Τι προβλέπει το νέο σχέδιο νόμου του υπουργείου Μεταφορών για τα υδροπλάνα

18
Μοιραστείτε το άρθρο
  •  
  •  
  •  

Τη δυνατότητα ίδρυσης υδατοδρομίου και σε ιδιωτικό φορέα πέραν των λιμένων και λιμνών της χώρας, δίνει το νέο σχέδιο νόμου για τα υδατοδρόμια, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή. Με το νέο νομοσχέδιο «Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών και άλλες διατάξεις», το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ανοίγει το δρόμο για την επαναδραστηριοποίηση των υδροπλάνων στην Ελλάδα.

Οι αλλαγές στο νέο νομοσχέδιο στοχεύουν στην απλούστευση και στην επιτάχυνση των απαιτούμενων για την αδειοδότηση των υδατοδρομίων διαδικασιών. Tα βασικά σημεία που εισάγει το προτεινόμενο σχέδιο νόμου σε σχέση με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (ν.4568/2018) αφορούν:

α) στη δυνατότητα χορήγησης και ενιαίας «άδειας ίδρυσης και λειτουργίας» υδατοδρομίου, διατηρώντας τη δυνατότητα αδειοδότησης σε δύο στάδια του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, ήτοι τη χορήγηση “αδείας ίδρυσης” και τη χορήγηση «αδείας λειτουργίας»

β) στη δυνατότητα χορήγησης «άδειας ίδρυσης» υδατοδρομίου, όχι μόνο σε δημόσιο φορέα, αλλά και σε ιδιωτικό φορέα,

γ) στην έκδοση «άδειας ίδρυσης» υδατοδρομίου χωρίς την απαίτηση επιθεώρησης, ώστε ο ενδιαφερόμενος, με την απόκτηση της άδειας να προβεί στις προβλεπόμενες από το νόμο ενέργειες για την κατασκευή του συνόλου των απαιτούμενων υποδομών και εγκαταστάσεων του υδατοδρομίου

δ) στη δυνατότητα χορήγησης άδειας υδατοδρομίου και σε τουριστικούς λιμένες (μαρίνες, καταφύγια και αγκυροβόλια), περιοχές ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.) και σύνθετα τουριστικά καταλύματα

ε) στη δυνατότητα εκπαίδευσης του προσωπικού λειτουργίας του υδατοδρομίου, όχι μόνο από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, αλλά κι από άλλους πιστοποιημένους φορείς του εσωτερικού ή εξωτερικού

στ) στη συγκρότηση ολιγομελούς επιτροπής Υδατοδρομίων για επιθεωρήσεις υδατοδρομίων.

Σημειώνεται πως με το νομοσχέδιο καθορίζεται και τέλος αναχωρούντων επιβατών υπέρ του Δημοσίου, το οποίο δεν υπερβαίνει το ποσό των δέκα ευρώ ανά επιβάτη, ενώ καταργείται η θέσπιση τέλους ανά σκέλος πτήσης, το οποίο σε κάθε περίπτωση επιφέρει πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση στον επιβάτη. Επίσης, ορίζεται η σχετική εξουσιοδοτική διάταξη περί καθορισμού του τέλους και κάθε σχετικής λεπτομέρειας.

Στο Κεφάλαιο Β’ του σχεδίου νόμου, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στον εκσυγχρονισμό των εμπορευματικών και επιβατικών μεταφορών, με σκοπό, όπως αναφέρει το υπουργείο, τόσο την καλύτερη οργάνωση των επιχειρήσεων, όσο και την εξυπηρέτηση των επαγγελματιών των κλάδων που δραστηριοποιούνται στον εν λόγω τομέα. Στο Κεφάλαιο Γ’ εισάγονται ρυθμίσεις που έχουν σαν σκοπό την καλύτερη κι άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη (π.χ. καθιέρωση του θεσμού προσωρινής άδειας κυκλοφορίας, ταξινόμηση εισαγομένων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων κ.ά.) και διατάξεις που αφορούν στην καλύτερη λειτουργία της ΥΠΑ και ΑΠΑ.

