Καλημέρα

Περισσότερες φωτό από την πρώτη εμφάνιση του ELINT/SIGINT/COMINT(;) EC-2.

(πηγή @masa_masa306)