ August 2020

Αγορά 4.49
Card image

ΠΤΗΣΗ 2017 July #374

Αγορά 2.29
Card image

ΠΤΗΣΗ 2020 January

Αγορά 4.49

Related News

Παρενόχληση ελληνικού ελικόπτερου από τουρκικά ΑΤΑΚ στο Καστελόριζο! Ή ίσως κι όχι…

Πανικός επικράτησε πριν λίγη ώρα οτα διέρρευσε στο τουιτερ η "είδηση" ότι τουρκικά επιθετικά ελικόπτερα από την Τουρκία προσέγγισαν το νησί του Καστελόριζου και...

Ανεπιβεβαίωτες αναφορές για παρουσία S-300 στην Λιβύη (εικόνες)

Σύμφωνα με ανάρτηση του ιρανικής καταγωγής δημοσιογράφου Μπάμπακ Ταγκβάιε, η πρόσφατη φημολογία περί επιχειρησιακής ανάπτυξης αντιαεροπορικών συστημάτων S-300 στην Λιβύη επιβεβαιώνεται.Για τον σκοπό αυτό...

Πτήση πάνω από την κυπριακή ΑΟΖ πραγματοποίησαν δύο γαλλικά μαχητικά

ΚΥΠΕ - Αθηνά ΑρσαλίδουΠτήση πάνω από την κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) πραγματοποίησαν σήμερα δύο μαχητικά της Γαλλικής Πολεμικής Αεροπορίας.Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ,...

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ – 11 Αυγούστου 1996: ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ – η άνανδρη δολοφονία του Τάσου Ισαάκ

Ο Τάσος Ισαάκ από την Αμμόχωστο δολοφονείται άγρια από τις τουρκικές κατοχικές δυνάμεις και οργανώσεις του παρακράτους στη διάρκεια αντικατοχικής πορείας στην Πράσινη Γραμμή.Το...

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ – 30 Ιουλίου / 11 Αυγούστου 1825: Επιδρομή του Κανάρη στην Αλεξάνδρεια

- Μυστική επιχείρηση για την πυρπόληση του Αιγυπτιακού στόλου στην Αλεξάνδρεια αναλαμβάνεται από Υδραίους ναυτικούς για να ανακουφιστεί η πίεση του Ιμπραήμ στην...
- Advertisement -