και μια λιγότερο ακριβείας (στην πραγματικότητα ανακοπή μετώπου φωτιάς με επιβραδυντικό παράγοντα) αλλά απόλυτα εντυπωσιακή