“Μαγνητική ασπίδα” για προστασία από σμήνη drone από εταιρεία στο Ντουμπάι

Η Cusp Technologies, μια εταιρεία προϊόντων τεχνολογίας με έδρα στο Ντουμπάι, ανέπτυξε ένα πρωτοποριακό σύστημα που χρησιμοποιεί μαγνητικές ακτίνες σε πολλές εφαρμογές, μεταξύ των οποίων στην άμυνα και ασφάλεια. Μια από τις πολλές εφαρμοσγές συτής της νέας τεχνολογίας, όπως αναφέρει η εφημερίδα Gulf News, αφορά στην απόκρουση εχθρικών επιθέσεων από Μη-Επανδρωμένα Αεροσκάφη (ΜΕΑ) ή drones. … Συνεχίστε να διαβάζετε το “Μαγνητική ασπίδα” για προστασία από σμήνη drone από εταιρεία στο Ντουμπάι.