Άδειες οδήγησης  

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τις άδειες οδήγησης, προβλέπεται η διαδικασία χορήγησης της προσωρινής άδειας οδήγησης μέχρι την έκδοση της κανονικής, δηλαδή το διάστημα από την εξέταση μέχρι την έκδοση της άδειας, ενώ διευκολύνονται οι κάτοχοι διπλωμάτων οδήγησης τρίτων χωρών (όπως π.χ. οι Κινέζοι) να οδηγούν στην Ελλάδα, αρκεί να υπάρχει νόμιμη επίσημη μετάφραση (ελληνική ή αγγλική) της εθνικής τους άδειας. Με την προσωρινή άδεια οδήγησης επιτρέπεται η οδήγηση της οικείας κατηγορίας οχήματος αποκλειστικά εντός της ελληνικής επικράτειας και για χρονικό διάστημα έως την παραλαβή του εντύπου της άδειας οδήγησης, με το διάστημα να μην υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες . Η χορήγηση της προσωρινής άδειας οδήγησης θα διενεργείται ηλεκτρονικά, μέσω ψηφιακής πλατφόρμας του υπουργείου Μεταφορών, ύστερα από την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης των δικαιούχων και κατόπιν της ταυτοποίησής τους στην οικεία πλατφόρμα.

Η προσωρινή άδεια θα χορηγείται από το σύστημα σε ψηφιακή μορφή – και σε έντυπη μορφή κατόπιν ταυτοποίησης των στοιχείων του δικαιούχου. Στην ψηφιακή πλατφόρμα μέσω ηλεκτρονικών μέσων, θα μπορούν να έχουν πρόσβαση και τα ελεγκτικά όργανα ως εξουσιοδοτημένοι χρήστες. Η προσωρινή άδεια χορηγείται στις παρακάτω περιπτώσεις υποψηφίων οδηγών ή οδηγών: α) στους επιτυχόντες δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς, είτε για αρχική χορήγηση άδειας οδήγησης, ή για επέκταση άδειας οδήγησης σε άλλη κατηγορία, β) σε όσους υποβάλουν στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας, αίτηση με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών για ανανέωση της άδειας οδήγησης εφόσον έχει λήξει η ισχύς της, για έκδοση αντιγράφου ελληνικής άδειας οδήγησης λόγω απώλειας/κλοπής, για προσθήκη του κωδικού 96 στην κατηγορία Β της άδειάς τους, για άρση του κωδικού 114, για μεταβολή στοιχείων ελληνικής άδειας οδήγησης και για περιορισμό κατηγοριών ισχύουσας άδειας οδήγησης.

Επίσης, με συγκεκριμένο άρθρο του νομοσχεδίου, προβλέπονται πρόστιμα από 5.000 έως 50.000 ευρώ για τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα οχήματα, αν διαπιστωθούν πλαστά ή παραποιημένα έγγραφα ή ανακολουθία χιλιομέτρων, ενώ επίσης δεν ολοκληρώνεται η έκδοση της ελληνικής άδειας κυκλοφορίας. Παρέχεται ακόμη, η δυνατότητα μίσθωσης φορτηγών Δημόσιας Χρήσης που δεν έχουν στοιχεία κυκλοφορίας, με στόχο την εξοικονόμηση για τις μισθώτριες εταιρείες, καθώς αποτελεί μια μορφή ανανέωσης του στόλου με ταυτόχρονο περιβαλλοντικό όφελος.

Επιπλέον, ανοίγεται ο δρόμος για τη μίσθωση ΚΤΕΛ από εταιρείες αστικών συγκοινωνιών, προκειμένου να εκτελούν αστικό έργο. Σημειώνεται ότι έχει ήδη ξεκινήσει η σχετική διαδικασία με τα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης και τον ΟΑΣΘ.

