Ειδικές δυνάμεις, βολές στα 1200 μέτρα!

Από πρόσφατη εκπαίδευση Barrett M82A1 των 12,7 mm επί στόχου σε απόσταση 1.200 μέτρων δια χειρός καταγραφής AegeanHawk!