Το Λουξεμβούργο εκπαιδεύεται στη Σλοβενία!

Ομάδες ανδρών του στρατού ξηράς του Λουξεμβούργου αναπτύχθηκαν το προηγούμενο διάστημα στη Σλοβενία για επιχειρησιακή κατάρτιση σε χειμερινές συνθήκες σε ορεινή περιοχή. Στη Σλοβενία λειτουργεί το «NATO Mountain Warfare Centre of Excellence», που έχει αποστολή να βελτιώσει τις ικανότητες των στρατών των κρατών-μελών της Συμμαχίας στο ορεινό πεδίο μάχης.