Σκηνές από την επιχειρησιακή εκπαίδευση WZ-10, περισσότερα από 100 από τα οποία βρίσκονται πλέον σε υπηρεσία.