Τέλος, μπαίνουν ηλικίες στα τουριστικά λεωφορεία: Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται, τα τουριστικά λεωφορεία αποσύρονται από την κυκλοφορία μόλις κλείσουν τα 27 έτη. Αντίστοιχα, σε κυκλοφορία μπορούν να τεθούν καινούρια ή μεταχειρισμένα λεωφορεία με ηλικία έως 5 έτη.

Σε περίπτωση αντικατάστασης τουριστικών λεωφορείων δημοσίας χρήσης, το νομοσχέδιο ορίζει ότι ο ιδιοκτήτης τους μπορεί να αποκτήσει κάποιο καινούριο όχημα ή κάποιο μεταχειρισμένο με ηλικία έως 15 έτη.

Πρόστιμα 5000 -1.000.000 ευρώ για κλείσιμο αυτοκινητοδρόμων

Μετά και το πρόσφατο περιστατικό κακοκαιρίας και τη διακοπή της κυκλοφορίας λόγω χιονόπτωσης στη Μαλακάσα, στο σχέδιο νόμου, με συγκεκριμένη διάταξη, προβλέπονται βαριές κυρώσεις σε φορείς αλλά και ιδιώτες, με ευθύνη των οποίων διακόπτεται η κυκλοφορία (λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ή βλάβης οδικής υποδομής) σε οποιοδήποτε τμήμα του βασικού και του δευτερεύοντος εθνικού οδικού δικτύου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της μίας ώρας, με συνέπεια την τεράστια ταλαιπωρία των χρηστών, την δημιουργία καταστάσεων διακινδύνευσης της υγείας και της περιουσίας των πολιτών.

Κατ’ εξαίρεση, η προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, ή τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί με τους παραχωρησιούχους για τη λειτουργία και συντήρηση τμημάτων του βασικού εθνικού οδικού δικτύου, και αποκλειστικά υπό τους προβλεπόμενους όρους και στην απολύτως αναγκαία έκταση.

Συγκεκριμένα, θα επιβάλλεται στους υπευθύνους πρόστιμο από 5.000 έως 1.000.000 ευρώ, αναλόγως με την βαρύτητα του περιστατικού (διάρκεια διακοπής κυκλοφορίας, έκτασης και συνεπειών). Επίσης, σε περίπτωση που προκύπτουν ευθύνες δημοσίων υπαλλήλων, θα κινείται η διαδικασία επιβολής πειθαρχικών κυρώσεων.

ΑΠΕ-ΜΠΕ


Μοιραστείτε το άρθρο
  •  
  •  
  •  

18
Leave a Reply

Please Login to comment
6 Comment threads
12 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
7 Comment authors
Dimitrischriss8viper3000adΝωνταςTango Alpha Recent comment authors

  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
My_name_is_Nobody
Member
Famed Member
My_name_is_Nobody

Φτάσαμε να βλέπουμε την κανονικότητα σαν επανάσταση.

TGD
Member
TGD

Για τα υδροπλάνα ισχύει το “ήμουν νιος και γέρασα”. Είδα ένα στον Βόλο κάποτε, δεν πρόλαβα να μπω μέσα… Θα γίνει τίποτα τώρα; Παρατηρώ δύο σημεία: την πιστοποίηση προσωπικού από φορείς εκτός ΥΠΑ και την θέσπιση τέλους επιβατών όπως στα αεροπλάνα.
Για τα πρόστιμα για κλείσιμο αυτοκινητοδρόμων θα ισχύει για τους οδηγούς που δεν έβαλαν αλυσίδες, ή και για αγωνιζόμενες λαϊκές τάξεις;

viper3000ad
Member
viper3000ad

Ποίος θα αναλαμβάνει το σκέλος της εναέριας κυκλοφορίας στα υδατοδρόμια; Θα υπάρχουν ραδιοβοηθήματα ; Τι θα γίνει εάν υπάρχουν συνθήκες πτήσης IFR ; Δεν είδα πουθενά ούτε μια παράγραφο σχετικά. Επίσης λέει ότι η ΥΠΑ δεν θα αναλαμβάνει αποκλειστικά την εκπαίδευση προσωπικού. Ελπίζω να μην πάμε σαν τον Κόπμι…

Tango Alpha
Guest
Tango Alpha

Είμαι σχεδόν βέβαιος ότι τα υδροπλάνα πετούν μόνο VFR.

