Έκδοση ηλεκτρονικού πολέμου του πυρομαχικού SPEAR για τα F-35 / Typhoon

Η MBDA αποκάλυψε την ανάπτυξη δύο μελλοντικών πυραυλικών εκδόσεων του βασικού αεροεκτοξευόμενου πυρομαχικού SPEAR: Τα SPEAR-EW (ηλεκτρονικού πολέμου) και SPEAR-Glide. Το συγκεκριμένο όπλο είναι ακόμη σε φάση ανάπτυξης του, και αποτελεί την πρόταση της MBDA για την απαίτηση του βρετανικού υπουργείου Άμυνας για ένα κατευθυνόμενο όπλο ακριβείας της κατηγορίας βάρους εκατό κιλών (SPEAR – Selective … Συνεχίστε να διαβάζετε το Έκδοση ηλεκτρονικού πολέμου του πυρομαχικού SPEAR για τα F-35 / Typhoon.