Το ΝΑΤΟ παρέλαβε όπλα stand off για πρόγραμμα που παίρνει μέρος η Ελλάδα (…αλλά όχι η Τουρκία)

Την 1η Σεπτεμβρίου η NATO Support & Procurement Agency (NSPA) παρέλαβε το πρώτο από τα τρία φορτία όπλων stand-off για το 2020, τα οποία αποκτώνται μέσα από μια πολυεθνική πρωτοβουλία 13 κρατών-μελών του NATO και ενός εταίρου. Τα όπλα, που παράγονται στις ΗΠΑ, φτάνουν 3 με 12 μήνες νωρίτερα από το προγραμματισμένο. Η συνολική αξία … Συνεχίστε να διαβάζετε το Το ΝΑΤΟ παρέλαβε όπλα stand off για πρόγραμμα που παίρνει μέρος η Ελλάδα (…αλλά όχι η Τουρκία).