Dimitris
Member
Noble Member
Dimitris

Oxi aparaithta. Eidika otan exoyn kai troxoys kai ikanothta prosgeiwshs se symvatikoys diadromoys opws to Cessna Caravan, mporoyn na ektelesoyn ptisi IFR alla den yparxei problepsi gia prosthalasosi IFR.

viper3000ad
Member
viper3000ad

Το ίδιο το αεροσκάφος θα μπορούσε να ξεκινήσει πτήση με συνθήκες VFR ΚΑΙ για οποιοδήποτε λόγο να γίνουν IFR. πχ να υπάρχει χαμηλή νέφωση ή ομίχλη τις πρωινές ώρες. Σε αυτές τις συνθήκες πρέπει να προσθέσεις την κίνηση των θαλάσσιων μέσων που δεν συντονίζεται φυσικά με τον εναέριο χώρο ενός κρατικού αεροδρομίου.

Dimitris
Member
Noble Member
Dimitris
Νωντας
Guest
Νωντας

Tο νομοσχέδιο αφορά ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΑ, οχι υδροπλάνα.
Τα τελευταία αν τα δείτε ποτέ στο Αιγαίο είναι άλλη ιστορία…

Dimitris
Member
Noble Member
Dimitris

To nomosxedio einai eglhmatika ellipes.
1. Poies diatakseis isxyoun gia ydroplano poy prosgeiwnetai se aerodromio (nai ginetai kai afto…)
2. Poioi kanonismoi periorismoi prepei na isxyoun gia epivates poy epivivazontai apo kapoio ydatodromio kai ftanoun se ena aerodromio? Pernane elegxo ksana? Thewreitai pthsh syndeshs? Poies ypodomes prepei na yparxoyn sta ydatodromia?
3. Yparxoyn ypoxrewseis elegxoy diavathriwn sta ydatodromia me vash th Synthiki Sengen kai tous kanonismous tou ICAO?

Ta pio flegonta themata omws taktopoihthikan. To dekariko ap ton epivath check. Kai “oligomelhs” epitroph epithewrhshs check. Afta…

YG. AKYRO: Ta periexei ta themata afta. Einai shmantiko na to diefkrinisete kai sto arthro.

viper3000ad
Member
viper3000ad

Τι δεν περιέχει λοιπόν : Στο σημείο που μιλά για απογείωση των υδροπλάνων λέει απλά ανεφάρμοστα πράγματα, όπως ότι για να ξεκινήσει την διαδικασία πρέπει να έχει πάρει άδεια από το Λιμενικό ! Δηλαδή το λιμενικό θα επιτηρεί το σύνολο του υδατοδρομίου επιπλέον των υποχρεώσεών του σε ένα πολυσύχναστο μέρος και ταυτόχρονα θα εκτελεί και καταστολή της κυκλοφορίας, τόσο σε θαλάσσια όσο και σε εναέρια μέσα ! Επίσης τα υδατοδρόμια δεν θα έπρεπε να διαθέτουν ένα στοιχειώδη μετεωρολογικό σταθμό ; Με την κάλτσα θα απογειώνονται οι άνθρωποι;

Dimitris
Member
Noble Member
Dimitris

Αν κατάλαβα σωστά, το αντίστοιχο τμήμα του νόμου είναι το παρακάτω: “8. Αν σε περιοχή ελιγμών υδατοδρομίου περιλαμβάνεται περιοχή λιμένα, ή τουριστικού λιμένα, η χρήση της περιοχής ελιγμών επιτρέπεται ύστερα από έγκριση της οικείας Λιμενικής Αρχής και με ευθύνη του χειριστή του αεροσκάφους.”. Το βρίσκω λογικό. Είχα τύχει να δω σε λειτουργία κάποια δρομολόγια που γινόντουσαν με αφετηρία την Πάτρα πριν αρκετά χρόνια. Το υδροπλάνο έδενε στην μαρίνα της πόλης, δίπλα σε κότερα. Είναι μάλλον λογικό τον έλεγχο να τον έχει το Λιμενικό. Άλλωστε η κίνηση του υδροπλάνου ανάμεσα σε παραπλέοντα σκάφη πρέπει να έχει έναν έλεγχο. Φαντάζομαι ότι τουλάχιστον… Read more »

