Τουρκικά Leopard 2A4 vs ISIS

Προσβολή δυο Leo2 με το πρώτο βλήμα κατά του άρματος κάτω (με κάποιες ζημιές ορατές) και στη συνέχεια με ένα δεύτερο βλήμα κατά του άρματος υψηλότερα Και μια τρίτη προσβολή από απόσταση.