Βολές Εθνοφυλάκων με FN Minimi

    Δια χειρός AegeanHawk και τα νεοπαραδοθέντα όπλα