viper3000ad
Member
viper3000ad

Ενδιαφέρουσα συζήτηση. Το τι γίνονταν στην Πάτρα δεν σημαίνει ότι ότι γίνονταν εκεί ήταν και ασφαλές, ούτε με απασχολεί αν θα δέσει σε μαρίνα. Ας κάνουμε λοιπόν εικόνα μια υποτιθέμενη προσγείωση ενός υδροπλάνου στα “νέα” υδατοδρόμια. Φαντάσου ότι το αεροσκάφος πετά από LGΑV προς LGML έστω με κανόνες VFR και ενημερωμένο σχέδιο πτήσης. Στην διαδρομή εμφανίζεται πλάγιος άνεμος με ριπές πλησίον του υδατοδρομίου. Το λιμενικό θα πάρει απόφαση να κλείσει το υδατοδρόμιο ; Όπως κατάλαβες ασχολούμαστε με την Σέγκεν και δεν βλέπουμε τα προφανέστατα. Κατά την αποψή μου είναι πολύ επικίνδυνο να μην υπάρχουν ελεγκτές και ραδιοβοηθήματα στα νέα υδατοδρόμια.… Read more »

Dimitris
Member
Noble Member
Dimitris

Το παράδειγμα της Πάτρας το ανέφερα γιατί υπήρξε μια απ’ τις λίγες περιπτώσεις εφαρμογής υδατοδρομίου στην Ελλάδα. Έχει σημασία όμως να αναφέρουμε ότι η πρόσβαση στη μαρίνα δεν ήταν και ιδιαίτερα εύκολη. Στο συγκεκριμένο σημείο στο οποίο έδενε το σκάφος είχε ένα άνοιγμα που χωράει άνετα 4-5 γιωτ. Αλλά ένα υδροπλάνο έχει εκπέτασμα και κατα συνέπεια ικανό πλάτος… Επομένως το Λιμενικό δεν πρέπει να δίνει μόνο έγκριση αλλά να έχει και τον έλεγχο. Εδώ υπάρχει ένα θέμα με τον νόμο. Όσον αφορά την ανάγκη για ελεγκτές και αεροβοηθήματα στα νέα υδατοδρόμια, καλό είναι να δούμε τι έχουν κάνει άλλες χώρες.… Read more »

chriss8
Member
Famed Member
chriss8

Είμαι σίγουρος ότι έγραψες κάτι ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Αλλά μην χρησιμοποιείς greeklish. Εκτός από λάθος, είναι και δύσκολη η ανάγνωση τους,

Dimitris
Member
Noble Member
Dimitris

Δυστυχώς έγραφα από γαλλικό πληκτρολόγιο. Το οποίο γαλλικό πληκτρολόγιο είναι τύπου ΑΖΕΡΤΥ και όχι QWERTY όπως όλος ο υπόλοιπος κόσμος… Ή σχεδόν όλος. https://www.thelocal.fr/20160120/what-annoys-expats-the-most-about-the-french-keyboard
Και εγώ το σιχαίνομαι αλλά διαφορετικά θα μου έπαιρνε μια ώρα να γράψω πέντε αράδες…

chriss8
Member
Famed Member
chriss8

DimitrisDimitris Σου έχω μια πρόχειρη λύση

http://services.innoetics.com/greeklish/

Και σε καμία περίπτωση δεν σου μίλησα υποτιμητικά περί gleeklish.

Dimitris
Member
Noble Member
Dimitris

Ευχαριστώ για το σάιτ! Πραγματικά χρήσιμο! Να είσαι καλά.

Dimitris
Member
Noble Member
Dimitris

Oi sxetikoi kanonismoi http://www.opengov.gr/yme/?p=4291