Φωρογραφίες από τα Typhoon της RAF στην Atlantic Trident 2017, όπου εκπαιδεύονται σκληρά απέναντι σε F-22A, F-15C, F-16C, F-15E,

F-35A αλλά και Rafale.

1 ΣΧΟΛΙΟ

Απάντηση